Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Bojnické zvesti

Bojnické zvesti - r. 2007 - č. 2

Z AKTIVÍT PRIMÁTORA MESTA

Vážení spoluobčania, ako keby to bolo včera, čo som sa Vám prihováral na Nový rok, kedy sme si navzájom priali veľa zdravia, sily a nech pokoj vládne svetom. Od 20.decembra 2006, kedy som nastúpil do funkcie primátora, som riešil mnoho každodenn ...
 

OSLAVA ŽIVOTNÉHO JUBILEA – STOROČNICE

Nebýva každodennou udalosťou stretnúť človeka, ktorý sa dožil sto rokov. V Bojniciach sme túto významnú udalosť zaznamenali v uplynulých dňoch. Primátor mesta Bojnice František Tám a členovia Zboru pre občianske záležitosti v Bojniciach navštívili 12 ...
 

NAKLADANIE S KOMUNÁLNYM ODPADOM A SEPARÁCIA ODPADU V BOJNICIACH V ROKU 2007

Od septembra 2004 je zriadené v areáli Technických služieb, p. o. m. , na Ulici Rybníčky, zberné stredisko na vyseparované zložky komunálneho odpadu (KO). Vyplýva to zo zákona o odpadoch, za účelom znižovania množstva KO ukladaného na skládky. Do sys ...
 

NIEKTORÉ UDALOSTI MsP

Vyberáme z činnosti Mestskej polície (16.12.2006 - 12.1.2007)
16.12. - 02.25 Zistený priestupok proti verejnému poriadku tým, že priestupca - občan mesta Bojnice, znečistil zvratkami verejné priestranstvo v parku na Hurbanovom námestí, kde ležal pod lavičkou. Vec v riešení MsP. 20.12. - 16.55 Telefonic ...
 

MELENČIARI OPÄŤ NELENILI

Klub Melenčiarov, občianske združenie, existuje od roku 2005, no svojou činnosťou nadväzuje na viac ako desaťročie jestvujúcu občiansku iniciatívu obyvateľov Dubnice. Poslaním združenia je zoskupovať záujemcov o históriu Dubnice, podporovať, rozvíjať ...
 

PANSKÝ PIVOVAR - "PIVÁR" A BOJNICKÉ PIVO

Kráčame okolo každý deň, prechádzame popod klenby „Pivára“ a akosi sme si zvykli, že sú tu, otvorené arkádami do námestia. Mnohí ani netušia, že ešte pred polstoročím by sa pod týmito otvorenými klenbami nedalo voľne prejsť, ani postáť. Vnímame túto ...
 

BOJNICKÝ ORGAN A INÉ SÚVISLOSTI S NÍM

(z histórie farnosti sv. Martina - Rímskokatolíckej cirkvi Bojnice - v rokoch 1950-1986) Na začiatku roku 1950 zomrel v Banskej Bystrici náš dp. biskup J. E. Dr. Andrej Škrábik. Po jeho smrti viedol krátky čas diecézu generálny vikár Dr. Dani ...
 

ŽIVOT A DIELO SVÄTCOV

Sv. Oskár, biskup (801-865)
Sv. Oskár sa uctieva ako apoštol európskeho severu, zvlášť Dánska. Narodil sa v roku 801 v blízkosti známeho benediktínskeho opátstva Corbie (terajšie severozápadné Francúzsko). Pochádzal z prisťahovanej saskej rodiny. Výchovu a vzdelanie dostal v b ...
 

BOJNICKÝ KALENDÁR

Sú dátumy, ktoré majú pre nás veľký význam. Tie súkromné v kruhu rodiny. Sú však dátumy, ktoré sú našimi spoločnými. Historické kalendárium skrýva dátumy, ktoré sa viažu k mestu Bojnice. Tu je niekoľko z nich na február. ...
 

Z ČINNOSTI CVČ JUNIOR

Počas celého januára ste si mali možnosť pozrieť okresnú výtvarnú súťaž, organizovanú CVČ, pod názvom „O najkrajšiu vianočnú pohľadnicu“. Ocenené práce boli vystavené v priestoroch MsÚ v Bojniciach, ostatné v priestoroch CVČ. Z nášho zariadenia bo ...
 

Z ČINNOSTI ZUŠ BOJNICE

V predchádzajúcom čísle Bojnických zvestí neboli zverejnené všetky decembrové aktivity našej školy, preto ich dopĺňame a pripájame informáciu o podujatiach v januári: S 11.12.2006 usporiadala p. uč. Mária Pračková vianočný koncert pre MŠ v Kanian ...
 

NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŠPORTOVCI, ŠPORTOVÉ KOLEKTÍVY, TRÉNERI A FUNKCIONÁRI ŠPORTU v meste BOJNICE za rok 2006

Piatok 19. januára 2006 odovzdali vo veľkej sále primátor mesta František TÁM a predseda KKVMaŠ pri MsZ Jozef HOLIČKA ocenenia tým, ktorí sa výraznou mierou podieľali na úspechoch bojnického športu v roku 2006. Ocenenia boli udelené: ...
 

ČESKO - SLOVENSKÁ LIGA MLADŠÍCH ŽIAKOV V HÁDZANEJ

Usporiadateľ: MŠH Kysucké Nové Mesto. Účastníci: MŠH K.N.Mesto, HCB Karviná, DTJ Polanka, MŠK P.Bystrica, KH Kopřivnice,HK Kúpele-Bojnice. Bojnice - Karviná 9:20 strelci: Páleš 4, Jadroň 1, Šinsky 1, Lauko 1, Duchoň 1, Mi ...
 

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
Zabudnite na to, čo bolelo, zahoďte čriepky toho, čo sa rozbilo. Rozhrňte suché lístie, čo opadlo a nájdite pod ním živý kvet lásky k ľuďom... Prajeme vám, aby všetky ďalšie roky vášho života plynuli pokojne, v zdraví a šťastí, naplnené lásk ...
 

dnes je: 23.8.2019

meniny má: Filip

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka