Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Bojnické zvesti

Bojnické zvesti - r. 2005 - č. 5

ABY UŽ ZVONILI LEN MIEROVÉ ZVONY

Začiatok mája je obyčajne zaliaty slnkom a roz-voniavajúcim orgovánom. U nás v Bojniciach žijeme predovšetkým významnými kultúrnymi podujatiami - strašidelným festivalom a jarmokmi. No čulý ruch vládne aj v školách, na športoviskách, kultúrnych zaria ...
 

OKIENKO PRIMÁTORA

Vážení spoluobčania, opäť by som sa chcel k vám prihovoriť v týchto pekných májových dňoch a pokračovať v hodnotení mojich predvolebných predsavzatí. Ako som písal v minulom okienku primátora, rád by som uviedol niekoľko viet na tému mestský úrad. ...
 

SEPAROVANÝ ZBER

Termíny na odovzdávanie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu - utorok : 8.00 - 11.00 h a 14.00 - 17.00 h - štvrtok : 8.00 - 11.00 h a 14.00 - 17.00 h - sobota : 8.00 - 12.00 h a 14.00 - 17.00 h Ak na niektorý z uvedených dní v týžd ...
 

DERATIZÁCIA V MESTE

Oznamujeme občanom mesta Bojnice, že v dňoch od 20.4.2005 do 6.5.2005 sa vykonáva deratizácia a v meste sú kladené deratizačné nástrahy. Upozorňujeme, že manipulovať s nimi je zdraviu škodlivé. Po požití sú jedovaté aj pre domáce zvieratá. Upozorň ...
 

ČARO ZRELOSTI

Prehliadka programov Zborov pre občianske záležitosti „Človek- človeku“ v Slovenskej republike je v tomto roku zameraná na občianske slávnosti venované našim skôr narodeným občanom. Mesto Bojnice sa do súťaže prihlásilo s netradičným programom občia ...
 

DIVADELNÁ ŽATVA THALIE

Tak, ako majú svoju žatvu roľníci, majú ju aj divadelníci. Pomyslená malá krajská scénická žatva Thália pod Bojnickým zámkom 2005, ktorá je súčasťou 83. ročníka prehliadok a festivalov slovenského amatérskeho divadla Scénická žatva, sa uskutočnila v ...
 

ŠKOLSKÝ ÚRAD PRI SPOLOČNOM OBECNOM ÚRADE V BOJNICIACH

Školský úrad v Bojniciach bol zriadený 1. septembra 2004 v zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice MŠ SR č. 9/2004 – E, ktorá určuje personálne a finančné ...
 

OSOBNOSTI Z NÁZVOV BOJNICKÝCH ULÍC

Ulica Antona Bernoláka
Anton Bernolák jazykovedec, kňaz, prvý uzákoniteľ slovenského jazyka. Narodil sa 3. októbra 1762 v Slanici na Orave. Študoval teológiu vo Viedni a Bratislave. Po vysviacke (1787) bol kaplánom v Čeklísi (dnes Bernolákovo), neskôr tajomníkom arcibisk ...
 

BOJNICKÝ KALENDÁR

Sú dátumy, ktoré majú pre nás veľký význam. Tie súkromné v kruhu rodiny. Sú však dátumy, ktoré sú našimi spoločným. Historické kalendárium skrýva dátumy, ktoré sa viažu k mestu Bojnice. Tu je niekoľko z nich na máj. ...
 

BOJNICE V HISTÓRII, HISTÓRIA V BOJNICIACH

Mestská kronika II., rok 1993, kronikár Ján Ivan Salak
Federálne zhromaždenie ČSFR rozhodlo o zániku Československa k 31. decembru 1992. Prvým januárom 1993 vznikli dva samostatné štáty, a to Česká republika a Slovenská republika. Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v spolupráci s ostatnými organizáciami a Ms ...
 

MAJSTER JOZEF PEKARA (1920 - 2005)

Počas prvých aprílových dní nás navždy opustilo niekoľko významných osobností. V tieni rozlúčok s pápežom Jánom Pavlom II. a humoristom Stanom Radičom ostala správa o úmrtí významného umelca - Majstra Jozefa Pekaru. S jeho menom je spojený hlavne uni ...
 

OHLAS NA ČLÁNOK: „V ZÁMOCKOM PARKU SA NERÚBE BEZHLAVO“

Ohlas na článok: „V zámockom parku sa nerúbe bezhlavo“ Reagujem na článok uverejnený vo februárových Bojnických zvestiach „V zámockom parku sa nerúbe bezhlavo“. Na rozdiel od „jedného z nespokojných, ktorý informoval média (že si to vôbec dovolil), ...
 

KAM SA STRATILA IMACULATA?

Obyvatelia i návštevnící nášho mesta, ktorí boli dlhé roky zvyknutí, že v zámockom parku stál Mariánsky stĺp (Imaculata), jedného dňa zdúpneli. Jednoducho sa stratila. Kam? Hovorí bojnický dekan František Havlík: „Na rekonštrukciu a reštaurovanie Ima ...
 

ŽIVOT A DIELO SVÄTCOV

Svätý Bernardín Sienský patrí medzi veľké osobnosti františkánskej rehole. Pripomíname si ho 20. mája. Bol najznámejším kazateľom svojho obdobia, učiteľom kresťanského života a ob-ľúbeným misionárom. Narodil sa 8. septembra 1380 v mestečku Massa Mar ...
 

NOVÝ KRÁĽ DETSKÝCH ČITATEĽOV 2005

Veď vám bol dakedy inakší svet ako teraz, keď každé iba pod nos hľadí a chmúri sa a trápi od svitu do mrku. Kedysi ľudia tak neskrývali, neumárali sa. Lepšie im potom trávilo. Vtedy ak si nevedel povedať dačo na žart, mohol si sa medzi ľuďmi ani neuk ...
 

POZVÁNKA NA PODUJATIE

MsK v Bojniciach Vás pozýva na stretnutie s prozaikom Antonom RÁKAYOM, ktoré sa uskutoční 24. mája o 15.30 h v knižnici v Bojniciach. MUDr. Anton Rákay študoval na gymnáziu v Malackách a na Lekárskej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Po ...
 

AKTIVITY ZUŠ

Počas apríla sa konali triedne večierky. V prvých jarných dňoch 24. - 29.3.2005 sa DH Maguranka-Junior pod vedením riaditeľ ...
 

BUDEME MAŤ EUROPASY

Pracoviská vykonávajúce kompetencie policajného zboru, vybavujúce pasovú agendu od 1. apríla 2005, vydávajú cestovné pasy formátu Európskej únie. Záujemci o vydanie nového dokladu od tohto dňa budú môcť oň požiadať iba osobne. Ako nás informovala por ...
 

GITARISTI V BOJNICIACH

V uplynulých dňoch bolo mesto Bojnice hostiteľom gitaristov z celého Slovenska a Česka. Táto pekná tradícia vznikla ešte v roku 1992, kedy Základná umelecká škola v Bojniciach usporiadala nultý ročník celoslovenskej gitarovej súťaže. Hneď v začiatk ...
 

SEDEMDESIAT METROV KOĽAJÍSK

Železničné modelárstvo je koníčkom na celý život. To nám potvrdí určite každý, kto sa tejto záľube venuje. Keď sa v minulom roku pár takýchto nadšencov stretlo v Bojniciach, možno ani nevedeli, že založia tradíciu. V dňoch 14. až 17. apríla 2005 sa v ...
 

PRVÝ BEH OSLOBODENIA BOJNICE – KANIANKA

Od januára do marca pripravoval štáb zanietencov nový typ športovo-spoločenského podu-jatia BEH OSLOBODENIA Bojnice - Kanianka. Spoločným zámerom podujatia bolo pripo-menúť si 60. výročie oslobodenia mesta Bojnice a ďalších obcí hornej Nitry a zblíži ...
 

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
čas ráta roky v človeku a ako krídla letiacich vtákov striasa striebristé kropaje na jeho cestu žitia. Čas má času nadostač. Presne odmeriava dni, mesiace a roky. A človek, ktorý zdolal nejeden míľnik života, sa znova a znova pristaví, aby prehodnoti ...
 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka