Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Bojnice

Odpredaj pozemkov a vzájomné vysporiadanie v zmysle uznesenia č.307/2016 Mestského zastupiteľstva v Bojniciach zo dňa 31.8.2016 – žiadateľ UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť , Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice Vytlačiť
 

Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach dňa  31.8.2016   prijalo uznesenie č. 307/2016, na základe ktorého  bolo schválené vzájomné vysporiadanie pozemkov medzi mestom Bojnice a žiadateľom UNIPHARMA1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice v zmysle záverov Mestskej rady zo dňa 23.6.2016  takto:

a) mesto Bojnice v budúcnosti odpredá pozemok parc. č. 528/1, súp. "E", zapísaný na LV č. 3928, ostatné plochy vo výmere 129 m2, v k. ú. Bojnice, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu umiestnenia pozemku v oplotenom areáli, spoločnosti UNIPHARMA, 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, Opatovská cesta č. 4, Bojnice, IČO:31625657, za kúpnu cenu dodatočne určenú znaleckým posudkom podľa zák. č. 138/1991 Zb.

 

b) UNIPHARMA,1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, Opatovská cesta č. 4, Bojnice odpredá po odčlenení a vypracovaní geometrického plánu novovytvorené pozemky z pozemkov parc. č. 2548/123 a 2548/124, obidva ostatné plochy v k. ú. Bojnice, pod miestnou komunikáciou Rybníčky, zapísaných na LV č. 2751, mestu Bojnice za kúpnu cenu dodatočne určenú znaleckým posudkom.

Spoločnosť Unipharma-1.slovenská lekárnická a. s., v zmysle uznesenia č.307/2016 Mestského zastupiteľstva v Bojniciach zo dňa 31.8.2016 vyhotovila geometrický plán na odčlenenie pozemkov parc. č. 2548/163, ostatná plocha o výmere 12m2 z parc. č. 2548/123 a parc. č.2548/164, ostatná plocha o výmere 6m2 z parc.č. 2548/124.

 

c) podmienky vysporiadania zriadenie budúceho odplatného vecného bremena v prospech spoločnosti UNIPHARMA 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, Opatovská cesta č. 4, Bojnice, ktoré bude spočívať v práve prechodu peši a prejazdu motorovými vozidlami


 

Zverejnené 10.5.2017 -správca-


 

Aktuálne oznamy

Separovaný zber

erb

Technické služby BOJNICE oznamujú občanom, že v piatok 24.11. 2017 od 7:30 hod. sa uskutoční separovaný zber druhotných surovín.
Zbierať sa bude papier, sklo a PET fľaše. PET fľaše od nápojov musia byť čisté, môžu byť aj s etiketami a uzávermi. Fľaše od olejov sa nezbierajú.  Žiadame občanov ...viac...

Zverejnené 20.11.2017 -správca- Vyprší o 3 dni.


 

Oznámenie v zmysle Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a žiadosť o spoluprácu

erb

Stredoslovenská energetika Distribúcia,  a.s. (ďalej len „SSE- D, a.s.“) je osobou poverenou prevádzkovaním elektrických vedení, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Vašej obce/mesta. SSE-D, a.s. je ako osoba poverená prevádzkovaním týchto vedení zodpovedná za ich bezpečnú a spoľahlivú prevádzk ...viac...

Zverejnené 15.11.2017 -správca- Vyprší o 130 dní.


 

Oznámenie o prerušení distribúcie EE - 08.12.2017

foto

Oznamujeme Vám, že v termíne od 08.12.2017 6:00 do 08.12.2017 18:00 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
distribucnej sústavy prevádzkovatela distribucnej sústavy spolocnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s..

Zoznam odberných ...viac...

Zverejnené 9.11.2017 -správca- Vyprší o 17 dní.


 

Oznámenie o prerušení distribúcie EE - 07.12.2017

foto

  Oznamujeme Vám, že v termíne od 07.12.2017 6:00 do 07.12.2017 18:00 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
distribucnej sústavy prevádzkovatela distribucnej sústavy spolocnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s..

Zoznam odbernýc ...viac...

Zverejnené 9.11.2017 -správca- Vyprší o 16 dní.


 

Oznámenie o prerušení distribúcie EE - 06.12.2017

foto

  Oznamujeme Vám, že v termíne od 06.12.2017 6:00 do 06.12.2017 18:00 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
distribucnej sústavy prevádzkovatela distribucnej sústavy spolocnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s..

Zoznam odbernýc ...viac...

Zverejnené 9.11.2017 -správca- Vyprší o 15 dní.


 

Oznámenie o prerušení distribúcie EE - 05.12.2017

foto

Oznamujeme Vám, že v termíne od 05.12.2017 6:00 do 05.12.2017 18:00 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
distribucnej sústavy prevádzkovatela distribucnej sústavy spolocnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s..
Zoznam odberných miest ...viac...

Zverejnené 9.11.2017 -správca- Vyprší o 14 dní.


 

Oznámenie o prerušení distribúcie EE - 24.11.2017

foto

  Oznamujeme Vám, že v termíne od 24.11.2017 6:45 do 24.11.2017 18:00 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
distribucnej sústavy prevádzkovatela distribucnej sústavy spolocnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s..
Zoznam odberných mies ...viac...

Zverejnené 6.11.2017 -správca- Vyprší o 3 dni.


 

Verejná vyhláška - Oznámenie o údržbe priesekov pod elektrickými vedeniami sústavy 22 kV

Pri revízii 22kV vedenia č:1334, ktoré prechádza kat. územím Bojnice bolo zistené, že porast v ochrannom pásme vedenia dosiahol nebezpečnú výšku a tým ohrozuje spoľahlivú a bezpečnú prevádzku tohto dôležitého vedenia a taktiež je ohrozená bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v ochrannom pásme tohto ved ...viac...

Zverejnené 6.10.2017 -správca- Vyprší o 40 dní.


 

Mobilná aplikácia TURISTICKÝ SPRIEVODCA BOJNICE

foto

 
OOCR RHNB a Mesto Bojnice pripravili novinku - skvelú pomôcku pre návštevníkov mesta. Aplikácia „Turistický sprievodca Bojnice“ poskytuje majiteľom smartfónov množstvo informácií z nasledovných okruhov:
História mesta Bojnice, mapa, letecký záber mesta, cyklotrasy, cestovný ruch - info ...viac...

Zverejnené 5.9.2017 -správca-


 

Príprava plánu dopravnej obslužnosti na 10 rokov

erb


V súvislosti  so spracovaním  Plánu dopravnej obslužnosti(PDO), ktorý bude podkladom k obstaraniu dopravcu MHD pre Prievidzu a Bojnice na 10 ročné obdobie a ktorého výstupom má byť aj optimálny model siete liniek MHD ako aj samotný cestovný poriadok Vám dávame do pozornosti nasledujúcu linku ...viac...

Zverejnené 12.5.2017 -správca-


 
Položky 1-10 z 22

Kultúrne akcie

22.11.2017   18.00 h

Letná noc-net.jpg

veľká sála KC Bojnice, Hurbanovo námestie

LETNÁ NOC

KC Bojnice

Hit svetových javísk – prvý krát na Slovensku! O stratách a nálezoch, o náhodách a osudových stretnu ...


 

3.12.2017   13.30 h

Mikuláš-net.jpg

vestibulk KC Bojnice

MIKULÁŠ V BOJNICIACH

Aj do Kultúrneho centra v Bojniciach zavíta v nedeľu 3. decembra 2017 Mikuláš.
Skôr ako príde, vo ...


 

3.12.2017   15.00 h

Mikuláš-net.jpg

veľká sála KC Bojnice, Hurbanovo námestie

O MARUŠKE A DVANÁSTICH MESIAČIKOCH

KC Bojnice

Láskavá rozprávka O MARUŠKE A DVANÁSTICH MESIAČIKOCH, ktorá v ľahkom a vtipnom verši a cez klasický ...


 

3.12.2017   16.30 h

Rozsvietenie stromčeka-3.12.2017-net.jpg

Hurbanovo námestie Bojnice

ROZSVIETENIE VIANOČNÉHO STROMČEKA

KC Bojnice, Mesto Bojnice

Počas štyroch adventných nedieľ v kostoloch i v domácnostiach postupne na adventných vencoch zapaľuj ...


 

31.12.2017   20.00 h

Silvester 2017-net.jpg

kongresová sála KC Bojice

SILVESTER 2017

KC Bojnice

Všetci, ktorí sa chcú zabaviť a stráviť posledný deň roka 2017 v spoločnosti svojich priateľov a zná ...


 

13.1.2018   17.30 h

Noc na Karlštejne-net.jpg

veľká sála KC Bojnice, Hurbanovo námestie

NOC NA KARLŠTEJNĚ

KC Bojnice

Na hrad Karlštejn vybudovaný cisárom Karlom IV. nesmie vstúpiť žiadna žena vrátane jeho manželky, ci ...


 

31.1.2018   18.00 h

Testosterón-net.jpg

veľká sála KC Bojnice, Hurbanovo námestie

TESTOSTERÓN

KC Bojnice

Divadelná komédia o tom, čo si muži myslia o ženách. Manifest mužskej prapodstaty.
Svadobná oslava, ...


 

dnes je: 21.11.2017

meniny má: ElvíraDeutch version
English version
Úvodná stránka