Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Bojnické zvesti

Bojnické zvesti - r. 2005 - č. 7

ŽIVOT A DIELO SVÄTCOV

Začiatkom 9. storočia vznikla na území časti dnešného Slovenska a Moravy dŕžava našich predkov, ktorú pomenovali podľa ústrednej rieky Veľká Morava. Na území tvoriacom jadro tejto ríše, teda v povodí riek Moravy a Nitry, sa začalo šíriť kresťanstvo už okolo roku 800. Prvými misionármi boli írsko-škótski mnísi
a nemeckí kňazi. Prvý známy kostol na Slovensku dal vo svojom sídle v Nitre postaviť knieža Pribina. V roku 828 ho posvätil slazburský arcibiskup Adalrám. Cudzím misionárom však ľud nerozumel. Knieža Rastislav sa preto rozhodol získať misionárov, ktorí by k ľudu hovorili v zrozumiteľnom jazyku. Roku 862 sa obrátil na byzantského cisára Michala III. Ten určil pre veľkomoravskú misiu dvoch bratov: Konštantína a Metoda.
Konštantín a Metod pochádzali z gréckeho mesta Thessalonike (Solún). V jeho okolí žilo veľa Slovanov a tak sa aj bratia naučili ich tamojší jazyk. Metod bol zo súrodencov najstarší, Konštantín najmladší. Metod študoval právo, stal sa náčelníkom jednej byzantskej župy, kde žili aj Slovania. V úrade strávil 10 rokov. Konštantín mal mimoriadne nadanie na filozofiu a iné humanitné vedy. Študoval v Carihrade na cisárskej škole spolu s budúcim panovníkom Michalom III. Po ukončení štúdia bol vysvätený za kňaza a stal sa tajomníkom carihradského patriarchu. Po čase sa utiahol do samoty. Neskôr bol menovaný profesorom na cisárskej škole.
Roku 855 sa na trón dostal Michal III. V politicky neistom období sa Konštantín a Metod nechceli pliesť do politických rozbrojov, preto zanechali verejný život a utiahli sa do samoty kláštora na hore Olymp. Cisár Michal III. ich poveril misiou
k Chazarom, ktorých domovina sa rozprestierala medzi Čiernym a Kaspickým morom. Cestou k Chazarom na Kryme našiel Konštantín pozostatky sv. Klementa, pápeža mučeníka. Neskôr tieto preniesol do Ríma.
Knieža Rastislav vo svojom posolstve žiadal cisára
o učiteľov a kňazov, ktorí vedia slovanský jazyk, ktorí by v národnom jazyku ohlasovali Slovienom kresťanské náboženstvo. Cisár na túto misiu určil práve bratov Konštantína a Metoda. Prv, než sa vydali na cestu, Konštantín zostavil slovienske písmo, hlaholiku. Preložil do staroslovienskej reči najpotrebnejšie knihy. Roku 863 obaja prišli na Veľkú Moravu a ihneď sa dali do práce. Vyučovali mládež, pripravovali budúcich kňazov. Po troch rokoch úspešnej práce sa vydali na cestu do Ríma, aby nechali staroslovienčinu potvrdiť ako liturgický jazyk. Zastavili sa aj v Blatnohrade, sídle Pribinovho syna Koceľa, kde založili kňazské učilište. Pápež Hadrián II. učinil, o čo ho žiadali, vysvätil diakonov a kňazov a z Veľkej Moravy zariadil samostatnú cirkevnú provinciu, ktorá bola podriadená priamo pápežovi.
Počas pobytu v Ríme Konštatín ochorel a utiahol sa do kláštora, kde prijal meno Cyril a zakrátko na to 14. februára 869 zomrel.
Pre novozariadenú cirkevnú provinciu pápež vysvätil za arcibiskupa Metoda. Nemeckí biskupi ho počas spätnej cesty na Veľkú Moravu zajali a tri roky držali v Bavorsku. Až na zásah pápeža Jána VIII. ho prepustili. Na Veľkú Moravu sa Metod vrátil v roku 873. Tu však už nebol kniežaťom Rastislav, ale Svätopluk. Tomu Metod vyčítal jeho mravné poklesky, čím si ho znepriatelil. Svätopluk povolal na Veľkú Moravu nemeckých kňazov, z nich najznámejším bol Viching. Ten v Ríme Metoda obžaloval, že nesprávne učí a bohoslužby koná v staroslovienskej reči. Metod v roku 880 odchádza do Ríma a obhajuje sa. Pápež ho ako arcibiskupa potvrdil, Vichinga vysvätil za nitrianskeho biskupa. Svätopluk aj Viching v ďalších rokoch Metodovi spôsobovali mnohé úskalia. Na sklonku života pokračoval v prekladoch sv. písma. Zomrel 6. apríla 885. Správcom biskupstva sa stal Viching. Jeho pričinením boli žiaci Konštantína - Cyrila a Metoda vypovedaní z krajiny. Uchýlili do Čiech, Poľska, no najviac do Bulharska. Tam pokračovali v diele sv. bratov. Odtiaľ sa byzantsko-slovenské kresťanstvo rozšírilo do Kyjevského Ruska k predkom dnešných Bielorusov, Rusov a Ukrajincov.
Význam misie sv. Cyrila a sv. Metoda, ich dielo a činnosť, je medzi našimi predkami obrovský. Zostavili prvé naše písmo a preložili doň sv. písmo a bohoslužobné knihy. Zakladaním škôl zaradili našich predkov medzi kultúrne národy Európy. Sv. Cyril a sv. Metod patria medzi najväčších misionárov kresťanstva. Ich činnosť priamo i nepriamo zasiahla celú východnú Európu. Preto ich oboch pápež Ján Pavol II. dňa 31. decembra 1980 vyhlásil spolu so sv. Benediktom za spolupatrónov Európy.
-Spracoval Ing. Martin Hagara-


 

dnes je: 18.8.2019

meniny má: Elena, Helena

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka