Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Bojnické zvesti

Bojnické zvesti - r. 2013 - č. 2

OZNAMY MESTA

 Oznamujeme poplatníkom miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, že v zmysle novelizovaného zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nie je možné poskytnúť zníženie poplatku za separovanie odpadu z domácností a za odovzdanie vyseparovaných zložiek odpadu v zbernom stredisku TS, p. o. m., Bojnice.
Vedenie mesta Bojnice má záujem na tom, aby obyvatelia odpad triedili a odovzdávali v spomínanom zbernom stredisku. Tým by sa znižovalo množstvo odpadu odvezeného a uloženého na skládku, prípadne, by sa toto množstvo odpadu aspoň udržalo na doterajšej úrovni a nedochádzalo k jeho zvyšovaniu. Separovaním odpadu šetríme nielen naše životné prostredie, ale aj finančné prostriedky, ktoré sú vyčlenené v rozpočte mesta Bojnice na zber, prepravu a uloženie odpadu na skládke.
V súčasnosti hľadáme vhodnú formu motivácie obyvateľov mesta Bojnice, aby aj naďalej odpad triedili a vyseparované zložky odpadu odovzdávali v zbernom stredisku. Platné právne predpisy neumožňujú poskytovať obyvateľom mesta finančné prostriedky formou dotácií, darov, znížením daní a poplatkov, formou vecných darov a podobne.
O vybranom spôsobe motivácie obyvateľov, ktorí triedia odpad a odovzdávajú ho v zbernom stredisku, Vás budeme informovať.
- Finančné oddelenie MsÚ Bojnice –

 Mestský úrad, oddelenie regionálneho rozvoja a životného prostredia upozorňuje a vyzýva všetkých prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie), že v termíne do 15. februára 2013 majú povinnosť nahlásiť mestu Bojnice údaje o spotrebe palív za rok 2012 za prevádzkovaný malý zdroj znečisťovania ovzdušia.
Tlačivá potrebné pre nahlásenie údajov sú zverejnené na internetovej stránke mesta Bojnice www.bojnice.sk, v časti MESTSKÝ ÚRAD - formuláre na stiahnutie.
- Oddelenie regionálneho rozvoja a životného prostredia, MsÚ Bojnice -


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka