Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Bojnické zvesti

Bojnické zvesti - r. 2005 - č. 7

SLOVO NA ÚVOD

Do Je tu leto! Nesie so sebou superlatívy, aké sa len komu hodia. Krásne, romantické, dlhé, horúce, ... Pre školopovinné deti a mládež dva mesiace ničnerobenia, pre rodičov problém kam s deťmi. Riešení je naporúdzi hneď niekoľko. Jedným z najoverenej ...
 

OKIENKO PRIMÁTORA

Vážení spoluobčania, opäť by som sa chcel k vám prihovoriť niekoľkými myšlienkami a pokračovať v hodnotení mojich predvolebných predsavzatí. Dnes by som sa chcel venovať bodu „Rozvoj malého a stredného podnikania“. Za najdôležitejšie aspekty uveden ...
 

BOJNICE V HISTÓRII, HISTÓRIA V BOJNICIACH

Mestská kronika II., rok 1995, kronikár Ján Ivan Salak
str. 153-186 Po zrušení Organizačného poriadku mesta z 23. januára 1992, na zasadnutí MsZ v júni schválilo Štatút mesta Bojnice. Za zástupcu primátora mesta MsZ v máji schválilo poslanca Ing. Jána Halašku. Po rekonštrukcii bývalých Inštrukčných jas ...
 

STRETNUTIE OBČANOV PARTNERSKÝCH MIEST BOJNICE(Sk), bAD kROZINGEN(D), JESENÍK(CZ), ROSTA(I) V BOJNICIACH 22.-26. JÚNA 2005

My, účastníci stretnutia občanov družobných miest, príjmame z tohto stretnutia „ BOJNICKÚ DEKLARÁCIU “ Budúcnosť Európskej únie je predovšetkým v ďalšom smerovaní európskej integrácie a rozvíjaní vzťahov medzi jednotlivými štátmi únie. Spolup ...
 

VZDELÁVAJÚ SA, LEBO CHCÚ

... www.zoznam.sk. Pýtate sa, čo to je? Je to internetová stránka, s ktorou sa oboznamovali osemnásti bojnickí seniori, členovia Klubu dôchodcov. Pravidelne jedenkrát týždenne popoludní zasadli v učebni výpočtovej techniky za počítače a pod vedením ...
 

ŽIVOT A DIELO SVÄTCOV

Svätý Cyril a Metod
Začiatkom 9. storočia vznikla na území časti dnešného Slovenska a Moravy dŕžava našich predkov, ktorú pomenovali podľa ústrednej rieky Veľká Morava. Na území tvoriacom jadro tejto ríše, teda v povodí riek Moravy a Nitry, sa začalo šíriť kresťanstvo u ...
 

BOJNICKÝ KALENDÁR

Sú dátumy, ktoré majú pre nás veľký význam. Tie súkromné v kruhu rodiny. Sú však dátumy, ktoré sú našimi spoločnými. Historické kalendárium skrýva dátumy, ktoré sa viažu k mestu Bojnice. Tu je niekoľko z nich na júl. ...
 

OSOBNOSTI z názvov BOJNICKÝCH ULÍC

Svätoplukova ulica
Svätopluk - veľkomoravské knieža, vojvodca Narodil sa okolo roku 830. Bol synovcom kniežaťa Rastislava. V mladom veku sa stal nitrianskym údelným vojvodom. Predpokladá sa, že v roku 862 zaslal spolu s Rastislavom žiadosť byzantskému cisárovi Michalo ...
 

ČO JE NOVÉ V NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE

V našej materskej škole o pekné zážitky núdzu nemáme. V jedno pekné slnečné dopoludnie nás navštívili ujovia z kynologického klubu s cvičeným psíkom. Prezradili nám, že sa volá Brit a je to pes, ktorého cvičia ako strážneho, obranného ale aj útočného ...
 

NEZABÚDAJÚ NA PRÍRODU

Deti v bojnickej materskej škole si už od útleho detstva formou zážitkového učenia vštepujú základy ekológie, význam zdravého životného prostredia a nevyhnutnosť symbiózy medzi človekom a prírodou. Touto metódou dieťa prostredníctvom vlastných zážitk ...
 

ŠKOLA PODPORUJÚCA ZDRAVIE V ŠK: ROKU 2004/2005

Cieľom realizácie projektu „Škola podporujúca zdravie“ je na základe prirodzenej radosti z pohybu a zvedavosti nadobudnúť trvalo pozitívny vzťah k svojmu zdraviu, pohybu i k správnej životospráve. Mnohé aktivity, ktoré sme uskutočňovali počas školské ...
 

NASTÁVAJÚCE PRÁZDNINY V ZŠsMŠ BOJNICE

Jednou z hlavných priorít Slovenska je informatizácia spoločnosti a v jej rámci aj informatizácia škôl. Na základe celoštátnych projektov „Počítače školám“ a „Infovek“, získala aj ZŠ s MŠ Bojnice výpočtovú techniku na zariadenie dvoch učební. Počas ...
 

DVA POBYTY V ZNAMENÍ PRIATEĽSTVA

V rámci projektu Škola podporujúca zdravie sme absolvovali v dňoch 13.5.-27.5.2005 pobyt v Škole v prírode vo Vysokých Tatrách - Tatranskej Lesnej v penzióne Erika. Prvého turnusu (od 13.5. do 20.5.) sa zúčastnilo 31 žiakov a štyria pedagogickí praco ...
 

Z ČINNOSTI ZUŠ BOJNICE

V období mesiacov máj- jún 2005 sa pedagógovia so žiakmi ZUŠ Bojnice zúčastnili viacerých zaujímavých podujatí. Spojený dychový orchester pod taktovkou J. Baláža sa predstavil na Festivale dychových orchestrov v Nitrianskom Pravne (29.5.). Mgr. O. Me ...
 

OZNAMY MESTSKEJ KNIŽNICE

Mestská knižnica Bojnice oznamuje čitateľom a návštevníkom, že detské oddelenie bude v dňoch 11. - 15.7. a dospelé oddelenie v dňoch 11. - 24.7.2005 zatvorené z dôvodu inventúry knižného fondu. Čitatelia môžu v súrnych prípadoch vypožičané dokumenty ...
 

1. JÚN - DEŇ DETÍ AJ V MESTSKOM ÚRADE

Dňa 1. júna 2005 sa v obradnej miestnosti Mestského úradu (MsÚ) uskutočnilo stretnutie žiakov ZŠ s MŠ v Bojniciach s primátorom mesta Ing.Vladislavom Oravcom. Na stretnutí sa zúčastnilo 15 pozvaných detí zo všetkých ročníkov našej školy. Sprevádzala ...
 

VÝTVARNÉ TALENTÁRIUM

Centrum voľného času Junior v Bojniciach vyhlásilo aj v tomto roku „Výtvarné talentárium“. Pod názvom “Pamiatky nášho mesta, obce, regiónu“, bola jeho gestorkou výtvarníčka Zdenka Briatková. Do súťaže sa zapojili MŠ Gorkého Prievidza, MŠ Horná Ves, ...
 

OKIENKO DO ČINNOSTI CVČ JUNIOR BOJNICE

CVČ Junior je mimoškolské zariadenie, v ktorom trávia svoj voľný čas deti, mládež, dospelí, ba aj naši dôchodcovia, jednoducho široká verejnosť. Činnosť centra možno rozdeliť na pravidelnú a príležitostnú. Pravidelnou je práca v záujmových útvaroch ...
 

MILÍ VANDALI

Bývame na okraji Bojníc. V minulých rokoch ste nám vytrhali ozdobné kríky zo záhradky pred domom, ako aj v pomerne uzavretej časti záhrady - v átriu. Tohto roku sa vám zapáčili zrejúce jahody a nezrelé ríbezle, ktoré ste vytrhali aj s koreňmi v ďal ...
 

VYBAVTE SI "EUROPAS"

Letná turistická sezóna je tu a s tým je neodmysliteľne spojené cestovanie. Po vstupe Slovenska do Európskej únie začali naše úrady s vydávaním nových, tzv. Europasov. Rozdiel je nielen v podobe dokumentu, ale aj v spôsobe jeho vybavovania. Ako nám p ...
 

HRÍBARI PO ROKU OPÄŤ ZVÍŤAZILI

V sobotu 11. júna 2005 sa na Futbalovom štadióne SNP v Dubnickej časti uskutočnil už VII. ročník futbalového TURNAJA O PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORA MESTA. Jeho organizátormi boli primátor mesta a Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ v Bo ...
 

5. MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIE HISTORICKÝCH VOZIDIEL AERO NITRA - BOJNICE 3.-5. JÚLA 2005

Autoveterán klub AERO Slovensko v spolupráci s Aero Slovakia, a.s., Nitra poriada stretnutie histo-rických vozidiel značky Aero. Stretnutie sa začína v Nitre v sobotu 2.7.2005. Pokračuje „Nitrianskou etapou“ v ne-deľu 3.7.2005 s výstavkou v Nitre pre ...
 

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
Vážení jubilanti, v čase, keď na čele sa ti rozbriežďujú vrásky, keď v dlaniach ti roky usínajú únavou, keď jeseň tvojho života zrkadlí sa striebrom vo vlasoch, hovorím vážim si ťa, človek... Prajeme vám, aby ďalšie roky vášho života prekvitali ...
 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka