Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Bojnice

Ponuka majetku

Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov – 23.5.2016

Mesto Bojnice v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 9) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok.
Predmetom prenájmu s ...viac...

Zverejnené 23.5.2016 -správca- Vyprší o 14 dní.


 

Zverejnenie zámeru mesta Bojnice dať do prenájmu nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa - 10.05.2016

Mesto Bojnice v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. §  9a, ods. 9) zverejňuje zámer prenajať ako prípad hodný osobitného zreteľa pozemok, nachádzajúci sa pod tenisovými kurtami, postavenými na pozemku parc. ...viac...

Zverejnené 10.5.2016 -správca- Vyprší o 1 deň.


 

Zverejnenie zámeru mesta Bojnice dať do prenájmu nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa - 10.05.2016

Mesto Bojnice v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. § 9a, ods.9) zverejňuje zámer prenajať ako prípad hodný osobitného zreteľa priestor vo výmere cca 2 m2 v objekte Kultúrneho centra Bojnice, postavenom na ...viac...

Zverejnené 10.5.2016 -správca- Vyprší o 1 deň.


 

Zverejnenie zámeru mesta Bojnice dať do prenájmu nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Mesto Bojnice v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 9) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje zámer dať do prenájmu svoj nehnuteľný majetok z dôvodu hodného ...viac...

Zverejnené 10.5.2016 -správca- Vyprší o 1 deň.


 

Zverejnenie zámeru prenajať majetok mesta Bojnice - 18.03.2016

Technické služby, p.o.m., Bojnice v zmysle § 9a zákona  č. 138/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje svoj zámer prenajať nehnuteľný majetok mesta Bojnice – Bufet pri bazénoch na Pláž ...viac...

Zverejnené 18.3.2016 -správca-


 

Aktuálne oznamy

Stiahnite si mobilnú aplikáciu a majte informácie z mesta vždy po ruke

postup inštalácie

Cez mobilnú aplikáciu máte informácie o aktivitách, podujatiach v meste vždy po ruke.
Dôležité oznamy a upozornenia môžete vedieť ihneď po zverejnení. Nastavená notifikácia vás upozorní na aktuálne informácie bez nutnosti ísť na webovú stránku mesta.
Úradné hodiny mestského úradu a kon ...viac...

Zverejnené 19.5.2016 -správca-


 

Výzva č. 2/2016 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu

logo


Výzva na predkladanie žiadostí: 9. jún 2016 až 6. júl 2016
 
Účel a forma
Na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného domu uskutočnením stavebných úprav rodinného domu, ktorými sa vykoná zásah do obalových konštrukcií budovy zateplením obvodového plášťa, strešného ...viac...

Zverejnené 13.5.2016 -správca- Vyprší o 43 dní.


 

Súťaž k 650. výročiu udelenia mestských práv - 3.kolo

logo

Mesto Bojnice si tento rok pripomína 650. výročie udelenia mestských privilégií. Pri tejto príležitosti mestská knižnica pripravila pre obyvateľov mesta vedomostnú súťaž pozostávajúcu zo  štyroch súťažných kôl. V Bojnických zvestiach na mesiac marec, apríl, máj a jún  budú zverejnené po 3 otázky, ce ...viac...

Zverejnené 4.3.2016 -správca-
Aktualizované: 9.5.2016 -správca-


 

Zápis do ZUŠ Bojnice

plagat


Základná umelecká škola Bojnice
oznamuje širokej verejnosti, že
ZÁPIS
Talentové skúšky na štúdium
v školský rok 2016/2017
sa uskutoční
2.6. - 3.6. 2016 od 13.00 - 17.00h
 
v týchto miestach:
budova ZUŠ - Sládkovičova 12 Bojnice ...viac...

Zverejnené 5.5.2016 -správca- Vyprší o 10 dní.


 

Jarná deratizácia

erb

 
Mesto Bojnice vykonáva v týchto dňoch (od 15.4.2016 do 15.5.2016) prostredníctvom firmy PELAC – Ing. Peter Lackovič jarnú preventívnu deratizáciu verejných priestranstiev, kanalizácie a objektov v správe mesta, deratizačným prostriedkom PROTECT B s účinnou látkou proti zrážaniu krvi.
...viac...

Zverejnené 12.4.2016 -správca- Vyprší o 7 dní.


 

Hromadné podujatia

erb

 
V zmysle Rozhodnutia ministra vnútra č.2  o vyhlásení druhého stupňa - Zvýšený stupeň teroristického ohrozenia (boli ste e-mailom informovaní 23.3.2016) Vás žiadame, aby ste Okresnému úradu Prievidza, odboru krízového riadenia nahlásili všetky verejné hromadné podujatia pred ich konaním naj ...viac...

Zverejnené 11.4.2016 -správca-


 

Novinky z Bojníc

logo

Mesto Bojnice pripravilo pre svojich obyvateľov a návštevníkov nový informačný kanál. Zriadilo nový email novinky@bojnice.sk ,  z ktorého bude záujemcom zasielať najnovšie informácie z diania v meste. Nová služba doplní súčasné informačné kanály (internetová stránka mesta, Bojnické zvesti, mestský r ...viac...

Zverejnené 10.3.2016 -správca-


 

Parkovanie na parkovisku za KC Bojnice - aktualizácia

značka

Upozorňujeme občanov, že od polnoci z utorka 16.2.2016 na stredu 17.2.2016 bol spustený parkovací systém.
Prevádzkový poriadok parkoviska za Kultúrnym centrom v Bojniciach
 
Parkovisko za Kultúrnym centrom v Bojniciach
Cenník parkovného pre rok 2016

1. Manipul ...viac...

Zverejnené 15.2.2016 -správca-
Aktualizované: 19.2.2016 -správca-


 

Parkovanie v meste Bojnice

info tabula


Technické služby,  príspevková organizácia mesta Bojnice sú správcom parkoviska  pod  hotelom Régia v Bojniciach.  Na motoristov v tu čaká 565 parkovacích miest na mestskom parkovisku, ktoré sa nachádza len  na skok od zámku, zoologickej záhrady, či kúpeľov.
Cena za celodenné parkovan ...viac...

Zverejnené 6.5.2015 -správca-
Aktualizované: 15.2.2016 -správca-


 

Oznam o zmene dopravného značenia

erb


Mesto Bojnice  oznamuje obyvateľom Hviezdoslavovej ulice, ako i ostatným obyvateľom a návštevníkom mesta Bojnice, že v  termíne od 15.7.2015
pristupuje k realizácii ďalšej fázy schváleného dopravného projektu - ku zmene dopravného značenia a úplnému uzatvoreniu Hviezdoslavovej ulice s ...viac...

Zverejnené 19.6.2015 -správca-
Aktualizované: 15.7.2015 -správca-


 

Kultúrne akcie

24.5.2016   9:00 - 13:00

Svetový deň migrácie rýb a korytnačiek.jpg

vivárium ZOO Bojnice

Svetový deň migrácie rýb a korytnačiek

Na podujatí sa dozviete:
- prečo ryby migrujú
- ktoré druhy rýb sa vydávajú na cestu
- aký je roz ...


 

12.5. - 7.6.2016   18.00 h

kreativita priestoru 2016-net.png

vestibul KC Bojnice, Hurbanovo námestie 19/41

KREATIVITA PRIESTORU 2016

KC Bojnice

Výstava zameraná na architektonické práce Spolku architektov Slovenska a Združenie architektov horné ...


 

29.5.2016   19.00 h

R2 brothers-net.jpg

Huňadyho sála SNM-Múzeum Bojnice

CLASSIC & WORLD

KC Bojnice

úvodný koncert BOJNICKÉHO HUDOBNÉHO LETA 2016
účinkuje: R2 BROTHERS
František REINER – cimbal
Al ...


 

1.6.2016   10:00 - 18:00h

MDD v Zoo Bojnice 2016.jpg

ZOO Bojnice

MDD v ZOO Bojnice

Počas Medzinárodného dňa detí – 1.6.2016 budú mať všetci návštevníci do 15 rokov vstup zadarmo.
Bud ...


 

5.6.2016   19.00 h

Quat tromboni e tuba-net.jpg

Huňadyho sála - SNM-Múzeum Bojnice

QUAT TROMBONI & TUBA (Taliansko)

KC Bojnice

koncert Bojnického hudobného leta 2016, v podaní umelcov z Talianska
účinkujú: Erik ŽERJAL, Massimi ...


 

12.6.2016   19.00 h

Huňadyho sála - SNM-Múzeum Bojnice

W. A. Mozart: Don Giovanni

W. A. Mozart: Don Giovanni a najpopulárnejšie melódie zo svetovej operety a muzikálu v podaní:
Ján ...


 

13.6.2016   18.00 h

MENOnet.jpg

veľká sála KC Bojnice, Hurbanovo námestie

MENO

KC Bojnice

Komédia, ktorá sa našťastie nestala Vám.
Pierre Garaud žije aj s manželkou Elisabeth naoko usporia ...


 

18.6.2016   11.00 - 22.00

banner.jpg

Hurbanovo námestie

Bojnický letný slnovrat

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región HORNÁ NITRA – BOJNICE pipravila na sobotu 18. júna 2016 ...


 

1.7.2016   19.00 h

Beatles-1.7.-net.jpg

veľká sála KC Bojnice, Hurbanovo námestie

The Beatles Revival

KC Bojnice

The Beatles Revival Band z Kladna – jedna z najúspešnejších európskych revivalových skupín, ktorá vy ...


 

3.7.2016   19.00 h

bičan-trojružové nokturno-net.jpg

Huňadyho sála - SNM-Múzeum Bojnice

TROJRUŽOVÉ NOKTURNO

KC Bojnice

koncert Bojnického hudobného leta 2016 - TROJRUŽOVÉ NOKTURNO, v ktorom účinkujú:
Beáta TOMČÁNY ...


 

16.7.2016   19.00 h

JJJ8268-Large-net.jpg

kongresová sála KC Bojnice

ŠANSÓNOVÝ VEČER s Andreou Zimányovou a jej hosťami

KC Bojnice

ŠANSÓNOVÝ VEČER s Andreou Zimányovou a jej hosťami
účinkujú:
Andrea ZIMÁNYIOVÁ – spev, Ľub ...


 
Posledné registrované firmy
Meledit s.r.o. - upratovací servis, Stará cesta 118/26, 97211 Lazany, okr. Prievidza
Penzión Maxim, Rekreačná 1485, 97201 Bojnice
Centrum voľného času JUNIOR , Školská 9, 972 01 Bojnice
JUDr. Ľubica Rexová NOTÁR, Záhradná 1, 97201 Bojnice
Pensión Hujer Bojnice, Hviezdoslavova ul. 15, 97201 Bojnice
Ubytovacie zariadenie, Nitrianske Rudno
Penzión Teddy Bojnice , Okrajová 14, 972 01 Bojnice

Matrika - 046/ 512 16 07
MsP Bojnice - 046/ 542 41 11
KC Bojnice - 046/ 543 09 80
TS Bojnice - 046/ 543 08 43
LSPP - 112
Polícia SR - 112
HaZZ - 112

dnes je: 24.5.2016

meniny má: Ela

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka