Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2017

Zasadanie zo dňa 25.1.2017

Dňa 25. januára 2017,  t. j. v stredu o 14.00 h sa vo veľkej zasadačke Mestského úradu uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach.

Navrhovaný program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Správa o činnosti MsR ku dňu 25. januára 2017
 4. Organizačná štruktúra MsÚ Bojnice
 5. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2016
 6. Kontrola plnenia uznesení MsZ
 7. Návrh na vyradenie prebytočného hnuteľného majetku
 8. Predaj a prenájom nehnuteľností
 • Ponuky na odkúpenie obchodného podielu v spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, s.r.o.
 • Prenájom nebytových priestorov v prístavbe Kultúrneho domu na Hurbanovom námestí 19/45 v Bojniciach o celkovej rozlohe 167,21 m2.
 • Žiadosť o uzavretie nájomného vzťahu na reklamné zariadenie / 2 bilboardy/ - žiadateľ spol. MEDIA reprezentative s.r.o. Bratislava
 • Ponuka na odpredaj spoluvlastníckeho podielu – žiadateľ Pavel Halmo Prievidza
 • Ponuka na odpredaj spoluvlastníckeho podielu – žiadateľka Terézia Ťapušková Prievidza
 • Informácia o stave prípravy žiadosti o NFP na rekonštrukciu MŠ , ul. Dubnická v Bojniciach
 • Dodatok č. 9  k Zmluve  o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave / MHD/ a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území mesta Bojnice.

    9. Rôzne

 • Plán konkrétnych aktivít rozvoja cestovného ruchu mesta Bojnice na rok 2017

   10. Záver

 • Vystúpenie občanov: 16.00  – 17.00 hod.
 • Interpelácie poslancov: 17.00 hod.

 

 

 

Program rokovania MsZ je predbežný, o konečnej podobe rozhodnú poslanci MsZ hlasovaním na rokovaní dňa 25. januára 2017)

Prítomní členovia mestského zastupiteľstva:

Mgr. Jozef BARBORKA

Mgr. Maroš GRESCHNER

Tomáš GREŠNER

Ing. Tomáš GUNIŠ

Jozef HATVANYI

Martin KOČNER

Ing. Michal LEKÝR, PhD.

Ing. Emil MEDERA

Mgr. Mária PIPÍŠKOVÁ

František SCHNIERER

 

Neprítomní - ospravedlnení členovia mestského zastupiteľstva:

Jozef HOLIČKA


dnes je: 21.8.2019

meniny má: Jana

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka