Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov – 11.6.2019 (Polyfunkčný objekt)

Osobitný zreteľ - parc.č. 134/3 a 131/2 (Dubnica)

Mesto Bojnice v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ...viac...

Zverejnené 4.10.2019 -správca- Vyprší o 5 dní.


 

Osobitný zreteľ - parc.č. 129 (Dubnica)

Mesto Bojnice v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ...viac...

Zverejnené 4.10.2019 -správca- Vyprší o 5 dní.


 

Predaj a ponuka majetku - ARCHÍV


 

Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov – 11.6.2019 (Polyfunkčný objekt)Vytlačiť
 

Mesto Bojnice v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 9) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok na dobu určitú do 31.12.2019.

Predmetom prenájmu sú nebytové priestory vo vlastníctve mesta Bojnice:

 - v Polyfunkčnom objekte na Hurbanovom námestí č. 48/38 v Bojniciach na prízemí vpravo o celkovej rozlohe 34,70 m2.

Ponuky záujemcov o prenájom nebytových priestorov je potrebné doručiť: do podateľne Mestského úradu, Sládkovičova 1, 972 01 Bojnice v zalepenej obálke s označením „Prenájom NP 34,70 m2 - neotvárať“ najneskôr do 19.6.2019.

Ponuka musí obsahovať: účel využitia nebytového priestoru, výšku nájmu na mesiac,  identifikačné údaje záujemcu: meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, IČO, tel. kontakt u fyzickej osoby alebo obchodný názov, sídlo, IČO, tel. kontakt u právnickej osoby,

 


 

Zverejnené 11.6.2019 -správca-


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka