Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ponuka majetku - 13.11.2013

Zverejnenie zámeru mesta Bojnice dať do prenájmu nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa – 9.8.2019 (KD Dubnica)

Mesto Bojnice v zmysle ustanovenia § 9a, ods.9) písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v ...viac...

Zverejnené 9.8.2019 -správca- Vyprší o 5 dní.


 

Predaj a ponuka majetku - ARCHÍV


 

Ponuka majetku - 13.11.2013Vytlačiť
 

Mesto Bojnice v zmysle ustanovenia § 9a, ods.9) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok.
- v budove „Meštiansky dom“, Hurbanovo nám. č. 49/40 v Bojniciach na 1. poschodí budovy o rozlohe 17,5 m2 - vhodné ako kancelária
- v budove „Meštiansky dom“, Hurbanovo nám. č. 49/40 v Bojniciach na 1. poschodí budovy o rozlohe 23,6 m2 - vhodné ako kancelária
- v budove „Meštiansky dom“, Hurbanovo nám. č. 49/40 v Bojniciach na 1. poschodí budovy o rozlohe 55,8 m2 - vhodné ako kancelária
- v budove „Meštiansky dom“, Hurbanovo nám. č. 49/40 v Bojniciach na 1. poschodí budovy o rozlohe 25 m2 - vhodné ako kancelária
- v prístavbe Kultúrneho domu na Hurbanovom námestí č. 19/45 na l. ,poschodí o rozlohe 72,32 m2 - vhodné ako kancelária
- v prístavbe Kultúrneho domu na Hurbanovom námestí č. 19/45 na l. ,poschodí o rozlohe 35,63 m2 - vhodné ako kancelária
- v prístavbe Kultúrneho domu na Hurbanovom námestí č. 19/45 na prízemí o rozlohe 167,21 m2 - vhodné na rôzne účely, predajňa, sklad a pod. ( nie ako reštaurácia)
Ponuky záujemcov o prenájom nebytových priestorov je potrebné doručiť: do podateľne Mestského úradu v Bojniciach v zalepenej obálke s označením „Prenájom NP“ najneskôr do 29.11.2013 (do 14.00 hod.).Ponuka musí obsahovať: účel využitia nebytového priestoru , výšku nájmu na m2 a rok, identifikačné údaje záujemcu ( meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko alebo obchodný názov, sídlo, IČO).
Informácie aj na tel. č. 046 512 16 20, prípadne osobne na MsÚ v Bojniciach, oddelení správy majetku mesta č. dv. 11.
 


 

Zverejnené 13.11.2013 -správca-


 

dnes je: 22.8.2019

meniny má: Tichomír

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka