Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto

Zasadnutia Mestského zastupiteľstva


Pozvánka na zasadanie 4.8.2014

Dňa 4.augusta 2014, t. j. v pondelok o 15.00 h v zasadačke Mestského úradu Bojnice sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach.

Navrhovaný program:

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Prerokovanie úpravy platových pomerov primátora mesta
Voľby do orgánov samosprávy mesta Bojnice 2014
Rôzne:

*zmluva o budúcej  kúpnej zmluve TO-MY-STAV, s.r.o. Kanianka
*súhlas na zápis rozostavenej stavby bytového domu na Jánošíkovej ulici do KN
*upozornenie prokurátora – nutnosť vypracovať VZN o používaní pitnej vody
*návrh na zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Bojniciach  č. 132/2014, 133/2014, 133/2013, 232/2013 a 88/2012, odpredaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. číslo 1815,  v KU Bojnice a pozemkov prislúchajúcich k bytovému domu súp. č. 473 a č. 521 na ulici Bernolákovej
*duplicitné vlastníctvo pozemku parc. č.  304/2, 310/2 v k.ú. Bojnice

Z á v e r

 

 

Žiadame poslancov mestského zastupiteľstva, aby sa zasadnutia zúčastnili a zároveň naň pozývame aj občanov mesta Bojnice.

(Program rokovania MsZ je predbežný, o konečnej podobe rozhodnú poslanci MsZ hlasovaním na rokovaní dňa 4.augusta 2014)Deutch version
English version

11285017

Úvodná stránka