Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Bojnické zvesti

Bojnické zvesti - r. 2009 - č. 2

AKTIVITY PRIMÁTORA

Vážení spoluobčania, predkladám Vám stručné informácie o časti mojich aktivít a pracovníkov mestského úradu od 16. decembra 2008 do 20. januára 2009. OBLASŤ RIADENIA V januári som rokoval na pracovnej porade s vedúcimi pracovníkmi a riadite ...
 

EURO NA SLOVENSKU

V prvých dňoch roka 2009 nás viac ako po iné roky zamestnávali peniaze. Prechod na novú menu sa stal skutočnosťou a mnohí z nás sme dobre mienené rady finančných inštitúcií, rôznych kampaní, ale najmä Ministerstva financií SR, Národnej banky Slovens ...
 

POZVANIE PRE NOVÝCH OBYVATEĽOV

Mesto Bojnice a ZPOZ Človek človeku pri MsZ Bojniciach prostredníctvom Kultúrneho centra Bojnice pripravujú pre nových obyvateľov mesta Bojnice narodených v období od 1. júla 2008 do 31. decembra 2008 spoločné vítanie do života. Rodičom týchto de ...
 

PARKOVANIE V OKOLÍ KC BOJNICE V ROKU 2009

V súlade s príkazom riaditeľky Kultúrneho centra Bojnice, p.o.m., č. 7/2008 zo dňa 17.decembra 2008 k prevádzkovaniu plôch na parkovanie v správe KC Bojnice, p.o.m., resp. zabezpečeniu hospodárskej činnosti organizácie - vyberaniu poplatkov podľa ...
 

ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIE V DOMÁCNOSTIACH

Štatistický úrad Slovenskej republiky - pracovisko ŠÚ SR v Trenčíne, Kniežaťa Pribinu 28, 911 54 Trenčín, listom č. j. 13000-1283/2008 oznámil na MsÚ v Bojniciach, že mesto Bojnice bolo zaradené medzi obce, v ktorých bude Štatistický úrad SR uskutoč ...
 

VÝVOJ POČTU OBYVATEĽOV MESTA BOJNICE V ROKU 2008

Mesto Bojnice vstupovalo do roku 2008 s počtom 4 966 obyvateľov. Z toho počtu bolo 2 593 (52,22%) žien a 2 373 (47,78%) mužov. Do roku 2009 sme vstúpili s počtom obyvateľov 4 972, čo predstavuje nárast počtu obyvateľov o 6. Na náraste počtu obyv ...
 

KULTÚRA 2008

Bilancovanie udalostí, snažení a aktivít za rok 2008 sa uskutoční aj v oblasti kultúry. Bojnice sa v posledných rokoch stali miestom každoročného stretnutia profesionálnych a neprofesionálnych pracovníkov kultúry a aktivistov, ktorí ako jednotlivci č ...
 

NÁVRATY DO FARNOSTI

Náš bývalý bojnický pán dekan Mgr. František Havlík a páter HELic.ThDr. Pavol Kollár, PhD. boli hosťami bojnickej farnosti počas vianočných sviatkov - spoločne celebrovali sv. omšu v kostole sv. Martina biskupa dňa 27. decembra 2008. Svojou príto ...
 

BOJNICKÝ KALENDÁR

Sú dátumy, ktoré majú pre nás veľký význam. Tie súkromné v kruhu rodiny. Sú však dátumy, ktoré sú našimi spoločnými. Historické kalendárium skrýva dátumy, ktoré sa viažu k mestu Bojnice. Tu je niekoľko z nich na tohtoročný február. 17.2.1854 - narod ...
 

VODIČI POZOR

Pre zaujímavosť a uvedomenie si podstatných zmien, ktoré čakajú na vodičov motorových vozidiel, uverejňujeme v jed-noduchej forme niektoré zásadné zmeny v novom zákone o cestnej premávke platnom od 1. februára 2009. Redakcia BZ ďakujem Ing. Marian ...
 

STOPY ČASU V BOJNICIACH XXXIV. ČASŤ

AKÝ SI TY OBČAN?!
Aj takéto slová neraz zaznejú z úst hrdých Bojničanov na adresu novo prisťahovaných obyvateľov nášho mesta. S úsme-vom sa traduje, že za Bojničana sa môže považovať ten, kto v meste žije aspoň 25 rokov. Ale v zápale dokazovania pôvodnosti sa neraz ar ...
 

DOSLOV K VÝSTAVBE OBRAZOV ŠTEFANA BALLAYA

Tento príspevok do Bojnických zvestí je dodatočným poďakovaním výtvarníkovi a zberateľovi Štefanovi Ballayovi za to, že napriek svojmu podlomenému zdraviu mal s nami trpezlivosť a zapožičaním obrazov a obrázkov, ale aj vlastnoručne vyrobených papie ...
 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU BILANCUJE

Ani sme sa nenazdali a prvý polrok školského roka ubehol ako voda. Keď sa stretáva rok s rokom, už tradične bilancujeme, čo všetko sa za uplynulý čas udialo. Aj my v našej škole sme teda zhrnuli činnosť učiteľov a žiakov od začiatku školského roka, t ...
 

Z ČINNOSTI ZUŠ BOJNICE

Počas zimných prázdnin vyučujúci a žiaci načerpali nové pracovné sily a s chuťou sa pustili do úspešného ukončenia prvého polroku. Po odovzdaní polročných vysvedčení sme sa prehupli do druhého polroku a na jeho začiatku vo februári uskutočníme 4. roč ...
 

MESTSKÁ KNIŽNICA INFORMUJE

MsK ďakuje deťom, ktoré sa zapojili do ankety Detská kniha roka. Anketové lístky boli zaslané do celoslovenského sčítania hlasov. Jeho výsledky nie sú zatiaľ známe. Pravdepodobne budú zverejnené až v marci - Mesiaci knihy. Z anketových lístkov, od ...
 

VYRADENIE VOZIDLA BUDE JEDNODUCHŠIE

Od 1. februára 2009 nadobúdajú platnosť ustanovenia nového zákona o cestnej premávke. Okrem viacerých medializovaných noviniek prináša aj ustanovenie, ktoré by malo občanom uľahčiť často problematické vyradenie automobilu z evidencie motorových vozid ...
 

OCENENIE ŠPORTOVCOV

Piatok 23. januára 2009 odovzdali v kongresovej sále Kultúrneho centra v Bojniciach primátor mesta František TÁM a predseda KKVMaŠ pri MsZ Jozef HOLIČKA ocenenia jednotlivcom a špor-tovým kolektívom, ktoré sa výraznou mierou podieľali na úspechoc ...
 

MALÉ JUBILEUM TENISTOV

Tenisti si pripomínajú 40.výročie vzniku 1. organizovaného oddielu v meste Bojnice! Ako k tomu došlo? Začiatkom apríla 1967 sa tenisti Tenisového oddielu (TO) Baník Prievidza sa odsťahovali na novovybudované dvorce na Ulici S. Chalupku v Prievid ...
 

HÁDZANÁRSKY KLUB KÚPELE BOJNICE INFORMUJE

MIKULÁŠSKY TURNAJ V MINIHÁDZANEJ A PRÍPRAVIEK
Hádzanársky oddiel HK Kúpele Bojnice sa rozhodol pripraviť v predvianočnej atmosfére turnaj pre najmladších hádzanárov v klube “Mikulášsky turnaj”. Nakoľko sa v klube začalo s prípravou najmladších odchovancov len v minulom súťažnom ročníku, je cie ...
 

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
Pokoj bielej zimy zahaľujúcej prírodu, jas trblietajúcich snehových vločiek v srdci a láska Vašich blízkych nech Vás obklopuje. Nech Vám zdravie, šťastie slúži a vo Vašej duši žiaľ nech nikdy nie je. Prajeme Vám, aby ste v dňoch oslavných, ...
 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka