Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Bojnické zvesti

Bojnické zvesti - r. 2005 - č. 7

ŠKOLA PODPORUJÚCA ZDRAVIE V ŠK: ROKU 2004/2005

Cieľom realizácie projektu „Škola podporujúca zdravie“ je na základe prirodzenej radosti z pohybu a zvedavosti nadobudnúť trvalo pozitívny vzťah k svojmu zdraviu, pohybu i k správnej životospráve. Mnohé aktivity, ktoré sme uskutočňovali počas školského roka, boli nenahraditeľnou súčasťou zdravého životného štýlu. Pri ich plnení sme využívali priestorové členenie tried na centrá aktivít. Za pomoci rodičov sme ich vybavili novými hračkami a potrebným materiálom. Pri plnení úloh sme rešpektovali individuálne osobitosti detí a snažili sa vytvoriť podmienky na rozvoj nadaných detí rôznymi aktivitami: tanečný krúžok, výučba cudzích jazykov - AJ, NJ, súťaž v speve, súťaž výtvarných prác.
Počas všetkých ročných období sa deti spolu s vyučujúcimi starajú
o čistotu prostredia materskej školy. Príroda sa nám za to každú jeseň odvďačí jabĺčkami, ktoré deti pravidelne konzumujú, a na jar pestrými kvetmi, z ktorých pripravujeme zdravé čaje: lipa, podbeľ, repík. Deti z II. a III. triedy sa pravidelne starajú o vodné korytnačky. Pri ich prípadnom ošetrení nám pomáhajú pracovníci z ambulancie MVDr. Ladislava Smatanu, ktorú s deťmi radi navštevujeme.
Duševné zdravie detí upevňujeme využívaním pravidelného cvičenia v triedach a v telocvični, na jeseň a na jar brannými vychádzkami, otužovaním vzduchom, vodou, aromaterapiou, podávaním bylinkových a ovocných čajov, správnou výživou a vytváraním príjemného prostredia. Na zníženie chorobnosti využívame jedenkrát do týždňa saunu, zvlhčovač vzduchu a horské slnko. Vo veľkej miere spolupracujeme s rodičmi pri príprave besiedky k Vianociam, ku Dňu matiek, na prednáškach psychologičky pre predškolákov, i pri finančnej a materiálnej pomoci na zakúpenie nových pomôcok a hračiek, ovocných a bylinkových čajov, zabezpečovaní ovocia pri príležitosti sviatkov detí (nimi odbúravame sladkosti), zbere papiera, úprave interiéru a exteriéru školy (pieskovisko). V telocvični sme navštívili viaceré divadelné predstavenia: O Pampúšiku, O Jankovi Polienkovi, O Jankovi a Marienke, O špinavých ponožkách, O kominárikovi.
Výbornú spoluprácu máme s knižnicou, kde si deti rôznymi aktivitami, ako sú besiedky o prečítaných knihách, utvárajú k nim pozitívny vzťah. Plodná je i spolupráca s inými organizáciami a inštitúciami: tanečný krúžok Základnej umeleckej školy, MsKS Bojnice, CVČ - Junior, Centrum sociálnej pomoci - Domov dôchodcov, detský domov, SNM - Zámok Bojnice, ZOO - škola
a Kynologický klub Bojnice. Kontakty s týmito inštitúciami sú pre náš výchovno-vzdelávací proces spestrením i obohatením.
- Janka Poliaková a Monika Dzinová, ZŠ s MŠ Bojnice –


 

dnes je: 18.8.2019

meniny má: Elena, Helena

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka