Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zlepšenie technického stavu odborných učební v Základnej škole, Bojnice

Zlepšenie technického stavu odborných učební v Základnej škole, BojniceVytlačiť
 

eu

iropV marci roku 2017 podalo mesto Bojnice  na Trenčiansky samosprávny kraj, ako Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný operačný program ( SO pre IROP), projektový zámer s názvom : „Zlepšenie technického stavu odborných učební v Základnej škole, Bojnice“.

Po posúdení a vyhodnotení projektového zámeru sme v máji 2017 získali od Sprostredkovateľského orgánu (SO) pozitívnu hodnotiacu správu. Táto správa oprávňovala mesto Bojnice k tomu, aby   v auguste roku 2017 podalo  pre projekt s rovnakým názvom Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (Žiadosť o NFP) z prostriedkov EÚ.

Nasledovalo takmer ročné obdobie kontroly, hodnotenia a posudzovania žiadosti zo strany SO.

Dňa 08.06.2018 bolo mestu Bojnice doručené Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o schválení Žiadosti o NFP.

 

Predmetom žiadosti a predkladaného projektu je zlepšenie vybavenia odborných učební (fyzikálnej, polytechnickej, jazykovej a IKT) v Základnej škole s materskou školou Bojnice prostredníctvom nevyhnutných stavebno – technických úprav a obstarania moderného materiálno – technického vybavenia jednotlivých učební.

 

V mesiaci júl 2018 podpísalo mesto Bojnice so SO pre IROP Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, kde celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 124 473,97 EUR. Maximálna výška NFP je 118 250,27 EUR, čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov. Zvyšných 5 % z celkových oprávnených výdavkov predstavuje finančnú spoluúčasť mesta na financovaní projektu.

 

V mesiaci november 2018 začalo mesto Bojnice realizovať verejné obstarávania podľa jednotlivých logických celkov aktivít projektu. V súčasnej dobe sú už jednotlivé obstarávania ukončené a sú predložené na kontrolu dokumentácie z VO na SO pre IROP. Po ukončení administratívnych procesov kontroly a po schválení jednotlivých postupov verejného obstarávania začne mesto s realizáciou aktivít projektu.

 

Vďaka obstaraniu vybavenia a už zrealizovaných stavebno - technických úprav bude mať škola v našom meste nové, moderné a interaktívne odborné účebne.

Naši žiaci tak získajú zlepšenie zručností počas praktickej výučby a celkovo kvalitnejšie vzdelávanie v oblasti odborných predmetov.

 


 
 

dnes je: 21.8.2019

meniny má: Jana

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka