Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Bojnické zvesti

Bojnické zvesti - r. 2004 - č. 3

SLOVO NA ÚVOD

V práve prichádzajúcom marci je dlhá zima už na ústupe. Ľudia sa nevedia dočkať prebudenia nového života, a tak ešte zubaté slnce má pomocníkov. Podľa východného obradu si dievčence a mládenci na záver fašiangov (dnes je to trochu posunuté), spravi ...
 

OKIENKO PRIMÁTORA

Vážení spoluobčania, v tomto čísle nášho mesačníka by som chcel zaujať svoj osobný postoj k otázke volieb prezidenta, volieb europoslancov a referenda o predčasných voľbách. Voľby a všeľudové referendum sú inštitúty výkonu reálnej demo-k ...
 

PARKOVANIE V MESTE V ROKU 2004

Prevádzkovanie parkovacích plôch v okolí kultúrneho domu a od-stavných plôch na Hurbanovom námestí v zmysle odsúhlaseného projektu dopravného značenia plánuje MsKS, p.o.m, Bojnice zabez-pečovať podľa poveternostných podmienok od 15. 3. do 31.10.2 ...
 

SLOVENSKO A EURÓPSKA ÚNIA

INŠTITÚCIE EURÓPSKEJ ÚNIE:
EURÓPSKA RADA - vznikla v roku 1974. Vtedy najvyšší predstavitelia členských štátov európskych spolo-čenstiev prijali rozhodnutie, že sa budú pravidelne stretávať a rokovať o naj-dôležitejších otázkach súvisiacich s in-tegračnými procesmi. Inštitucio ...
 

BOJNICE V HISTÓRII, HISTÓRIA V BOJNICIACH

Mestská kronika III., rok 1979, kronikár Ondrej Bešše str. 149-176 Takú extrémnu zmena teploty, aká nastala z 1. na 2. januára nepamätajú ani najstarší obyvatelia nášho mesta. V poobedňaj-ších hodinách na Nový rok klesla teplota vzduchu do v ...
 

AFS - Nezávislý finančný poradca radí

Tretí ”dobrovoľný” dôchodkový piliér
V minulom čísle BZ sme hovorili všeobecne o dôchodkovom systéme. Vieme, že je zložený z troch pilierov. V tomto článku sa budeme bližšie venovať tretiemu ”dobrovoľnému” dôchodkovému pilieru. Čo nám teda ponúka? V prvom rade sú to produkty ...
 

OSUDY, KTORÉ NEZAVIAL ČAS

Tomáš Bielavý, tiež Bielavius
cirkevný hodnostár, humanistický vzdelanec, náboženský spiso-vateľ, prekladateľ Narodil sa okolo roku 1592. Autori sa v mieste jeho narodenia rôznia - Liptovské Sliače alebo Nižný Sliač. Základy vedy získal štúdiom na školách v Ružomberku a v ...
 

Z DEJÍN VINOHRADNÍCTVA V BOJNICIACH

Hoci sa vinič hroznorodý dostal na územie dnešného Slovenska v období keltsko-rímskych vojen, pestovanie vínnej révy a vino-hradníctvo ako druh poľnohospodárskej činnosti máme písomne doložené až oveľa neskôr. Pre územie hornej Nitry je tým obdobím ...
 

Vlastníte pamiatku ? Bývate v pamiatkovej zóne?

Od apríla roku 2002 platí zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a od 1.12.2003 je účinná vyhláška MK SR, č. 16/2003, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu. Je to už niečo vyše roka, ako sme sa stali z metodikov ochr ...
 

VYHODNOTENIE JESENNEJ ČASTI SÚŤAŽNÉHO ROÈNÍKA 2003/2004 HK SLOVAN BOJNICE

V súťažnom ročníku 2003/2004 sú zapojené 3 družstvá mládeže a jedno družstvo dospelých. V krajskom prebore Trenčín hrajú 2 druž-stvá žiakov, družstvo mladších dorastencov hrá dorasteneckú ligu v rámci Slovenska a družstvo mužov hrá v II. lige S ...
 

MELENČIARI NA BÔBE

Je šťastie stretnúť človeka. Je šťastie mať ho rád... Tento verš sa niesol ako motto podvečerom, v piaty februárový deň tohto roku v priestoroch tzv. Sivákovho domu v Prievidzi. Tam čle-novia klubu Melenčiarov - rodákov z Dubnice - oplácali no ...
 

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM

Vážení jubilanti, až významné medzníky nás upozornia na to, že čas nestojí. Neúprosne, ale spravodlivo nám prideľuje roky. Ale čas má aj jednu vzácnu vlastnosť. Všetko si pamätá. Prajeme vám, aby ďalšie roky vášho života prekvitali šťastím, zdravím, ...
 

SOBÁŠE V MESIACI DECEMBER 2003

Mgr. Maroš Greschner a Eva Divékyová Novomanželom blahoželáme a prajeme im na spoločnej ceste životom veľa šťastia, lásky a porozumenia. ...
 

VITAJTE MEDZI NAMI

Šarlota Cagáňová nar. 6.1.2004 Jakub Gažík nar. 7.1.2004 Jakub Roháč nar. 29.1.2004 Rodičom blahoželáme a prajeme veľa radosti z ich detí. ...
 

ROZLÚČILI SME SA...

Od 7.1.2004 do 18.2.2004 zomreli naši spoluobčania: Gejza Fülöp nar. 18.8.1950 Katarína Vidová nar. 6.3.1931 Edita Beerová nar. 13.5.1907 Július Štolcz nar. 5.2.1925 Česť ich pamiatke! ...
 

dnes je: 23.8.2019

meniny má: Filip

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka