Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto

Zasadnutia Mestského zastupiteľstva


Pozvánka na zasadanie 31.7.2014

Dňa 31. júla 2014, t. j. vo štvrtok o 15.00 h v zasadačke Mestského úradu Bojnice sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach.

Navrhovaný program:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Voľby do orgánov samosprávy mesta Bojnice 2014
4. Prerokovanie úpravy platových pomerov primátora mesta
5. Rôzne:

* zmluva o budúcej  kúpnej zmluve TO-MY-STAV, s.r.o. Kanianka
* súhlas na zápis rozostavenej stavby bytového domu na Jánošíkovej do KN
* upozornenie prokurátora – nutnosť vypracovať VZN o používaní pitnej vody
* oprava uznesení Mestského zastupiteľstva v Bojniciach č. 133/2014, 132/2014
* duplicitné vlastníctvo pozemku parc. č.  304/2, 310/2 v k.ú. Bojnice

6. Z á v e r

 

 

Žiadame poslancov mestského zastupiteľstva, aby sa zasadnutia zúčastnili a zároveň naň pozývame aj občanov mesta Bojnice.

(Program rokovania MsZ je predbežný, o konečnej podobe rozhodnú poslanci MsZ hlasovaním na rokovaní dňa 31. júla 2014)Deutch version
English version

11282646

Úvodná stránka