Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov - 11.6.2019 (KC Bojnice - prístavba)

Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov - 11.6.2019 (KC Bojnice - prístavba)Vytlačiť
 

Mesto Bojnice v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 9) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok.

Predmetom prenájmu sú nebytové priestory vo vlastníctve mesta Bojnice:

- v prístavbe Kultúrneho domu na Hurbanovom námestí 19/45 v Bojniciach, parc. č. 2119, na 1. poschodí, dve miestnosti o celkovej rozlohe 23,20 m2, vchod zo západnej strany budovy po točitých schodoch – prevádzkovateľ je KCB p.o.m.

Ponuky záujemcov o prenájom nebytových priestorov je potrebné doručiť: do podateľne Mestského úradu, Sládkovičova 1, 972 01 Bojnice v zalepenej obálke s označením „Prenájom NP - neotvárať“ najneskôr do 24.6.2019.

Ponuka musí obsahovať: účel využitia nebytového priestoru, výšku nájmu na m2 a rok, požadovanú dobu nájmu, identifikačné údaje záujemcu: meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, IČO, tel. kontakt u fyzickej osoby alebo obchodný názov, sídlo, IČO, tel. kontakt u právnickej osoby,


 

Zverejnené 11.6.2019 -správca-


 

Predaj a ponuka majetku - ARCHÍV


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka