Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto

Bojnice

Oznamy

Odstávka EE

Oznamujeme Vám, že od: 23. 4. 2014 8:00:00 do: 23. 4. 2014 15:00:00 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu: opravy el. zariadenia. Bez el.energie bude v Bojniciach ul. Dubnicka 0,1-42, 341, 1012, 1033, 1043 (ZUŠ), 1075, spol. Bresman, Progres, ďalej ul. Kpt. Nálepku 1-11,49,58,1640,1709,9999 ...


 

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2014 - žiadosť o zabezpečenie plnenia opatrení

Po skončení zvýšeného počtu vzniku požiarov súvisiaceho s obdobím vykurovacej sezóny nastáva každoročne, najmä v jarnom období a v čase dlhotrvajúceho sucha ďalšie obdobie zvýšeného počtu vzniku požiarov. Príčina vzniku požiarov v jarnom období súvisí najmä s neopatrnosťou a nedbalosťou občanov pri ...


 

Oznam - 19.3.2014

Mesto Bojnice v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, týmto zverejňuje svoj zámer prenajať na dobu 3 rokov, časť pozemku parc.č. 1706/1 vo výmere 64 m2, zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Bojnice ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zriaden ...


 

Upozornenie a výzva na splnenie si povinnosti podľa VZN č. 8/2010 O ochrane ovzdušia

Vyzývame všetkých prevádzkovateľov malých zdrojov znečistenia ovzdušia (MZZO), aby si splnili svoju povinnosť v znení všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bojnice č. 8 /2010 čl. 5 ods. 4 a nahlásili údaje potrebné pre stanovenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na nižšie uvedené kontaktné ad ...


 

Návrh Programu na zlepšenie kvality ovzdušia v okrese Prievidza - oznam

Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, zverejňuje od 17.10.2013 do 15.11.2013 Návrh Programu na zlepšenie kvality ovzdušia v okrese Prievidza , ktorý je zverejnený na internetovej stránke: http://www.tn.ouzp.sk/ovzdusie.html. Svoje písomn ...


 

Kultúrne a športové akcie

27.4.2014   16.00 h

lúčnica-27.5.-menší súbor.jpg

veľká sála KC Bojnice, Hurbanovo námestie

OBRAZY Z MINULOSTI

tanečno-hudboný program umeleckého súboru Lúčnica a orchestra Zlaté husle pod vedením Martina Sleziaka
vstupné 12,00 €


 

30.4.2014   18.00 h

stavanie mája-30.4..jpg

Hurbanovo námestie, Bojnice

STAVANIE MÁJA

Máj, máj, máj, zelený,
pod okienkom sadený ...
tradičné stavanie mája s kultúrnym programom a občerstvením


 

17.5.2014   17.00 h

šansón 17.5.-stránka.jpg

veľká sála KC Bojnice, Hurbanovo námestie

ŠANSÓNOVÝ VEČER

Kultúrne centrum Bojnice ponúka svojim priaznivcom 17. mája o 17.00 h skvelú interpretáciu svetových šansónov v podaní Zuzky Kronerovej, Zity Furkovej, Andrey Zimányiovej, Jakuba Petraníka a Stana Kr ...


 

28.5.2014   17.00 h

plagát 28.5..jpg

veľká sála KC Bojnice, Hurbanovo námestie

NÍZKOTUČNÝ ŽIVOT - nejem, nežijem, nemilujem

Komédia o diétnej láske, vzdelaní a viere.
Hra určená tým, ktorí aspoň raz v živote chudli, alebo sa na to chystajú.
Dej jednej z najnovších hier Viliama Klimáčka NÍZKOTUČNÝ ŽIVOT, sa odohráva v ...


 
 
                 Virtuálna prehliadka mesta Bojnice

          

 

 


 

Bojnice a história

Dobová maľba mesta - položka bude otvorená v novom okne

Dobová maľba mesta

Dobová pohľadnica - položka bude otvorená v novom okne

Dobová pohľadnica

Dobová pohľadnica - položka bude otvorená v novom okne

Dobová pohľadnica

Dobová pohľadnica - položka bude otvorená v novom okne

Dobová pohľadnica


 
 
Dobová pohľadnica - položka bude otvorená v novom okne

Dobová pohľadnica

Dobová pohľadnica - položka bude otvorená v novom okne

Dobová pohľadnica

Dobová pohľadnica - položka bude otvorená v novom okne

Dobová pohľadnica

Dobová pohľadnica - položka bude otvorená v novom okne

Dobová pohľadnica


 
 
Dobová pohľadnica - položka bude otvorená v novom okne

Dobová pohľadnica

Dobová pohľadnica - položka bude otvorená v novom okne

Dobová pohľadnica

Bašta - Južná veža - položka bude otvorená v novom okne

Bašta - Južná veža

Bašta - Južná veža - položka bude otvorená v novom okne

Bašta - Južná veža


 
 
Bašta - Južná veža - položka bude otvorená v novom okne

Bašta - Južná veža

Vstupná brána - položka bude otvorená v novom okne

Vstupná brána

Vstupná brána - položka bude otvorená v novom okne

Vstupná brána

Hurbanovo námestie - položka bude otvorená v novom okne

Hurbanovo námestie


 
 
Pohľad z Prievidze - položka bude otvorená v novom okne

Pohľad z Prievidze


 
Posledné registrované firmy
Roma Club Fitness & Wellness Bojnice, Roma Club, Hotel pod zámkom, Hurbanovo nám. 2, 972 01 Bojnice
Meledit s.r.o. - upratovací servis, Stará cesta 118/26, 97211 Lazany, okr. Prievidza
Penzión Maxim, Rekreačná 1485, 97201 Bojnice
Centrum voľného času JUNIOR , Školská 9, 972 01 Bojnice
JUDr. Ľubica Rexová NOTÁR, Záhradná 1, 97201 Bojnice
Pensión Hujer Bojnice, Hviezdoslavova ul. 15, 97201 Bojnice
Penzión a reštaurácia RUDOLF, Nedožerského 1, 97212 Nedožery - Brezany

Webové sídlo mesta Bojnice (www.bojnice.sk) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok - novely 570/2009 zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.


 


Deutch version
English version

10675198

Úvodná stránka