Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zverejnenie zámeru prenájmu plôch na nebytových priestoroch - 19.07.2019 (oplotenie Autocamping)

Zverejnenie zámeru prenájmu plôch na nebytových priestoroch - 19.07.2019 (oplotenie Autocamping)Vytlačiť
 

Mesto Bojnice v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 9) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok.

Predmetom prenájmu je majetok mesta Bojnice, resp. časti nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Bojnice:

- plocha vo výmere 190 cm x 90 cm na oplotení areálu Autocampingu, v k. ú. Bojnice, na parc. č. 2998/1.

Ponuky záujemcov o prenájom plôch na nebytových priestoroch je potrebné doručiť: do podateľne Mestského úradu, Sládkovičova 1, 972 01 Bojnice v zalepenej obálke s označením „Prenájom plôch - neotvárať“ najneskôr do 24.7.2019 do 12.00 h.

Ponuka musí obsahovať: účel využitia nebytového priestoru – vizualizáciu reklamy, požadovanú dobu nájmu, identifikačné údaje záujemcu: meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, IČO, tel. kontakt u fyzickej osoby alebo obchodný názov, sídlo, IČO, tel. kontakt u právnickej osoby,

 


 

Zverejnené 19.7.2019 -správca-


 

Predaj a ponuka majetku - ARCHÍV


 

dnes je: 24.8.2019

meniny má: Bartolomej

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka