Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Bojnice

Zverejnenie zámeru prenajať majetok mesta BojniceVytlačiť
 

            Technické služby, p.o.m., Bojnice v zmysle § 9a zákona  č. 138/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje svoj zámer prenajať nehnuteľný majetok mesta Bojnice – Bufet pri bazénoch na Plážovom kúpalisku v Bojniciach o rozlohe 80 m2 za týchto podmienok:

  • doba nájmu: letná sezóna 2017
  • účel nájmu: poskytovanie občerstvenia návštevníkom PLK
  • nájomné:obvyklé. Pozn.: K nájomnému bude pripočítaná DPH v zmysle platných predpisov, preto v cenovej ponuke žiadame uviesť navrhovanú výšku nájmu v konečnej výške, t.j. vrátane DPH.

Záujemcovia môžu podávať písomné prihlášky vrátane účelu využitia, cenovej

ponuky, identifikačných údajov /fotokópia ŽL, výpisu z OR/ v obálke označenej „prenájom NP – neotvárať“  v lehote do 27.3.2017 na adresu:

Technické služby, p.o.m., Rybníčky 6, Bojnice 972 01 

 

            Technické služby, p.o.m., Bojnice v zmysle § 9a zákona  č. 138/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov ďalej zverejňuje svoj zámer prenajať nehnuteľný majetok mesta Bojnice - plochy v areáli Plážového kúpaliska v Bojniciach  za týchto podmienok:

  • doba nájmu: letná sezóna 2017
  • účel nájmu: rôzne doplnkovépodnikateľské, resp. reklamné aktivity, primerané k hlavnému účelu užívaniaareálu
  • nájomné:obvyklé. K nájomnému bude pripočítaná DPH v zmysle platných predpisov, preto v cenovej ponuke žiadame uviesť navrhovanú výšku nájmu v konečnej výške, t.j. vrátane DPH.

Záujemcovia môžu písomné prihlášky podávať vrátane účelu využitia, cenovej ponuky, identifikačných údajov /fotokópia ŽL, výpisu z OR/ v lehote do 27.3.2017 na adresu:

Technické služby, p.o.m., Rybníčky 6, Bojnice 972 01 


 

Zverejnené 10.3.2017 -správca-


 

Aktuálne oznamy

Porucha na vodovodnom potrubí

foto

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, závod Prievidza, oznamuje, že v dôsledku opravy poruchy na rozvodoch  pitnej vody na ulici Svätoplukova a priľahlých uliciach v Bojniciach bude dočasne až  do odstránenia poruchy  prerušená dodávka pitnej vody do domácnosti na týchto uliciach.
...viac...

Zverejnené 17.10.2017 -správca-


 

Matričný úrad bude dočasne zatvorený - 19.10.2017

erb


Oznamujeme obyvateľom mesta, že dôvodu konania školenia bude matričný úrad v Bojniciach vo štvrtok -  19.10.2017 zatvorený.
Ďakujeme za pochopenie.
viac...

Zverejnené 16.10.2017 -správca- Vyprší o 1 deň.


 

Život a dielo Karola Antona Medveckého

OOCR Región HORNÁ NITRA – BOJNICE usporiadala vo štvrtok 28.9.2017 seminár na tému Život a dielo Karola Antona Medveckého – osobnosti celoslovenského významu. Záštitu nad seminárom prevzal primátor Bojníc PhDr. František Tám a odborným garantom bolo Hornonitrianske múzeum v Prievidzi.
odkaz n ...viac...

Zverejnené 12.10.2017 -správca- Vyprší o 8 dní.


 

Verejná vyhláška - Oznámenie o údržbe priesekov pod elektrickými vedeniami sústavy 22 kV

Pri revízii 22kV vedenia č:1334, ktoré prechádza kat. územím Bojnice bolo zistené, že porast v ochrannom pásme vedenia dosiahol nebezpečnú výšku a tým ohrozuje spoľahlivú a bezpečnú prevádzku tohto dôležitého vedenia a taktiež je ohrozená bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v ochrannom pásme tohto ved ...viac...

Zverejnené 6.10.2017 -správca- Vyprší o 74 dní.


 

Rodina bez cigariet 6. ročník

logo


Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje aj pre školský rok 2017/2018 ďalší ročník výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet 6. ročník.
Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy:
zdravý životný štýl ako chcem tráviť voľný čas prezentovať negatív ...viac...

Zverejnené 22.9.2017 -správca- Vyprší o 33 dní.


 

Oznámenie o prerušení distribúcie EE - 19.10.2017

foto

Oznamujeme Vám, že v termíne od 19.10.2017 6:45 do 19.10.2017 17:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s..
 
Zoznam odberných miest ...viac...

Zverejnené 5.10.2017 -správca- Vyprší o 1 deň.


 

Jesenná deratizácia

foto

Mesto Bojnice vykonáva v týchto dňoch (od 10.9.2017 do 10.10.2017) prostredníctvom firmy PELAC – Ing. Peter Lackovič jesennú preventívnu deratizáciu verejných priestranstiev, kanalizácie a objektov v správe mesta, deratizačným prostriedkom PROTECT B s účinnou látkou proti zrážaniu krvi.
Na úz ...viac...

Zverejnené 8.9.2017 -bita- Vyprší o 12 dní.


 

Mobilná aplikácia TURISTICKÝ SPRIEVODCA BOJNICE

foto

 
OOCR RHNB a Mesto Bojnice pripravili novinku - skvelú pomôcku pre návštevníkov mesta. Aplikácia „Turistický sprievodca Bojnice“ poskytuje majiteľom smartfónov množstvo informácií z nasledovných okruhov:
História mesta Bojnice, mapa, letecký záber mesta, cyklotrasy, cestovný ruch - info ...viac...

Zverejnené 5.9.2017 -správca-


 

Príprava plánu dopravnej obslužnosti na 10 rokov

erb


V súvislosti  so spracovaním  Plánu dopravnej obslužnosti(PDO), ktorý bude podkladom k obstaraniu dopravcu MHD pre Prievidzu a Bojnice na 10 ročné obdobie a ktorého výstupom má byť aj optimálny model siete liniek MHD ako aj samotný cestovný poriadok Vám dávame do pozornosti nasledujúcu linku ...viac...

Zverejnené 12.5.2017 -správca-


 

Ponuka práce v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

grafika

NsP Prievidza ponúka možnosť zamestnať sa na pozíciách: sanitár, sestra, pôrodná asistentka a zdravotnícky asistent. Do pracovného pomeru prijme aj lekárov (môžu byť aj absolventi LF) pre tieto špecializačné odbory: gynekológia a pôrodníctvo, cievna chirurgia, pediatrická neurológia, ortopédia, rádi ...viac...

Zverejnené 29.3.2017 -správca-


 
Položky 1-10 z 21

Kultúrne akcie

21.10.2017   18.00 h

Ples seniorov-net.jpg

kongresová sála KC Bojice

PLES SENIOROV NIELEN PRE SENIOROV

KC Bojnice

Tanec a hudba predlžuje život a preto pozývame všetkých, ktorí si chcú zatancovať a zabaviť sa pri d ...


 

26.10.2017   17.00 h

Stopy českých záhradných-net.jpg

vestibul KC Bojice

STOPY ČESKÝCH ZÁHRADNÝCH ARCHITEKTOV NA SLOVENSKU

Kultúrne centrum Bojnice a Národní zemědělské muzeum Praha Vás pozývajú na výstavu záhradno-architek ...


 

9.11.2017   18.00 h

Rapper1 -net.jpg

veľká sála KC Bojnice, Hurbanovo námestie

RAPPER

KC Bojnice

„Miloval hudbu. Rozumel jej a cítil sa byť mladý. Jedného dňa však zistil, že nič z toho už neplatí ...


 

15.11.2017   16.30 h

Alena Čermáková15.11.2017-net.jpg

Mestská knižnica Bojnice

ALENA ČERMÁKOVÁ

KC Bojnice - mestská knižnica

Literárno-hudobno-filmový večer so šansoniérkou, hlasovou pedagogičkou a režisérkou Alenou Čermákovo ...


 

dnes je: 18.10.2017

meniny má: LukášDeutch version
English version
Úvodná stránka