Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Bojnice

Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov – 4.9.2017Vytlačiť
 

Mesto Bojnice v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 9) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok.

Predmetom prenájmu sú nebytové priestory vo vlastníctve mesta Bojnice v Meštianskom dome na Hurbanovom námestí 49/40 v Bojniciach, na parc. č. 2319/1, LV č. 1, v k.ú. Bojnice na prízemí budovy o celkovej rozlohe 36,6 m2, do ktorých sa vchádza z ulice a uvedený nebytový priestor je priechodzí pre miestnosť za ňou, ktorá nie je predmetom nájmu.

Ponuky záujemcov o prenájom nebytových priestorov je potrebné doručiť: na Mestský úrad, Sládkovičova 1, 972 01 Bojnice, v zalepenej obálke s označením „Prenájom NP –  neotvárať“ najneskôr do 19.9.2017.

Ponuka musí obsahovať: účel využitia nebytového priestoru, výšku nájmu na m2 a rok, požadovanú dobu nájmu, identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko (fyzická osoba) alebo obchodný názov, sídlo (právnická osoba),  IČO, telef. kontakt, mail)

Informácie na tel. č. 046/512 16 10, prípadne osobne na MsÚ v Bojniciach, oddelení správy majetku mesta č. dverí 6.


 

Zverejnené 4.9.2017 -správca-


 

Aktuálne oznamy

Rodina bez cigariet 6. ročník

logo


Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje aj pre školský rok 2017/2018 ďalší ročník výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet 6. ročník.
Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy:
zdravý životný štýl ako chcem tráviť voľný čas prezentovať negatív ...viac...

Zverejnené 22.9.2017 -správca- Vyprší o 56 dní.


 

Jesenná deratizácia

foto

Mesto Bojnice vykonáva v týchto dňoch (od 10.9.2017 do 10.10.2017) prostredníctvom firmy PELAC – Ing. Peter Lackovič jesennú preventívnu deratizáciu verejných priestranstiev, kanalizácie a objektov v správe mesta, deratizačným prostriedkom PROTECT B s účinnou látkou proti zrážaniu krvi.
Na úz ...viac...

Zverejnené 8.9.2017 -bita- Vyprší o 35 dní.


 

Oznámenie o prerušení distribúcie EE - 10.10.2017 do 17.30h

foto

Oznamujeme Vám, že v termíne od 10.10.2017 6:30 do 10.10.2017 17:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s..
 
Zoznam odberných miest ...viac...

Zverejnené 20.9.2017 -správca- Vyprší o 15 dní.


 

Oznámenie o prerušení distribúcie EE - 10.10.2017 do 14.00h

foto

Oznamujeme Vám, že v termíne od 10.10.2017 8:30 do 10.10.2017 14:00 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s..
 
Zoznam odberných miest ...viac...

Zverejnené 20.9.2017 -správca- Vyprší o 15 dní.


 

Výzva pre športové kluby a občianske združenia na území mesta

erb


Športové kluby, občianske združenia a jednotlivci, ktorí vykonávajú svoju činnosť v oblasti športu a kultúry na území mesta Bojnice, majú v zmysle platných „Zásad podpory športu a kultúry v meste Bojnice“ možnosť požiadať o príspevok na činnosť z rozpočtu mesta na rok 2018.
Tlačivá pr ...viac...

Zverejnené 5.9.2017 -správca- Vyprší o 5 dní.


 

Mobilná aplikácia TURISTICKÝ SPRIEVODCA BOJNICE

foto

 
OOCR RHNB a Mesto Bojnice pripravili novinku - skvelú pomôcku pre návštevníkov mesta. Aplikácia „Turistický sprievodca Bojnice“ poskytuje majiteľom smartfónov množstvo informácií z nasledovných okruhov:
História mesta Bojnice, mapa, letecký záber mesta, cyklotrasy, cestovný ruch - info ...viac...

Zverejnené 5.9.2017 -správca-


 

Oznámenie o prerušení distribúcie EE - 04.10.2017

foto

Oznamujeme Vám, že v termíne od 04.10.2017 7:30 do 04.10.2017 15.30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s..
 
Zoznam odberných miest ...viac...

Zverejnené 14.9.2017 -správca- Vyprší o 9 dní.


 

Oznámenie o prerušení distribúcie EE - 28.09.2017

foto


Oznamujeme Vám, že v termíne od 28.09.2017 7:00 do 28.09.2017 16:00 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s..
 
Zoznam odbe ...viac...

Zverejnené 14.9.2017 -správca- Vyprší o 3 dni.


 

Oznámenie o prerušení distribúcie EE - 26.09.2017

foto


Oznamujeme Vám, že v termíne od 26.09.2017 6:45 do 26.09.2017 18:00 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s..
 
Zoznam odbe ...viac...

Zverejnené 12.9.2017 -správca- Vyprší o 1 deň.


 

Oznámenie o prerušení distribúcie EE - 27.09.2017

foto


Oznamujeme Vám, že v termíne od 27.09.2017 6:45 do 27.09.2017 18:00 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s..
 
Zoznam odbe ...viac...

Zverejnené 13.9.2017 -správca- Vyprší o 2 dni.


 
Položky 1-10 z 24

Kultúrne akcie

8.7. - 30.9.2017   18.00 - 06.00 h

Bojnice v socheplagát-net.jpg

Hurbanovo námestie Bojnice

ROZKVET PODZÁMČIA

KC Bojnice

"RozKVET podzámčia" - prezentácia exteriérových plastík, sochárskej tvorby Mgr. art. Martina Navrát ...


 

7.10.2017   od 10.00 do 17.00 h

Farmárske trhy-7.10-net.jpg

Hurbanovo námestie Bojnice

FARMÁRSKY DEŇ V BOJNICIACH

KC Bojnice

Kultúrne centrum Bojnice pozýva priaznivcov kultúry, dobrého jedla a zábavy na Farmársky deň v Bojni ...


 

8.10.2017   15.00 h

Našim starkým2017-net.jpg

DML - dubnická časť

NAŠIM STARKÝM

mesto Bojnice a KC Bojnice

„Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo sa mu zračí ...


 

21.10.2017   18.00 h

Ples seniorov-net.jpg

kongresová sála KC Bojice

PLES SENIOROV NIELEN PRE SENIOROV

KC Bojnice

Tanec a hudba predlžuje život a preto pozývame všetkých, ktorí si chcú zatancovať a zabaviť sa pri d ...


 

9.11.2017   18.00 h

Rapper1 -net.jpg

veľká sála KC Bojnice, Hurbanovo námestie

RAPPER

KC Bojnice

„Miloval hudbu. Rozumel jej a cítil sa byť mladý. Jedného dňa však zistil, že nič z toho už neplatí ...


 

dnes je: 25.9.2017

meniny má: VladislavDeutch version
English version
Úvodná stránka