Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Bojnické zvesti

Bojnické zvesti - r. 2008 - č. 6

AKTIVITY PRIMÁTORA

Vážení spoluobčania, predkladám Vám v krátkosti informáciu o časti mojich aktivít od 30. apríla do 20. mája 2008. OBLASŤ RIADENIA 5. mája - mesačná porada s vedúcimi pracovníkmi MsÚ a príspevkových organizácií mesta; 6. mája - mesačná porada s ...
 

STRETNUTIE REGIONÁLNEHO ZDRUŽENIA MAGURA – STRÁŽOV

Dňa 16.mája 2008 som sa z poverenia MsZ v Bojniciach zúčastnil rokovania v Nitrianskom Rudne v hoteli Priehrada k problematike vypracovania štrukturálnych projektov cez regionálne združenie Magura - Strážov (MAS). Stretnutia sa zúčastnili starost ...
 

BOJNICKÝ ZPOZ ÚSPEŠNÝ

Po úspešnej reprezentácii mesta na krajskej prehliadke progra-mov ZPOZ 2. apríla t.r. v Nemšovej sa kolektív Zborov pre občianske záležitosti „Človek človeku“ pri MsZ v Bojniciach zúčastnil jubilejného XV. festivalu programov ZPOZ pod názvom SLÁVNO ...
 

POZVÁNKA DO MESTA ZATOR V POĽSKU

Malé mestečko Zator píše už svoju 700 ročnú históriu. Môžete ho nájsť už na mapách z 15. storočia ako centrum Zatorského kniežatstva. V paláci z tohto obdobia mali svoje rezidencie Zatorské kniežatá a starí králi. Zator sa nachádza na sútoku rieky ...
 

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

Spoločný obecný úrad Bojnice, ktorý zabezpečuje pre mesto Bojnice prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku, informuje verejnosť o niektorých stavebných aktivitách riešených v katastrálnom území Bojníc a Dubnice v období mesiacov s ...
 

NIEKTORÉ UDALOSTI MsP

za obdobie od 21. apríla do 18. mája 2008
21. apríla 2008 - 12.30 - Operačný dôstojník MsP Prievidza sa telefonicky informoval na dym, ktorý spozorovali v časti Výskumného ústavu okrasných drevín, ktorý sa šíril až na územie mesta Prievidza. Hliadkou bol informovaný, že sa jedná o spaľovanie ...
 

NOVÝ KLUB DÔCHODCOV SLÁVNOSTNE ODOVZDANÝ

V lete roku 2006 sa začalo s výstavbou 16 bytového domu na Školskej ulici č. 369/40 v Bojniciach na mieste bývalej pekárne. Bytovka bola vhodne osadená medzi rodinné domy s prihliadnutím na svahovitosť terénu. Práve zvažujúci sa terén priviedol mesto ...
 

KLUB DÔCHODCOV V NOVÝCH PRIESTOROCH

V utorok 13.mája 2008 sa konalo slávnostné posedenie klubu dôchodcov Bojnice už v nových priestoroch na Školskej ulici č. 40 za účasti 85 členov. Na posedení sa zúčastnili aj dvaja vzácni hostia - primátor mesta František Tám so svojim zástupcom, ...
 

NADÁCIA SLOVENSKEJ SPORITEĽNE PODPORILA VYBUDOVANIE HERNE NA DETSKOM ODDELENÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V BOJNICIACH

Od 6. mája 2008 majú deti na lôžkovom oddelení Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach k dispozícii herňu vybavenú moderným nábytkom, technikou, novými hračkami a knihami. Nadácia Slovenskej sporiteľne prispela na jej vybudovanie su ...
 

STOPY ČASU V BOJNICIACH XXIX. ČASŤ

OD FELČIAROV K LEKÁRSKEJ STAROSTLIVOSTI
Starostlivosť o zdravie obyvateľov nebolo v minulosti takou samozrejmosťou ako dnes. Okrem felčiarov a ránhojičov o organizovanosti zdravotníctva hovoriť nemožno. Základom medicíny boli účinky byliniek. Od roku 1781 boli v Nitrianskej župe dvaja leká ...
 

ŽIVOT A DIELO SVÄTCOV

Sv. Justín, filozof a mučeník (2. storočie)
Prvé kresťanské generácie opierali svoju vieru o svedectvo apoštolov a učeníkov. No už koncom 1. storočia sa objavili pokusy usporiadať kresťanskú náuku do nejakej myšlienkovej sústavy, ktorá by mohla priblížiť kresťanstvo čisto rozumovo uvažujúcemu ...
 

BOJNICKÝ KALENDÁR

Sú dátumy, ktoré majú pre nás veľký význam. Tie súkromné v kruhu rodiny. Sú však dátumy, ktoré sú našimi spoločnými. Historické kalendárium skrýva dátumy, ktoré sa viažu k mestu Bojnice. Tu je niekoľko z nich na tohtoročný jún. 2.6.1908 - zomrel ...
 

BOJNICE ÚZEMIE S PAMIATKOVÝMI HODNOTAMI

NÁRODNÉ KULTÚRNE PAMIATKY BOJNÍC
O pamiatkovej zóne Bojnice a ochrannom pásme pamiatkovej zóny a jej národných kultúrnych pamiatok na vymedzenom území sme sa dozvedeli v májovom čísle Bojnických zvestí. Vieme však, čo sú to národné kultúrne pamiatky a čo je pamiatkový fond? Poznáme ...
 

MESTSKÁ KNIŽNICA INFORMUJE

Nové knihy vo fonde knižnice ...
 

Z TVORBY BOJNIČANKY

Dvere autobusu sa so sykotom zavreli, urobili: BUCH!!!!...a všetci cestujúci zaujali svoje miesta. Ja som bola jeden z nich. Pohodlne som sa usadila.... a nechala svoj cieľ cesty na starosti šoférovi. Autobusom sa rozliehala ozvena nespočetných slo ...
 

BOJNICE DANCE FITNESS 2008

Piatok 25. a sobotu 26. apríla sa konal 3. ročník celoslovenskej súťaže Bojnice Dance Fitness 2008. Súťaž bola rozdelená na dva dni. V piatok 25. apríla sa na svoje vystúpenie tešilo 550 detí z celého Slovenska. Súťažili v tanečných disciplínach D ...
 

Z ČINNOTI UČITEĽOV A ŽIAKOV ZUŠ V MESIACI MÁJ

Mesiac máj okrem pekných slnečných dní priniesol aj tradičné krásne sviatky a nám sa naskytlo mnoho možností na vystúpenia v rámci slávnostných programov, koncertov, súťaží a ďalších podujatí. * 30. apríla -2.mája nás reprezentovali na Detskom hudob ...
 

BOJNICKÁ PERLA 2008

Úspechy súťaže Bojnická perla priniesli aj v tomto roku jej pokračovanie. Tretí ročník súťaže v populárnom speve bol prezentovaný vo vonkajších priestoroch KC Bojnice. Spev žiakov zo základných umeleckých škôl rozospieval nielen porotu, ale aj návšte ...
 

VÝZNAMNÉ JUBILEUM

Krásneho 70. výročia narodenia sa v týchto dňoch dožíva náš spoluobčan a bývalý kolega Bohuslav Richter. Výrazne sa podieľal na tvorbe a formovaní umeleckého školstva na Slovensku. Je spoluzakladateľom ZUŠ Bojnice, kde dlhé roky pracoval ako zástup ...
 

SVIATOK POPULÁRNEJ HUDBY NA KLÁVESOCH

Už 2. ročník klavírnej a keyboardovej prehliadky žiakov umeleckých škôl z celého Slovenska sa uskutočnil dňa 23. mája 2008 v Bojniciach. Prsty zúčastnených mladých virtuózov rozihrali klávesy nástrojov rytmami populárnej, džezovej a rokovej hudby. V ...
 

ZÁUJEM O DIVADLO V BOJNICIACH RASTIE

Stredu 21. mája 2008 zaplnili kultúrny dom v Dubnici do posledného miesta mladými divadelníkmi z celého okresu, ktorí sa stretli na Talentáriu 2008. Aj tento rok ho ako obvykle CVČ JUNIOR zorganizovalo v spolupráci s Kultúrnym centrom Bojnice. O ...
 

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
Nech Vám slnko šťastne svieti, Nech Vám láska srdce hreje, Nech Vám zdravie, šťastie slúži Vo Vašej duši žiaľ nikdy nie je. Prajeme Vám, aby ste v dňoch oslavných, ale aj v tých všedných, mali okolo seba svojich blízkych, ktorí Vám podajú po ...
 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka