Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Bojnické zvesti

Bojnické zvesti - r. 2012 - č. 7

Slovo na úvod

Vážení spoluobčania, prihováram sa Vám v čase, ktorý vari každý človek, dospelý či malý, víta s nadšením. Áno, je tu leto, ročné obdobie, ktoré nás vyzýva k tomu, aby sme prácu odložili, aspoň načas, aby sme si oddýchli, zabudli na stresy každodenné ...
 

Pozvánka

Mesto Bojnice Základná organizácia SZPB v Bojniciach KC Bojnice, DHZ I. a DHZ II. Vás pozývajú na OSLAVY 68. výročia SNP utorok 28. augusta o 15.00 h na Hurbanovo námestie, kde sa uskutoční pietny akt KLADENIE VENCOV A KYTÍC k pamätník ...
 

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach sa bude konať vo ŠTVRTOK 23. augusta 2012 o 10.00 h v zasadačke MsÚ v Bojniciach. Kompletný program MsZ bude zverejnený v zákonnej lehote na úradnej tabuli mesta a na internetovej stráne mesta. Obedná ...
 

KTO VYBERÁ PENIAZE Z VRECIEK BOJNIČANOV?

V Bojnických zvestiach sme zverejnili viac článkov venovaných téme životné prostredie. Išlo o vodný zákon a vypúšťanie splaškov do dažďovej kanalizácie, venovali sme sa problematike výrubu drevín, neobišli sme ani nakladanie s komunálnym a drobným ...
 

UPOZORNENIE !

Mesto Bojnice ako správca dane vyzýva občanov, ktorí do 31.05.2012 neuhradili splátku dane z nehnuteľností, aby si v čo najkratšom termíne splnili svoju daňovú povinnosť. Nedoplatok na dani je možné uhradiť v pokladni Mestského úradu v Bojniciach, al ...
 

ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Dňa 18. júna 2012 sa uskutočnilo zasadnutie MsZ v Bojniciach, ktoré zvolal primátor mesta v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. VYBRANÉ z prijatých uznesení zo zasadnutia MsZ konaného dňa 18. júna ...
 

SEPAROVANÝ ZBER ODPADU V BOJNICIACH V ROKU 2012

Termíny na odovzdávanie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu (odovzdávanie na zberných miestach) : apríl – september: - utorok: 8.00 – 11.00 a 14.00 – 17.00 h - štvrtok: 8.00 – 11.00 a 14.00 – 17.00 h - sobota: 8.00 – 12.00 a 14.00 – ...
 

MEDOVÉ BABIE LETO

Kultúrne centrum Bojnice v spolupráci so Slovenskou včelárskou spoločnosťou Jána Čajdu, obvod Bojnice, pripravujú na 22. septembra 2012 už 4. ročník príležitostného trhu Medové babie leto spojené s prezentáciou výrobcov medu, propolisu, včelieho v ...
 

ČO SPÍSAL BOJNICKÝ PREPOŠT? (STOPY ČASU V BOJNICIACH, LXXII. ČASŤ)

Dnes počet obyvateľov Bojníc dosahuje číslo takmer 5000. V tom sú započítaní aj obyvatelia niekdajšej obce Dubnica a panského majera Kúty. Zoznam obyvateľov eviduje mestský úrad a táto evidencia slúži na rôzne účely. No súpis obyvateľstva nie je mode ...
 

BOJNICKÝ KALENDÁR

Sú dátumy, ktoré majú pre každého z nás veľký význam. Tie súkromné - v kruhu rodiny. Sú však dátumy, ktoré sú našimi spoločnými. Historické kalendárium skrýva dátumy, ktoré sa viažu k mestu Bojnice i jeho miestnym častiam. Tu je niekoľko z nich na to ...
 

OCEŇOVANIE NAJÚSPEŠNEJŠÍCH V BOJNICIACH

Koniec júna bol bohatý na akcie organizované Zborom pre občianske záležitosti „ČLOVEK ČLOVEKU“ pri MsZ Bojnice. Pri tejto príležitosti sa uskutočnili tri obrady ZPOZ-u. V piatok 22.júna 2012 primátor mesta v obradnej miestnosti mesta Bojnice p ...
 

MODERNÁ PÄŤDESIATNIČKA

Roky ubiehajú a jej absolventi už vychovávajú svoje deti. O kom sa hovorí ? Základná škola s materskou školou v Bojniciach si tento školský rok pripomenula 50 rokov od odovzdania do prevádzky nového komplexu budov. Žiaci aj zamestnanci školu vyzdobil ...
 

ZUŠ BOJNICE BILANCUJE

Za uplynulý školský rok 2011/2012 ďakujem primátorovi mesta Bojnice Františkovi Támovi a Mestskému zastupiteľstvu v Bojniciach za podporu školy a možnosť zlepšiť výchovno-vyučovacie prostredie. Rovnako vyslovujem poďakovanie Slovenským elektrárňam En ...
 

Z ČINNOSTI CENTRA VOĽNÉHO ČASU JUNIOR V BOJNICIACH

CVČ JUNIOR organizovalo výtvarné talentárium pod názvom „Vodný svet potokov, riek, morí a oceánov“. Súťaže sa zúčastnili MŠ Čereňany, ZŠsMŠ Čereňany, ŠKD pri ZŠsMŠ Čereňany, ZŠsMŠ Horná Ves, ZŠ Oslany, ZŠ Rastislavova Prievidza, ŠKD pri ZŠ Rastislav ...
 

VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ MLADÝ ZÁHRADKÁR VII. ROČNÍK

Jednou z úloh záhradkárov je aj práca s mládežou. Chceme, aby naša mládež mala vzťah k prírode, aby ju vedeli využívať, ale aj používať, naučili sa ju poznávať a rozumeli jej. Dňa 11.júna 2012 Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov v Prievid ...
 

MIMIKRY V DRUŽOBNOM MESTE JESENÍK

Tanečný súbor Mimikry v druhej polovici mája reprezentoval mesto Bojnice na otvorení letnej turistickej sezóny v družobnom meste Jeseník. Počas troch dní 8 dievčat viackrát vystúpilo na Masarykovom námestí, v kúpeľoch i priamo na tráve, kde uviedli ...
 

ČO JE NOVÉ V ZOO BOJNICE, ČO BY SI NÁVŠTEVNÍCI NEMALI NECHAŤ UJSŤ?

V prvom rade sa ospravedlňujeme návštevníkom za dočasne obmedzenú prehliadku expozícií v hornej časti zoo. Pri vlkoch a z druhej strany nad detskou zoo prebiehajú práce na rekonštrukcii ciest. Do týchto miest je vstup zakázaný. Je to súčasť p ...
 

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Radosť z každého prežitého dňa, radosť z detí, vnúčat, či rodiny, radosť zo stretnutí s priateľmi a radosť z každodenných maličkostí. To želáme tým, ktorí v týchto dňoch slávia svoje jubileá. A k tomu plnú náruč zdravia. Nech všetkým jubila ...
 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka