Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Bojnice

Výberové konanie na obsadenie funkcie – Vedúci/ca oddelenia Správy majetku mesta Mestského úradu BojniceVytlačiť
 

Mesto Bojnice v zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje:

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie – Vedúci/ca oddelenia Správy majetku mesta Mestského úradu Bojnice

 

Miesto výkonu práce: Mesto Bojnice, Mestský úrad Bojnice, Sládkovičova 176/1, 972 01  Bojnice

Rámcová náplň práce:
Výkon činností vedúceho oddelenia Mestského úradu Bojnice v zmysle organizačnej štruktúry Mestského úradu Bojnice; riadenie kolektívu pracovníkov oddelenia; príprava podkladov  na rokovanie orgánov mesta; 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky v súvislosti                                              s obsadzovanou funkciou:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • znalosť legislatívy v oblasti verejnej správy a to najmä:
  •  zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov,
  • zákon č.116/1990 Zb.. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,
 • znalosť všeobecne záväzných nariadení Mesta Bojnice,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, rozhodnosť, odolnosť voči stresu, manažérske schopnosti,
 • ovládanie práce s PC, vodičský preukaz skupiny B,
 • prax v oblasti verejnej správy min. 1 rok podmienkou.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • úradne  overená kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa,
 • čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Druh pracovného pomeru:

Hlavný pracovný pomer.

Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy): 
od  800,00 Eur

Predpokladaný termín nástupu:  
1. december  2019

 

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s požadovanými prílohami (doklady musia byť originály alebo  úradne overené) je potrebné zaslať na adresu:

 

Mesto Bojnice
Mestský úrad Bojnice
Sládkovičova 176/1
972 01  Bojnice

alebo osobne doručiť do podateľne Mestského úradu Bojnice, Sládkovičova 176/1, 972 01 Bojnice, číslo dverí  04.

 

Obálku označte v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VÝBEROVÉ KONANIE – vedúci/ca oddelenia správy majetku mesta“ 

 

Uzávierka prijímania žiadostí je 25.10.2019 do 14.00 hodiny.

 

Rozhodujúcim je dátum na poštovej obálke. Prihlášky spolu so všetkými požadovanými dokladmi je nutné zaslať poštou alebo odovzdať osobne v podateľni Mestského úradu v Bojniciach. Na oneskorene doručené žiadosti o účasť na výberovom konaní sa nebude prihliadať.

 

Dátum, miesto a čas výberového konania bude oznámený uchádzačom, ktorí splnia predpoklady  podľa §3 ods. 1 písm. a), c) až e) a g) zákona 552/2003 Z.z.,  písomne najneskôr 7 dní vopred.

 

Odkaz na výberové konanie SMM


 

Zverejnené 17.9.2019 -správca- Vyprší o 2 dni.


 

Kultúrne akcie

28.10.2019   18.00 h

A čo ja, láska-28.10.2019-net.jpg

veľká sála KC Bojnice

A ČO JA, LÁSKA?

Kultúrne centrum Bojnice

A ČO JA, LÁSKA? alebo PRIŠLA SOM BOJOVAŤ O VÁŠHO MUŽA...

Na zemi kufre a v tvári odhodlanie ženy, ...


 

17.11.2019   15.00 a 18.00 h

Mužské oddelenie-net.jpg

veľká sála KC Bojnice

MUŽSKÉ ODDELENIE

Kultúrne centrum Bojnice

Správa z nemocnice o mužoch, ale aj ženách
alebo Trpká komédia o tom, ako sa otvárajú telá a duše ...


 

24.11.2019   18.00 h

Agnus dei-24.11.2019-net.jpg

veľká sála KC Bojnice

AGNUS DEI - okamih zlomu v kocke

ATak „rozhýbal“ pôvodnú divadelnú hru Igora Pargáča o novodobom stotníkovi pod krížom, ktorý sa veľm ...


 

15.12.2019   16.00 h

Tajomstvá vianočného krbu-15.12.2019-net.jpg

veľká sála KC Bojnice

TAJOMSTVÁ VIANOČNÉHO KRBU - vianočný divadelný koncert

Kultúrne centrum Bojnice

vianočný divadelný koncert Thomasa PUSKAILERA
Milé slovo, anjelská hudba aj spev – všetko NAŽIVO!
...


 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka