Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Bojnické zvesti

Bojnické zvesti - r. 2005 - č. 7

OKIENKO PRIMÁTORA

Vážení spoluobčania,
opäť by som sa chcel k vám prihovoriť niekoľkými myšlienkami a pokračovať v hodnotení mojich predvolebných predsavzatí. Dnes by som sa chcel venovať bodu „Rozvoj malého a stredného podnikania“. Za najdôležitejšie aspekty uvedenej témy som považoval predsavzatia v nasledovných oblastiach :
- vhodným použitím nástrojov mesta stimulovať rozvoj podnikania v meste
- rozvojom podnikania zabezpečiť nárast počtu pracovných príležitostí pre občanov mesta.
Úvodom by som chcel niekoľkými vetami vyjadriť svoj názor na úlohu mesta v súvislosti s rozvojom malého a stredného podnikania. Mesto ako predstaviteľ samosprávy má dbať na rozvoj života svojich občanov. Na kvalitu života občanov ma výrazný vplyv aj miera zamestnanosti, ktorá zabezpečuje ich príjmy. Ak občania majú príjmy zo zamestnania, potom si za ne môžu kupovať rôzny tovar a služby. Týmto spôsobom uspokojujú svoje potreby a napĺňajú určitú mieru svojej osobnej spokojnosti. Neoddeliteľnou súčasťou naznačeného zabezpečovania príjmov občanov je vytváranie pracovných miest. Pracovné miesta zabezpečujú v našom meste rôzne podniky a spoločnosti. Od nemocnice, kúpeľov, veľkých podnikov až po malé podniky
s reštauračnými službami a podobne. V rámci naznačených súvislostí vnímam úlohu mesta pri rozvoji malého a stredného podnikania hlavne v tom, aby mesto vytváralo podmienky pre zakladanie a prosperitu podnikateľských subjektov na svojom území. To znamená, že nie je úlohou mesta zakladať rôzne podniky, prostredníctvom nich podnikať a vytvárať pracovné príležitosti. Osobne som presvedčený, že mesto nie je dobrý „podnikateľ“. Lebo v zásadných otázkach sa musí rozhodovať prostredníctvom mestského zastupiteľstva, ktoré rokuje spravidla raz za dva mesiace, čo je pre operatívne rozhodnutie podnikateľského subjektu aj strategického charakteru veľmi pomalé. Iste sa ma mnohí spýtate. Tak v čom vidím hlavnú úlohu mesta v oblasti vytvárania podmienok pre zakladanie a prosperitu podnikateľských subjektov? Ak by som túto problematiku vnímal v polohe odpúšťania daní a iných poplatkov, bola by to asi veľmi krátkozraká politika. Preto úlohu mesta vnímam v prvom rade vo vytváraní príležitostí pre podnikanie, následne svojou podporou pomáhať pri získavaní finančných zdrojov pre realizáciu podnikateľských zámerov a v dôsledku toho rast pracovných príležitostí. A tu mnoho krát mesto stojí medzi dvoma záujmami. Záujem podnikateľa o realizáciu svojho zámeru a záujem občana, ktorého podnikateľská činnosť obmedzuje. Nájsť kompromis medzi oboma záujmami je mnohokrát veľmi citlivá záležitosť. No v každom prípade sa musí zakladať na dodržiavaní platných právnych noriem.
Mesto vytvorí jednu zo základných príležitostí pre podnikateľský rozvoj, zabezpečením vypracovania dokumentu „Plán ekonomicko-sociálneho rozvoja“. Je to základný dokument, ktorý vytvára opisuje súčasný stav v našom meste a popisuje možné rozvojové smery. To znamená akým smerom by sa mali podnikateľské subjekty zamerať svoje aktivity. Každý smer je analyzovaný vzhľadom na potreby mesta a aj v nadregionálnom kontexte. Každý podnikateľský zámer, ktorý bude hodnotený ako projekt pre EU fondy, bude mať lepšiu pozíciu ak bude v súlade uvedeným plánom. A to chápem ako základný prínos mesta
v oblasti rozvoja malého a stredného podnikania.
V budúcom mojom príspevku sa budem venovať bodu „Kultúra“. Verím, že nás čakajú pekné júlové dni, ktoré nám umožnia využiť čas na záhradke alebo na dovolenkách či už domácich alebo zahraničných. Záverom, chcem opäť každému poďakovať, za čas venovaný týmto riadkom.

Ing. Vladislav Oravec
primátor mesta


 

dnes je: 18.8.2019

meniny má: Elena, Helena

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka