Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Bojnice

Predaj nehnuteľného majetku priamou formou predaja pozemkov/ novovytvorených pozemkovVytlačiť
 

parc. č.130/ 34,  trvalé trávne porasty vo výmere 49 m2,  parc.č. 130/62 trvalé trávne porasty vo výmere 157 m2 na základe geometrického plánu č.261/2016 vyhotoveného spoločnosťou GEOMAP Prievidza s.r.o. pre žiadateľa MUDr. Petra Čecha PhD, bytom Jánošíkova 11/4, Bojnice, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu vlastníctva susediacej nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) a § 9b zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.

parc.č. 130/60, trvalé trávne porasty vo výmere 144 m2 , na základe geometrického plánu č.261/2016 vyhotoveného spoločnosťou GEOMAP Prievidza s.r.o. pre žiadateľa Ing. Richarda Vojtáša s manželkou, bytom Rekreačná 1711/19, Bojnice, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu vlastníctva susediacej nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) a § 9b zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.

parc. č. 2572/15, zastavaná plocha vo výmere 388 m2 na základe geometrického plánu č.281/2016 vyhotoveného spoločnosťou GEOMAP Prievidza s.r.o. žiadateľovi spoločnosti Regia 1, Prievidza, IČO: 47 937 556 ako prípad hodný osobitného  zreteľa v zmysle zák. č.138/1991 Zb. z dôvodu vlastníctva susediacej nehnuteľnosti a rozvoja vybavenosti predmetného územia.

všetky v k. ú. Bojnice

parc. č.341/45, ostatná plocha vo výmere 78 m2v  k. ú. Dubnica v zmysle geometrického plánu č.155/2016 , vypracovaného spoločnosťou GEOMAP s.r.o. Prievidza  spoločnosti P&P UNISERVIS, s. r. o., zast. konateľom Pavlom Zábojníkom, Kpt. Nálepku 1108/41, 972 01 Bojnice, IČO: 36 344 974, v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) a § 9b zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu vlastníctva priľahlých nehnuteľností


 

Zverejnené 3.2.2017 -správca-


 

Aktuálne oznamy

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, v územnom obvode okresu Prievidza

požiar


Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej pre ...viac...

Zverejnené 4.8.2017 -správca-


 

Oznámenie o prerušení distribúcie EE - 23.08.2017

elektrina

  Oznamujeme Vám, že v termíne od 23.08.2017 7:00 do 23.08.2017 15:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s..

Zoznam odberných mie ...viac...

Zverejnené 1.8.2017 -správca- Vyprší o 7 dní.


 

Ochrana poľnohospodárskej pôdy, jej využívanie a zachovanie prirodzených vlastností - opatrenia na likvidáciu burín

Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy upozorňuje vlastníkov resp. nájomcov poľnohospodárskych aj nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie ustanovení § 1, § 2 a § 3 zákona č. zákone č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy ...viac...

Zverejnené 9.6.2017 -správca-
Aktualizované: 13.6.2017 -správca- Vyprší o 15 dní.


 

Príprava plánu dopravnej obslužnosti na 10 rokov

erb


V súvislosti  so spracovaním  Plánu dopravnej obslužnosti(PDO), ktorý bude podkladom k obstaraniu dopravcu MHD pre Prievidzu a Bojnice na 10 ročné obdobie a ktorého výstupom má byť aj optimálny model siete liniek MHD ako aj samotný cestovný poriadok Vám dávame do pozornosti nasledujúcu linku ...viac...

Zverejnené 12.5.2017 -správca-


 

Ponuka práce v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

grafika

NsP Prievidza ponúka možnosť zamestnať sa na pozíciách: sanitár, sestra, pôrodná asistentka a zdravotnícky asistent. Do pracovného pomeru prijme aj lekárov (môžu byť aj absolventi LF) pre tieto špecializačné odbory: gynekológia a pôrodníctvo, cievna chirurgia, pediatrická neurológia, ortopédia, rádi ...viac...

Zverejnené 29.3.2017 -správca-


 

Bezplatná služba Online tlmočník

Vážení nepočujúci občania,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník. Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a  ...viac...

Zverejnené 8.2.2017 -správca-


 

Harmonogram zberu tuhého komunálneho odpadu

foto

Harmonogram zberu tuhého komunálneho odpadu
viac...

Zverejnené 25.1.2017 -správca- Vyprší o 137 dní.


 

Triedený zber odpadu v Bojniciach v roku 2017

foto

  Termíny na odovzdávanie vytriedených zložiek komunálneho odpadu (odovzdávanie na zberných miestach) :
Október – Marec:
- utorok : 8.00 – 11.00 hod. a 13.00 – 16.00 hod.
- štvrtok : 8.00 – 11.00 hod. a 13.00 – 16.00 hod.
- sobota : 8.00 – 12.00 hod. a 13.00 – 16.00 hod.
Apr ...viac...

Zverejnené 25.1.2017 -správca-
Aktualizované: 30.1.2017 -správca- Vyprší o 137 dní.


 

Mesto Bojnice hľadá opatrovaľa/opatrovateľku

erb


Mesto Bojnice hľadá záujemcov o prácu opatrovateľ /ka/ pre  opatrovanie občanov mesta v ich domácnostiach. Opatrovateľ /ka/ musí spĺňať kvalifikačné predpoklady, ktorými sú absolvovanie kurzu opatrovateľská služba v rozsahu 220 hodín,  alebo absolvovanie štúdia na strednej zdravotníckej škol ...viac...

Zverejnené 25.10.2016 -správca-


 

Upozornenie pre seniorov

logo

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi zaznamenalo v mesiaci september 2016 zvýšený počet pokusov trestných činov páchaných na senioroch, kedy neznáme osoby (páchatelia) volajú starším osobám na pevnú linku a predstavujú sa v telefóne ako ich príbuzní alebo známi (najčastejšie vnuk, bra ...viac...

Zverejnené 14.9.2016 -správca-


 
Položky 1-10 z 16

Kultúrne akcie

7.7. - 3.9.2017   18.00 h

Anna Kotvašová-net.jpg

vestibul KC Bojnice, Hurbanovo námestie

VYBÁJENÉ SEDLIACKE DVORY

KC Bojnice

Výstava olejomalieb insitnej maliarky Anny Kotvašovej z Kovačice - Padiny (Srbsko).
výstava sprístu ...


 

8.7. - 30.9.2017   18.00 - 06.00 h

Bojnice v socheplagát-net.jpg

Hurbanovo námestie Bojnice

ROZKVET PODZÁMČIA

KC Bojnice

"RozKVET podzámčia" - prezentácia exteriérových plastík, sochárskej tvorby Mgr. art. Martina Navrát ...


 

20.8.2017   19.00 h

La musica clasica-20.8.-net.jpg

Huňadyho sála SNM-Múzeum Bojnice

LA MUSICA CLASICA

KC Bojnice

Koncert krásnej hudby zoskupenia Ensamble musica per voi:
Jozef ČUBAN – lutna
Jana BLAŠČÁKOVÁ – ...


 

2.9.2017   19.00 h

Ony a oni v pohybe-net.jpg

Hurbanovo námestie Bojnice

ONY A ONI V POHYBE

KC Bojnice

večerný otvorený tanečný tréning Tanečnej skupiny Mimikry a Breakfans


 

3.9.2017   19.00 h

Čardášová princezná 3.9.-net.jpg

Huňadyho sála SNM-Múzeum Bojnice

Emmerich Kálmán: ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNÁ

KC Bojnice

najúspešnejšia opereta, ktorú zložil Emmerich Kálmán
ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNÁ v podaní známych operných ...


 

23.9.2017   19.00 h

Richard III-13.9.2017-net.jpg

veľká sála KC Bojnice

RICHARD III.

Aj Bojnice sú jedným z miest, kde môžete vidieť strhujúci príbeh z pera Williama Shakespeara v ré ...


 

dnes je: 16.8.2017

meniny má: LeonardDeutch version
English version
Úvodná stránka