Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2015

Zasadanie zo dňa 25.6.2015

Dňa 25. júna 2015, t. j. vo štvrtok o 14.00 h v zasadačke Mestského úradu Bojnice sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach.

Navrhovaný program:

1.Otvorenie
2.Voľba návrhovej komisie
3.Správa o činnosti MsR ku dňu 15.6.2015
4.Kontrola plnenia uznesení MsZ ku dňu 24.6.2015
5.Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2015
6.Návrh na zmenu odmeňovania účinkujúcich na obradoch ZPOZ od 01.07.2015 – 4. zmena
7.Delegovanie člena Rady CVČ JUNIOR Bojnice
8.Protest prokurátora proti VZN mesta Bojnice č. 3/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska
9.Návrh na zverenie majetku mesta Bojnice do výpožičky DHZ
10.Voľba člena dozornej rady spoločnosti Čajka Bojnice a.s.
11.Voľba člena správnej rady RTV Prievidza
12.Návrh na uhradenie straty RTV Prievidza za rok 2014
13.Návrh na použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta Bojnice
14.Informácia o vnútornom predpise - Protispoločenská činnosť
15.Predaj a prenájom pozemkov

  • Prenájom nebytových priestorov v Dome služieb na Sládkovičovej ulici 210/50 v Bojniciach
  • Prenájom nebytových priestorov v Dome služieb na Sládkovičovej ulici 210/50 v Bojniciach
  • Žiadosť o prenájom Južnej veže, spoločnosť  ArtFest s.r.o. Svätoplukova 28, 972 01 Bojnice
  • Prenájom nebytových priestorov v Meštianskom dome na Hurbanovom námestí  č. 49/40 v Bojniciach – miestnosť na  2. nadzemnom podlaží o rozlohe 23,6 m2.
  • Prenájom nebytových priestorov v Meštianskom dome na Hurbanovom námestí  č. 49/40 v Bojniciach – 50 m2 pivničné priestory
  • Doplnok k materiálu č. 086/2014 a 090/2014 - Žiadosť o odkúpenie  pozemku, Andrea Danielová,  Prievidzská 22/1 Bojnice a Žiadosť o odkúpenie alebo dlhodobý prenájom mestského pozemku - žiadatelia vlastníci bytového domu, Kvetová  489, Bojnice
  • Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – RABAKA reklamné panely, s.r.o., Rampová 5, 040 01 Košice
  • Žiadosť o zriadenie vecného bremena- žiadateľ Jozef Duchoň, A. Hlinku 24,  Bojnice
  • Doplnok k materiálu č. 011/2015 -Žiadosť o zámenu pozemkov- žiadateľka Katarína Lutz-Donátová, Ružová dolina č. 7, 821 08 Bratislava

16.Interpelácie poslancov
17.Z á v e r

 

Vystúpenia obyvateľov mesta 16:30 - 17:30

 

(Program rokovania MsZ je predbežný, o konečnej podobe rozhodnú poslanci MsZ hlasovaním na rokovaní dňa 25. júna 2015)

Prítomní členovia mestského zastupiteľstva:

Mgr. Jozef BARBORKA

Ing. Juraj CAGÁŇ

Ing. Tomáš GUNIŠ

Mgr. Maroš GRESCHNER

Jozef HATVANYI

Jozef HOLIČKA

Martin KOČNER

Ing. Michal LEKÝR, PhD.

Mgr. Mária PIPÍŠKOVÁ

Ing. Zdenko PRIEHODA

František SCHNIERER

 

Neprítomní - ospravedlnení členovia mestského zastupiteľstva:


dnes je: 21.8.2019

meniny má: Jana

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka