Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Bojnice

Ochrana poľnohospodárskej pôdy, jej využívanie a zachovanie prirodzených vlastností - opatrenia na likvidáciu burínVytlačiť
 

erb

 V poslednom období sme svedkami čoraz väčšieho rozsahu zaburiňovania poľnohospodárskych pozemkov z  dôvodu nedostatočnej starostlivosti vlastníka, resp. užívateľa o tieto pozemky. Zaburiňované sú i nepoľnohospodárske pozemky, ktoré ohrozujú vedľajšie - poľnohospodársky využívané pozemky.

Tak, ako po iné roky i v tomto roku Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy, preto upozorňuje na dodržiavanie ustanovení § 1 , § 2 a § 3 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení zákona č. 219/2008 Z.z., z.č. 57/2013 Z.z. a ustanovenie § 3 ods. 1 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti. Aby sa predišlo zaburiňovaniu pozemkov, žiadame  vlastníkov – nájomcov (užívateľov) poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie cit. zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín, na povinnosť pravidelného udržiavania trávnatých plôch ich kosením, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín.

Pozornosť treba venovať i zaburineným nepoľnohospodárskym pozemkom vo vlastníctve obcí. 

Spolu s poľnohospodárskymi závodmi  venovať pozornosť tým pozemkom, ktoré boli  pôvodným vlastníkom vyčlenené z užívania družstiev a ŠM,  ako aj na poľnohospodárske pozemky vyčlenené do bezplatného náhradného užívania v zmysle § 15 ods. 2 zák. č. 330/91 Zb. o pozemkových úpravách v znení nesk. predpisov.

 

Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, ako orgán ochrany poľnohospodárskej  pôdy bude vykonávať previerky plnenia cit. zákonných ustanovení. Ich nedodržaním sa vlastník – nájomca dopúšťa priestupku - § 25, resp. iného správneho deliktu - § 26 na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy, za čo budú ukladané finančné sankcie.


 

Zverejnené 29.6.2018 -správca-


 

Kultúrne akcie

18.11.2018   15.00 a 18.00 h

STROM-18.11.2018-net.jpg

veľká sála KC Bojnice

STROM

KC Bojnice

"Ján Ďurovčík sa vracia k folklóru."
Nové naštudovanie strhujúceho tanečného divadla, ktoré čerpá n ...


 

1.9. - 30.11.2018   9:00 až 17:00, 8:00 až 16:00

skoly.png

Slovenské národné múzeum Handlová

Škola v múzeu - ponuka pre školy

September - 9:00 až 17:00
*výroba náramkov pre šťastie - machová guma + korálky - 1€
* spomienka n ...


 

1.9. - 30.11.2018   9:00 až 17:00, 8:00 až 16:00

verejnost.png

Slovenské národné múzeum Handlová

Škola v múzeu - ponuka pre verejnosť

September - 9:00 až 17:00
*výroba náramkov pre šťastie - machová guma + korálky - 2€
* spomienka n ...


 

11.12.2018   19.00 h

Predstavím Ťa oteckovi -net.jpg

veľká sála KC Bojnice

PREDSTAVÍM ŤA OTECKOVI - koméda

KC Bojnice

Skvelá komédia o tom, čo všetko sa môže zomlieť, ak váš nastávajúci túži spoznať vašich rodičov, len ...


 

31.12.2018   20.00 h

Silvester 2018-net.jpg

kongresová sála KC Bojnice

SILVESTER 2018

KC Bojnice

Všetci, ktorí sa chcú zabaviť a stráviť posledný deň roka 2018 v spoločnosti svojich priateľov a zná ...


 

dnes je: 18.11.2018

meniny má: EugenDeutch version
English version
Úvodná stránka