Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Bojnické zvesti

Bojnické zvesti - r. 2004 - č. 10

PLÁN HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA

Dňa 21.9.2004 sa v kongresovej sále MsKS v Bojniciach uskutočnil workshop k príprave partnerstva na vypracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Bojnice a obcí Kocurany a Opatovce nad Nitrou. Okrem vedenia mesta a starostu Kocurian , boli prítomní zástupcovia poslaneckých zborov partnerských obcí a mesta Bojnice, zástupcovia podnikateľských subjektov, zamestnanci MsÚ v Bojniciach a tí, ktorí budú vykonávať zber informácií anketári.
Časový a vecný harmonogram postupu vypracovania a schválenia strategického dokumentu regiónu objasnila prítomným PaedDr. Hana Blažíčková, konateľka agentúry APM-AX z Bratislavy. Agentúra zabezpečuje dodržanie metodického a odborného postupu vypracovávania plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
Podľa časového rozvrhu začnú od 1.10.2004 postupne navštevovať domácnosti resp. každý podnikateľský subjekt v meste , dvojice anketárov. Každá dvojica sa bude môcť preukázať svojim preukazom. Účelom návštevy anketárov bude vyplnenie dotazníka . Dotazníky sú anonymné a ich vyplnenie dobrovoľné . Mesto Bojnice zaručuje, že nedôjde k zneužitiu informácií, ktoré boli poskytnuté v súvislosti s vyplnením dotazníka a budú využité len na vypracovanie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.
Prosíme všetkých oslovených respondentov , aby v maximálnej miere využili túto možnosť podieľať sa na tvorbe dlhodobých zámerov a smerovania nielen mesta Bojnice, ale aj regiónu.
Všetky práce budú ukončené spracovaním konečného znenia dokumentu, ktorý musí byť odsúhlasený mestským zastupiteľstvom . Predpokladaný termín schválenia je jún 2005.
Celkový dokument bude tvoriť podklad pre tvorbu plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja a Národného rozvojového plánu SR.

Prvýkrát v histórii mesta má možnosť podieľať sa na smerovaní rozvoja mesta priamo každý občan. Očakávame, že získame množstvo podnetných návrhov a konštruktívnych pripomienok, ktoré v konečnom dôsledku zlepšia a dlhodobo skvalitnia život obyvateľov, návštevníkov a podnikateľov v meste Bojnice .

Podnety , návrhy , pripomienky, požiadavky je možné zasielať aj mimo dotazníkov
na adresu Mestského úradu v Bojniciach alebo e-mailom na adresu: tihanyiova@bojnice.sk,
prípadne osobne priniesť na Oddelenie regionálneho rozvoja a životného prostredia MsÚ v Bojniciach.

Ing. Beata Tihanyiová
Odd. regionálneho rozvoja a životného prostredia MsÚ


 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka