Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Bojnice

Odpredaj pozemkov a vzájomné vysporiadanie v zmysle uznesenia č.307/2016 Mestského zastupiteľstva v Bojniciach zo dňa 31.8.2016 – žiadateľ UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť , Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice Vytlačiť
 

Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach dňa  31.8.2016   prijalo uznesenie č. 307/2016, na základe ktorého  bolo schválené vzájomné vysporiadanie pozemkov medzi mestom Bojnice a žiadateľom UNIPHARMA1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice v zmysle záverov Mestskej rady zo dňa 23.6.2016  takto:

a) mesto Bojnice v budúcnosti odpredá pozemok parc. č. 528/1, súp. "E", zapísaný na LV č. 3928, ostatné plochy vo výmere 129 m2, v k. ú. Bojnice, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu umiestnenia pozemku v oplotenom areáli, spoločnosti UNIPHARMA, 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, Opatovská cesta č. 4, Bojnice, IČO:31625657, za kúpnu cenu dodatočne určenú znaleckým posudkom podľa zák. č. 138/1991 Zb.

 

b) UNIPHARMA,1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, Opatovská cesta č. 4, Bojnice odpredá po odčlenení a vypracovaní geometrického plánu novovytvorené pozemky z pozemkov parc. č. 2548/123 a 2548/124, obidva ostatné plochy v k. ú. Bojnice, pod miestnou komunikáciou Rybníčky, zapísaných na LV č. 2751, mestu Bojnice za kúpnu cenu dodatočne určenú znaleckým posudkom.

Spoločnosť Unipharma-1.slovenská lekárnická a. s., v zmysle uznesenia č.307/2016 Mestského zastupiteľstva v Bojniciach zo dňa 31.8.2016 vyhotovila geometrický plán na odčlenenie pozemkov parc. č. 2548/163, ostatná plocha o výmere 12m2 z parc. č. 2548/123 a parc. č.2548/164, ostatná plocha o výmere 6m2 z parc.č. 2548/124.

 

c) podmienky vysporiadania zriadenie budúceho odplatného vecného bremena v prospech spoločnosti UNIPHARMA 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, Opatovská cesta č. 4, Bojnice, ktoré bude spočívať v práve prechodu peši a prejazdu motorovými vozidlami


 

Zverejnené 10.5.2017 -správca-


 

Aktuálne oznamy

Oznam prerušení distribúcie EE - 19.02.2017

foto

Oznamujeme Vám, že v termíne od 19.02.2018 8:00 do 19.02.2018 13:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovatela distribučnej sústavy spolocnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s..
Zoznam odberných miest
...viac...

Zverejnené 16.1.2018 -správca- Vyprší o 31 dní.


 

Oznam pre daňovníkov

erb


Vážení občania, daňovníci dane z nehnuteľností,
správca dane z nehnuteľnosti – mesto Bojnice Vám oznamuje, že v zmysle VZN Bojnice č. 9/2015 o miestnych daniach platného na rok 2018 poskytuje daňovníkom dane z nehnuteľností zníženie dane.
 
V prípade, že spĺňate niektorú ...viac...

Zverejnené 4.1.2018 -správca- Vyprší o 12 dní.


 

Oznam prerušení distribúcie EE - 01.02.2018

foto


Oznamujeme Vám, že v termíne od 01.02.2018 8:00 do 01.02.2018 13:00 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovatela distribučnej sústavy spolocnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s..
Zoznam odberných mie ...viac...

Zverejnené 27.12.2017 -správca- Vyprší o 13 dní.


 

Oznámenie o prerušení distribúcie EE - 02.02.2018

foto


Oznamujeme Vám, že v termíne od 02.02.2018 7:30 do 02.02.2018 13:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
distribucnej sústavy prevádzkovatela distribucnej sústavy spolocnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s..
Zoznam odbernýc ...viac...

Zverejnené 27.12.2017 -správca- Vyprší o 14 dní.


 

Náhradní užívatelia pozemkov majú poslednú možnosť udržať si ich

erb

Upozorňujeme vlastníkov, ktorým boli v minulosti pridelené pozemky do náhradného užívania (§ 15, Zákon 330/1991 Zb.), na blížiacu sa zákonnú lehotu. Ak ju nedodržia, zanikne im právo využívať zverené pozemky.
· Náhradné pozemky užívalo viac ako 100 000 občanov SR
· Zákonná lehota na podan ...viac...

Zverejnené 21.12.2017 -správca- Vyprší o 40 dní.


 

Oznámenie v zmysle Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a žiadosť o spoluprácu

erb

Stredoslovenská energetika Distribúcia,  a.s. (ďalej len „SSE- D, a.s.“) je osobou poverenou prevádzkovaním elektrických vedení, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Vašej obce/mesta. SSE-D, a.s. je ako osoba poverená prevádzkovaním týchto vedení zodpovedná za ich bezpečnú a spoľahlivú prevádzk ...viac...

Zverejnené 15.11.2017 -správca- Vyprší o 71 dní.


 

Mobilná aplikácia TURISTICKÝ SPRIEVODCA BOJNICE

foto

 
OOCR RHNB a Mesto Bojnice pripravili novinku - skvelú pomôcku pre návštevníkov mesta. Aplikácia „Turistický sprievodca Bojnice“ poskytuje majiteľom smartfónov množstvo informácií z nasledovných okruhov:
História mesta Bojnice, mapa, letecký záber mesta, cyklotrasy, cestovný ruch - info ...viac...

Zverejnené 5.9.2017 -správca-


 

Príprava plánu dopravnej obslužnosti na 10 rokov

erb


V súvislosti  so spracovaním  Plánu dopravnej obslužnosti(PDO), ktorý bude podkladom k obstaraniu dopravcu MHD pre Prievidzu a Bojnice na 10 ročné obdobie a ktorého výstupom má byť aj optimálny model siete liniek MHD ako aj samotný cestovný poriadok Vám dávame do pozornosti nasledujúcu linku ...viac...

Zverejnené 12.5.2017 -správca-


 

Ponuka práce v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

grafika

NsP Prievidza ponúka možnosť zamestnať sa na pozíciách: sanitár, sestra, pôrodná asistentka a zdravotnícky asistent. Do pracovného pomeru prijme aj lekárov (môžu byť aj absolventi LF) pre tieto špecializačné odbory: gynekológia a pôrodníctvo, cievna chirurgia, pediatrická neurológia, ortopédia, rádi ...viac...

Zverejnené 29.3.2017 -správca-


 

Bezplatná služba Online tlmočník

Vážení nepočujúci občania,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník. Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a  ...viac...

Zverejnené 8.2.2017 -správca-


 
Položky 1-10 z 18

Kultúrne akcie

31.1.2018   17.30 h

Testosterón-vypredané-net.jpg

veľká sála KC Bojnice, Hurbanovo námestie

TESTOSTERÓN - VYPREDANÉ

KC Bojnice

Divadelná komédia o tom, čo si muži myslia o ženách. Manifest mužskej prapodstaty.
Svadobná oslava, ...


 

4.2.2018   15.30 h

Detský maškarný ples-net.jpg

kongresová sála KC Bojice

DETSKÝ MASKARNÝ PLES

KC Bojnice a ZŠsMŠ Bojnice

Fašiangy sú obdobím dobrej zábavy nielen pre dospelých, ale aj pre deti. Pre deti bez masiek, ale aj ...


 

10.2.2018   19.00 h

Fašiang-net.jpg

kongresová sála KC Bojnice

FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA

Kultúrne centrum Bojnice

Fašiangy začínajú po Troch kráľoch a trvajú niekoľko týždňov až do noci pred Popolcovou stredou. Je ...


 

17.2.2018   18.00 h

Letná noc-zmena 17.2-net.jpg

veľká sála KC Bojnice, Hurbanovo námestie

LETNÁ NOC

KC Bojnice

Hit svetových javísk – prvý krát na Slovensku! O stratách a nálezoch, o náhodách a osudových stretnu ...


 

1.3.2018   16.30 h a 19.30 h

jánošík-obe-vypredané-net.jpg

veľká sála KC Bojnice

JÁÁÁNOŠÍÍÍK PO TRISTO ROKOCH so SĽUK-om - VYPREDANÉ

Kultúrne centrum Bojnice

Hra Stanislava Štepku a Radošinského naivného divadla na slovenskú legendárnu tému Jááánošííík po tr ...


 

15.4.2018   19.00 h

atlantída-net.jpg

veľká sála KC Bojnice, Hurbanovo námestie

ATLANTÍDA

KC Bojnice

Strhujúci dej, množstvo energie, známe piesne Mira Žbirku môžete vidieť v slovenskom muzikály Jána Ď ...


 

dnes je: 19.1.2018

meniny má: Drahomíra, MárioDeutch version
English version
Úvodná stránka