Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Bojnice

Odpredaj pozemkov a vzájomné vysporiadanie v zmysle uznesenia č.307/2016 Mestského zastupiteľstva v Bojniciach zo dňa 31.8.2016 – žiadateľ UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť , Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice Vytlačiť
 

Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach dňa  31.8.2016   prijalo uznesenie č. 307/2016, na základe ktorého  bolo schválené vzájomné vysporiadanie pozemkov medzi mestom Bojnice a žiadateľom UNIPHARMA1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice v zmysle záverov Mestskej rady zo dňa 23.6.2016  takto:

a) mesto Bojnice v budúcnosti odpredá pozemok parc. č. 528/1, súp. "E", zapísaný na LV č. 3928, ostatné plochy vo výmere 129 m2, v k. ú. Bojnice, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu umiestnenia pozemku v oplotenom areáli, spoločnosti UNIPHARMA, 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, Opatovská cesta č. 4, Bojnice, IČO:31625657, za kúpnu cenu dodatočne určenú znaleckým posudkom podľa zák. č. 138/1991 Zb.

 

b) UNIPHARMA,1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, Opatovská cesta č. 4, Bojnice odpredá po odčlenení a vypracovaní geometrického plánu novovytvorené pozemky z pozemkov parc. č. 2548/123 a 2548/124, obidva ostatné plochy v k. ú. Bojnice, pod miestnou komunikáciou Rybníčky, zapísaných na LV č. 2751, mestu Bojnice za kúpnu cenu dodatočne určenú znaleckým posudkom.

Spoločnosť Unipharma-1.slovenská lekárnická a. s., v zmysle uznesenia č.307/2016 Mestského zastupiteľstva v Bojniciach zo dňa 31.8.2016 vyhotovila geometrický plán na odčlenenie pozemkov parc. č. 2548/163, ostatná plocha o výmere 12m2 z parc. č. 2548/123 a parc. č.2548/164, ostatná plocha o výmere 6m2 z parc.č. 2548/124.

 

c) podmienky vysporiadania zriadenie budúceho odplatného vecného bremena v prospech spoločnosti UNIPHARMA 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, Opatovská cesta č. 4, Bojnice, ktoré bude spočívať v práve prechodu peši a prejazdu motorovými vozidlami


 

Zverejnené 10.5.2017 -správca-


 

Aktuálne oznamy

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 14.06.2017

logo

Oznamujeme Vám, že v termíne od 14.06.2017 7:30 do 14.06.2017 15:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s..
Zoznam odberných miest
...viac...

Zverejnené 24.5.2017 -správca- Vyprší o 18 dní.


 

Príprava plánu dopravnej obslužnosti na 10 rokov

erb


V súvislosti  so spracovaním  Plánu dopravnej obslužnosti(PDO), ktorý bude podkladom k obstaraniu dopravcu MHD pre Prievidzu a Bojnice na 10 ročné obdobie a ktorého výstupom má byť aj optimálny model siete liniek MHD ako aj samotný cestovný poriadok Vám dávame do pozornosti nasledujúcu linku ...viac...

Zverejnené 12.5.2017 -správca-


 

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností

logo


Štatistický úrad Slovenskej republiky uskutoční v čase od 10. apríla do 29. mája 2017 výberové štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností - EU SILC 2017. Cieľom projektu je vytvoriť spoločný rámec pre produkciu pravidelných údajov o chudobe, o príjmoch a životných p ...viac...

Zverejnené 11.4.2017 -správca- Vyprší o 2 dni.


 

Jarná deratizácia

erb


 Mesto Bojnice vykonáva v týchto dňoch (od 1.4.2017 do 1.5.2017) prostredníctvom firmy PELAC – Ing. Peter Lackovič jarnú preventívnu deratizáciu verejných priestranstiev, kanalizácie a objektov v správe mesta, deratizačným prostriedkom PROTECT B s účinnou látkou proti zrážaniu krvi.
N ...viac...

Zverejnené 31.3.2017 -správca- Vyprší o 7 dní.


 

Ponuka práce v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

grafika

NsP Prievidza ponúka možnosť zamestnať sa na pozíciách: sanitár, sestra, pôrodná asistentka a zdravotnícky asistent. Do pracovného pomeru prijme aj lekárov (môžu byť aj absolventi LF) pre tieto špecializačné odbory: gynekológia a pôrodníctvo, cievna chirurgia, pediatrická neurológia, ortopédia, rádi ...viac...

Zverejnené 29.3.2017 -správca-


 

Bezplatná služba Online tlmočník

Vážení nepočujúci občania,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník. Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a  ...viac...

Zverejnené 8.2.2017 -správca-


 

Harmonogram zberu tuhého komunálneho odpadu

foto

Harmonogram zberu tuhého komunálneho odpadu
viac...

Zverejnené 25.1.2017 -správca- Vyprší o 218 dní.


 

Triedený zber odpadu v Bojniciach v roku 2017

foto

  Termíny na odovzdávanie vytriedených zložiek komunálneho odpadu (odovzdávanie na zberných miestach) :
Október – Marec:
- utorok : 8.00 – 11.00 hod. a 13.00 – 16.00 hod.
- štvrtok : 8.00 – 11.00 hod. a 13.00 – 16.00 hod.
- sobota : 8.00 – 12.00 hod. a 13.00 – 16.00 hod.
Apr ...viac...

Zverejnené 25.1.2017 -správca-
Aktualizované: 30.1.2017 -správca- Vyprší o 218 dní.


 

Mesto Bojnice hľadá opatrovaľa/opatrovateľku

erb


Mesto Bojnice hľadá záujemcov o prácu opatrovateľ /ka/ pre  opatrovanie občanov mesta v ich domácnostiach. Opatrovateľ /ka/ musí spĺňať kvalifikačné predpoklady, ktorými sú absolvovanie kurzu opatrovateľská služba v rozsahu 220 hodín,  alebo absolvovanie štúdia na strednej zdravotníckej škol ...viac...

Zverejnené 25.10.2016 -správca-


 

Upozornenie pre seniorov

logo

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi zaznamenalo v mesiaci september 2016 zvýšený počet pokusov trestných činov páchaných na senioroch, kedy neznáme osoby (páchatelia) volajú starším osobám na pevnú linku a predstavujú sa v telefóne ako ich príbuzní alebo známi (najčastejšie vnuk, bra ...viac...

Zverejnené 14.9.2016 -správca-


 
Položky 1-10 z 17

Kultúrne akcie

28.5.2017   19.00 h

Herečky 28 máj-net.jpg

veľká sála KC Bojnice, Hurbanovo námestie

HEREČKY - pôvodný termín 9.3.- zakúpené vstupenky zostávajú v platnosti

KC Bojnice

Na súkromný kurz herectva sa prihlásia nielen mladí ľudia, ktorí sa chcú pripraviť na prijímačky na ...


 

31.5.2017   19.00 h

Bila HANA tour A4-tento-net.jpg

Art point / kino Baník

LUCIE BÍLÁ - HANA a orchester Petra Maláska

Agentúra Exklusive

Devätnásťnásobná česká zlatá slávica Lucie Bílá pri príležitosti vydania svojho najnovšieho CD - HAN ...


 

3.6.2017   9.00 h

Farmársky deň-3.6.-net.jpg

Hurbanovo námestie Bojnice

FARMÁRSKY DEŇ V BOJNICIACH

KC Bojnice a Poznejte Moravu, s.r.o.

Kultúrne centrum a Poznejte Moravu pozývajú všetkých priaznivcov kultúry, dobrého jedla a zábavy na ...


 

4.6.2017   19.00 h

Koncert operných árií -4.6.-net.jpg

Huňadyho sála SNM-Múzeum Bojnice

KONCERT OPERNÝCH ÁRIÍ - úvodný koncert BHL 2017

KC Bojnice

Vážení milovníci vážnej hudby,
Kultúrne centrum Bojnice aj počas tohto leta pripravilo sériu konce ...


 

5.6. - 6.6.2017   13:00 - 17:00

Zápis ZUŠ Bojnice  2017.jpg

budova ZUŠ Bojnice Sládkovičova 12

Zápis do ZUŠ Bojnice

ZUŠ Bojnice oznamuje širokej verejnosti, že talentové skúšky na štúdium v školskom roku 2017/2018 sa ...


 

11.6.2017   19.00 h

Foto11.6.-net.jpg

Huňadyho sála SNM-Múzeum Bojnice

ANIMA QUARTET

Na koncert Bojnického hudobného leta 2017 vystúpi jediné klarinetové kvarteto na Slovensku a taktiež ...


 

16.6.2017   16.00 h

pell mell.jpg

Hurbanovo námestie Bojnice

PELL MELL 59 – POĎ VON TOUR 2017

KC Bojnice

mladá hudobná skupina PELL MELL 59 pri príležitosti vydania nového albumu vystúpi v rámci turné aj v ...


 

16.6.2017   19.00 h

Donskí kozáci-net.jpg

veľká sála KC Bojnice, Hurbanovo námestie

KONCERT SÓLISTOV VEĽKÉHO ZBORU DONSKÝCH KOZÁKOV

KC Bojnice

Na Koncerte sólistov Veľkého zboru donských kozákov na čele s atamanom Peťom Chuďakovom a dirigento ...


 

23.6.2017   17.00 h

lotyši-net.jpg

Hurbanovo námestie Bojnice

MLADÉ HVIEZDY LOTYŠSKA s láskou k Slovensku

KC Bojnice

V rámci Bojnického kultúrneho leta vystúpia na Hurbanovom námestí mladé talenty z Lotyšska:
Vasili ...


 

24.6.2017   19.00 h

Pocta Eve Kostolányiovej-net.jpg

veľká sála KC Bojnice, Hurbanovo námestie

HOMMAGE á EVA KOSTOLÁNYIOVÁ

KC Bojnice

Veľkolepo koncipovaný koncert v podaní Art Music Orchestra a jeho sólistov. Osobitý punc programu do ...


 

1.7.2017   19.00 h

T.Puskailer-net.jpg

nádvorie Mestskej knižnice Bojnice

THOMAS PUSKAILER – PO SLOVENSK(I)Y TOUR

KC Bojnice

Spevák, skladateľ a muzikálový herec Thomas Puskailer po veľmi úspešnom #UNPLUGGEDTOUR 2016 prináš ...


 

2.7.2017   19.00 h

konc. 2.7-net.jpg

Huňadyho sála SNM-Múzeum Bojnice

ŠPERKY OPERETY

V rámci Bojnického hudobného leta 2017 sa na koncerte ŠPERKY OPERETY predstavia známe tváre operety: ...


 

7.7.2017   21.30 h

Saxophone Syncopators -11.7.-net.jpg

nádvorie Mestskej knižnice Bojnice

HUDBA VO FILME

KC Bojnice

účinkuje: Saxophone Syncopators (Pavol Hoďa - soprán/alt/c-melody saxofón, Frederika Babuliaková - ...


 

14.7.2017   21.30 h

DSCF1182- 14.7.2017-net.jpg

nádvorie Mestskej knižnice Bojnice

MIRIAM KAISER - COLOUR SOUNDS

KC Bojnice

účinkujú:
Miriam KAISER – husle, spev
Milan ADAMEC – husle, elektronika
Milo ADAMKOVIČ – bi ...


 

16.7.2017   19.00 h

DSC_5530- 16.7.-net.jpg

Huňadyho sála SNM-Múzeum Bojnice

GUITAR & VOCAL CHORDS

KC Bojnice

Koncert mladých talentovaných umelkýň v rámic BHL 2017.
účinkujú:
Zuzana Bednárová - gitara
Beli ...


 

21.7.2017   20.00 h

21.7.-net.jpg

nádvorie Mestskej knižnice Bojnice

LENTO AD ASTA...dotyky s majstrami

V príjemnom prostredí záhrady mestskej knižnice v rámci Bojnického kultúrneho leta odznejú skladby ...


 

23.7.2017   19.00 h

Peter-Michalica-net.jpg

Huňadyho sála SNM-Múzeum Bojnice

PETER MICHALICA A ÚČASTNÍCI 13. MEDZINÁRODNÝCH HUDOBNÝCH KURZOV

V rámci Bojnického hudobného leta odznejú slávne diela pre husle a klavír rôznych období a autorov ...


 

30.7.2017   19.00 h

szidi-28.7.-net.jpg

kongresová sála KC Bojice

SZIDI TOBIAS & BAND - Sedmoláska

KC Bojnice

V rámci koncertu zaznejú predovšetkým nové piesne z 2 CD Szidi Tobias Sedmoláska.
„Sedem je silné ...


 

dnes je: 27.5.2017

meniny má: IvetaDeutch version
English version
Úvodná stránka