Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Bojnice

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa organizácie – Technické služby, príspevková organizácia mesta, Bojnice Vytlačiť
 

Mesto Bojnice, zastúpené PhDr. Františkom Támom, MBA,

ako zriaďovateľ príspevkových organizácii mesta Bojnice  

vyhlasuje:

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľa organizácie – Technické služby, príspevková organizácia mesta, Bojnice

 

Zamestnávateľ: Technické služby, príspevková organizácia mesta, Bojnice, Rybníčky 6, 972 01 Bojnice, IČO: 00163988

Miesto výkonu práce:  Mesto Bojnice,  Technické služby, príspevková organizácia mesta, Bojnice, Rybníčky 6, 972 01 Bojnice,

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky v súvislosti                                              s obsadzovanou funkciou:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • znalosť legislatívy v oblasti verejnej správy a to najmä:
  •  zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 79/2019 Z.z. o odpadoch v platnom znení,
  • zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 116/1990 Zb.. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,
 • znalosť všeobecne záväzných nariadení Mesta Bojnice,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, rozhodnosť, odolnosť voči stresu, manažérske schopnosti,
 • ovládanie práce s PC, vodičský preukaz skupiny B,
 • riadiaca prax min. 1 rok s kolektívom nad 15 ľudí
 • prax v oblasti verejnej správy min. 1 rok podmienkou.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • úradne  overená kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa,
 • čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Druh pracovného pomeru:

Hlavný pracovný pomer.

 

Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy):

od  1200,00 Eur

 

Predpokladaný termín nástupu:

1. január 2020

 

 

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s požadovanými prílohami (doklady musia byť originály alebo  úradne overené) je potrebné zaslať na adresu:

 

Mesto Bojnice

Mestský úrad Bojnice

Sládkovičova 176/1

972 01  Bojnice

 

alebo osobne doručiť do podateľne Mestského úradu Bojnice, Sládkovičova 176/1, 972 01 Bojnice, číslo dverí  04.

 

Obálku označte v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ Technických služieb, p.o.m.  Bojnice“ 

 

Uzávierka prijímania žiadostí je 25.10.2019 do 14.00 hodiny.

 

Rozhodujúcim je dátum na poštovej obálke. Prihlášky spolu so všetkými požadovanými dokladmi je nutné zaslať poštou alebo odovzdať osobne v podateľni Mestského úradu v Bojniciach. Na oneskorene doručené žiadosti o účasť na výberovom konaní sa nebude prihliadať.

 

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady a doložia všetky požadované doklady v stanovenom termíne.

 

 

Dátum, miesto a čas výberového konania bude oznámený uchádzačom písomne najneskôr 7 dní vopred.

 

Odkaz na výberové konanie.


 

Zverejnené 17.9.2019 -správca- Vyprší o 2 dni.


 

Kultúrne akcie

28.10.2019   18.00 h

A čo ja, láska-28.10.2019-net.jpg

veľká sála KC Bojnice

A ČO JA, LÁSKA?

Kultúrne centrum Bojnice

A ČO JA, LÁSKA? alebo PRIŠLA SOM BOJOVAŤ O VÁŠHO MUŽA...

Na zemi kufre a v tvári odhodlanie ženy, ...


 

17.11.2019   15.00 a 18.00 h

Mužské oddelenie-net.jpg

veľká sála KC Bojnice

MUŽSKÉ ODDELENIE

Kultúrne centrum Bojnice

Správa z nemocnice o mužoch, ale aj ženách
alebo Trpká komédia o tom, ako sa otvárajú telá a duše ...


 

24.11.2019   18.00 h

Agnus dei-24.11.2019-net.jpg

veľká sála KC Bojnice

AGNUS DEI - okamih zlomu v kocke

ATak „rozhýbal“ pôvodnú divadelnú hru Igora Pargáča o novodobom stotníkovi pod krížom, ktorý sa veľm ...


 

15.12.2019   16.00 h

Tajomstvá vianočného krbu-15.12.2019-net.jpg

veľká sála KC Bojnice

TAJOMSTVÁ VIANOČNÉHO KRBU - vianočný divadelný koncert

Kultúrne centrum Bojnice

vianočný divadelný koncert Thomasa PUSKAILERA
Milé slovo, anjelská hudba aj spev – všetko NAŽIVO!
...


 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka