Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto

Bojnice

Oznamy

Oznam

Mesto Bojnice oznamuje všetkým žiadateľom, ktorí v uplynulých piatich rokoch požiadali mesto o pridelenie nájomného bytu, aby svoj záujem o bývanie opakovane potvrdili aktualizáciou žiadosti.
Mesto bude akceptovať potvrdenie záujmu listom, osobne ako aj zaslaním elektronickej aktualizácie na ad ...


 

Oznam o rekonštrukcii

Mesto Bojnice oznamuje obyvateľom a návštevníkom mesta, že v termíne
od 1.7.2014 do 30.9.2014
bude na ulici Sládkovičovej ( od križovatky s Rekreačnou po Hurbanovo námestie) prebiehať rekonštrukcia rozvodov pitnej vody, verejného osvetlenia, káblovej televízie a následne aj rekonštrukcia p ...


 

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2014 - žiadosť o zabezpečenie plnenia opatrení

Po skončení zvýšeného počtu vzniku požiarov súvisiaceho s obdobím vykurovacej sezóny nastáva každoročne, najmä v jarnom období a v čase dlhotrvajúceho sucha ďalšie obdobie zvýšeného počtu vzniku požiarov. Príčina vzniku požiarov v jarnom období súvisí najmä s neopatrnosťou a nedbalosťou občanov pri ...


 

Oznam - 19.3.2014

Mesto Bojnice v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, týmto zverejňuje svoj zámer prenajať na dobu 3 rokov, časť pozemku parc.č. 1706/1 vo výmere 64 m2, zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Bojnice ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zriaden ...


 

Upozornenie a výzva na splnenie si povinnosti podľa VZN č. 8/2010 O ochrane ovzdušia

Vyzývame všetkých prevádzkovateľov malých zdrojov znečistenia ovzdušia (MZZO), aby si splnili svoju povinnosť v znení všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bojnice č. 8 /2010 čl. 5 ods. 4 a nahlásili údaje potrebné pre stanovenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na nižšie uvedené kontaktné ad ...


 

Kultúrne a športové akcie

3.8.2014   19.00 h

DSC_8089-trio fatal.jpg

Huňadyho sála SNM – Múzeum Bojnice

ARGENTÍNSKA HUDBA A PIESNE A. PIAZZOLU

koncert v rámci festivalu Bojnické hudobné leto 2014
účinkuje: TRIO FATAL
Ana VYPARINOVÁ KRSMANOVIČ – akordeón
Katarína LORENČÍKOVÁ – klavír, flauta
Ivana ECETOVÁ – spev
vstupné: 7,00 €, ...


 

8.8.2014   19.00 h

5-17.8..jpg

kongresová sála Kultúrneho centra Bojnice

BLUE ROMANTIC CIMBAL

koncert v rámci Bojnického kultúrneho leta
Roman VEVERKA - cimbal
Zvuk cimbalu v spojení s naliehavosťou hlasu pôsobí intenzívny vnútorný dotyk. Cimbal je jedinečným sprievodným nástrojom. Dáva vyni ...


 
 
                 Virtuálna prehliadka mesta Bojnice

          

 

 


 

Bojnice a história

Dobová maľba mesta - položka bude otvorená v novom okne

Dobová maľba mesta

Dobová pohľadnica - položka bude otvorená v novom okne

Dobová pohľadnica

Dobová pohľadnica - položka bude otvorená v novom okne

Dobová pohľadnica

Dobová pohľadnica - položka bude otvorená v novom okne

Dobová pohľadnica


 
 
Dobová pohľadnica - položka bude otvorená v novom okne

Dobová pohľadnica

Dobová pohľadnica - položka bude otvorená v novom okne

Dobová pohľadnica

Dobová pohľadnica - položka bude otvorená v novom okne

Dobová pohľadnica

Dobová pohľadnica - položka bude otvorená v novom okne

Dobová pohľadnica


 
 
Dobová pohľadnica - položka bude otvorená v novom okne

Dobová pohľadnica

Dobová pohľadnica - položka bude otvorená v novom okne

Dobová pohľadnica

Bašta - Južná veža - položka bude otvorená v novom okne

Bašta - Južná veža

Bašta - Južná veža - položka bude otvorená v novom okne

Bašta - Južná veža


 
 
Bašta - Južná veža - položka bude otvorená v novom okne

Bašta - Južná veža

Vstupná brána - položka bude otvorená v novom okne

Vstupná brána

Vstupná brána - položka bude otvorená v novom okne

Vstupná brána

Hurbanovo námestie - položka bude otvorená v novom okne

Hurbanovo námestie


 
 
Pohľad z Prievidze - položka bude otvorená v novom okne

Pohľad z Prievidze


 
Posledné registrované firmy
Roma Club Fitness & Wellness Bojnice, Roma Club, Hotel pod zámkom, Hurbanovo nám. 2, 972 01 Bojnice
Meledit s.r.o. - upratovací servis, Stará cesta 118/26, 97211 Lazany, okr. Prievidza
Penzión Maxim, Rekreačná 1485, 97201 Bojnice
Centrum voľného času JUNIOR , Školská 9, 972 01 Bojnice
JUDr. Ľubica Rexová NOTÁR, Záhradná 1, 97201 Bojnice
Pensión Hujer Bojnice, Hviezdoslavova ul. 15, 97201 Bojnice
Ubytovacie zariadenie, Nitrianske Rudno

Webové sídlo mesta Bojnice (www.bojnice.sk) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok - novely 570/2009 zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.


 


Deutch version
English version

11285388

Úvodná stránka