Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Pozvánka na zasadanie 27.8.2019

Aktuálny rok 2004

Zasadanie zo dňa 20.12.2004

Uznesenia mimoriadneho mestského zastupiteľstva v Bojniciach,
konaného dňa 20. decembra 2004

UZNESENIE č. 278/2004
Mestské zastupiteľstvo
a/ berie na vedomie
poslanecký návrh Ing. Ladislava Debnára na stiahnutie bodu č. 7 z programu rokovania mimoriadneho MsZ – Návrh na použitie rezervného fondu.
b/ neschvaľuje
poslanecký návrh Ing. Ladislava Debnára na stiahnutie bodu č. 7 z programu rokovania mimoriadneho MsZ – Návrh na použitie rezervného fondu.
Za: 1
Proti: 0
Zdržal sa: 9
Ospravedlnená: 1

UZNESENIE č. 279/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
program mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 20. decembra 2004.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnená: 1

UZNESENIE č. 280/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Návrhovú komisiu v zložení:
predseda: Jozef Hatvanyi
člen: Ján Holička
člen: Ján Cagáň
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Ospravedlnená: 1

UZNESENIE č. 281/2004
Mestské zastupiteľstvo
a/berie na vedomie
list generálneho riaditeľa SAD Prievidza, zo dňa 16. 12. 2004.
b/ deklaruje
záujem o zachovanie mestskej hromadnej dopravy na území mesta Bojnice.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnená: 1

UZNESENIE č. 282/2004
Mestské zastupiteľstvo
a/ ruší
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach č. 277/2004 zo dňa 15. 12. 2004.
b/ odporúča
primátorovi mesta vymenovať komisiu v počte 3 členov, za účelom prípravy zmluvného vzťahu s SAD, a. s., Prievidza o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej doprave na území mesta.
T: do 23. 12: 2004
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnená:1

UZNESENIE č. 283/2004
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu primátora mesta o rokovaní ohľadne predaja pozemkov okolí hotela Régia.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 284/2004
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
vyhodnotenie plnenia uznesenia MsZ č. 201/2004 zo dňa 27. 10. 2004.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 285/2004
Mestské zastupiteľstvo
a/ berie na vedomie
návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 201/2004 zo dňa 27. 10. 2004.
b/ ruší
uznesenie MsZ č. 201/2004 zo dňa 27. 10. 2004.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 286/2004

Mestské zastupiteľstvo
a/ berie na vedomie
návrh na použitie rezervného fondu a návrh na 4. úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2004,
b/ schvaľuje
použitie rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov rozpočtu mesta Bojnice na rok 2004 vrátane jeho štvrtej úpravy v celkovej sume 3.158 tis. Sk
c/ schvaľuje
4. úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2004
Kapitálové príjmy: 21.119 tis. Sk
Kapitálové výdavky: 21.119 tis. Sk
Bilancia kapitálového rozpočtu 0,- Sk

Bežné príjmy: 55.254 tis. Sk
Bežné výdavky: 55.196 tis. Sk
Bilancia bežného rozpočtu + 58 tis. Sk

Príjmy celkom: 76.373 tis. Sk
Výdavky celkom: 76.315 tis. Sk
Bilancia rozpočtu celkom: + 58 tis. Sk

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Ospravedlnení: 2Uznesenia MsZ spolu s tabuľkou o hlasovaní poslancov MsZ sa nachádzajú v "súbore na stiahnutie".


dnes je: 24.8.2019

meniny má: Bartolomej

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka