Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Bojnické zvesti

Bojnické zvesti - r. 2004 - č. 7

SLOVO NA ÚVOD

Prichádzajúce horúce letné dni so sebou prinášajú zvýšené riziko vzniku požiarov. Toto umocňuje aj obdobie žatvy a zberu sena.
V minulom roku počas tohto obdobia hasiči v rámci Slovenska zaznamenali 33 požiarov s výškou škody 5,7 mil. Sk. Najčastejšími príčinami ich vzniku zostáva spaľovanie slamy, vypaľovanie suchých porastov, nesprávna manipulácia a hra detí s otvorenm ohňom, zakladanie ohňa v prírode, prevádzkovo technické poruchy či úmyselné zapálenie.
Aby sa zabránilo resp. obmedzilo vzniku požiarov v období žatvy
a zberu objemových krmív, je potrebné upozorniť na dodržiavanie zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
a vykonávacej vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii. Podľa nich je fyzická osoba povinná konať tak, aby nedošlo k vzniku požiarov pri skladovaní, ukladaní a používaní horľavých látok a pri manipulácii s otvoreným ohňom. Tiež musí dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Fyzická osoba nesmie fajčiť a používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Nesmie tiež vypaľovať porasty bylín, kríkov stromov a zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
Právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba je za účelom predchádzania vzniku požiarov povinná zabezpečiť vykonávanie pravidelnej kontroly stavu požiarnotechnických, technických
a technologických zariadení a hasičskej techniky v stanovených lehotách. Rovnako platí pre nich povinnosť obstarávať a inštalovať vhodné druhy požiarnotechnických zariadení, zdroje vody na hasenie požiarov, hasičskú techniku a hasiace látky a udržiavať ich v akcieschopnom stave. Právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba nesmie vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov; zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu; spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho písomného súhlasu oprávneného orgánu.
V tejto súvislosti tiež upozorňujeme súkromne hospodáriacich roľníkov a subjekty hospodáriace na pôde na povinnosti zabezpečenia protipožiarnej ochrany pri skladovaní uvädnutého krmu, sena, slamy a iných suchých rastlín, dreva a tuhého paliva.
- red -


 

dnes je: 22.8.2019

meniny má: Tichomír

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka