Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Bojnické zvesti

Bojnické zvesti - r. 2004 - č. 5

SLOVO PRIMÁTORA NA ÚVOD

Vážení spoluobčania, Slovenská republika bola 1. mája 2004 prijatá za plnoprávneho člena Európskej únie. Za týmto jednoduchým konštatovaním stojí množstvo významov, množstvo názorov a množstvo očakávaní. Táto udalosť má nesporne veľký histo ...
 

STAVIAME MÁJ

Takmer na celom Slovensku bol zvyk, že mládenci stavali dievčatám v poslednú aprílovú noc pred 1. májom symboly prichádzajúcej jari a lásky - máje. Zvyk stavať ”máj” siaha však do čias mytológie. Staroveké národy stavali na svoje domy a hospodárske b ...
 

BOJNICE V HISTÓRII, HISTÓRIA V BOJNICIACH

Mestská kronika III., rok 1981, kronikár Ondrej Bešše
Str. 203 - 234 Významnou udalosťou roka boli voľby do zastupiteľských zborov všetkých stupňov. Po rozsiahlej a dôkladnej príprave, navrhovaní a vý-bere kandidátov a poslancov, objasňovaní možností, ako ďalej kultivovať život obyvateľov, vzhľad ...
 

NOVÁ ORGANIZÁCIA DOPRAVY

Mestský úrad Bojnice oznamuje občanom , že na letnú turistickú sezónu 2004 pripravuje zásadné zmeny v organizácii dopravy v centrálnej mestskej zóne - na Hurbanovom námestí v tomto rozsahu: Severná časť námestia - (smerom ku zámku) bude počas l ...
 

AJ BOJNICE CHCÚ ČERPAŤ Z EUROFONDOV

Cestovný ruch na hornej Nitre je často spomínaným pojmom. Veď práve tento kraj má v tejto oblasti čo ponúknuť. Vstup SR do Európskej únie ponúka možnosti aj pre rozvoj turizmu. O tom mali možnosť presvedčiť sa i účastníci 4. medzinárodnej konferenci ...
 

SLOVENSKO A EURÓPSKA ÚNIA

SYMBOLY EURÓPSKEJ ÚNIE - SVÄTÝ PATRÓNI EURÓPY
SV. BENEDIKT Z NURSIE - od roku 1964, pri príležitosti vy-svätenia obnovenej baziliky na Monte Cassino, pápež Pavol VI. vyhlásil sv.Benedikta za hlavného patróna Európy. SV. CYRIL A METOD - pápež Ján Pavol II. vyhlásil slovanských vierozvestov s ...
 

OSUDY, KTORÉ NEODVIAL ČAS

Florián Hodál - pedagóg, organizátor a múzejník.
Narodil sa vo Veľkom Klíži v okrese Partizánske 6. januára 1916. Doma získal i základné vzdelanie. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Nitre a v Prievidzi, kde aj maturoval. Už počas štúdia histórie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave sa stal pomocn ...
 

AFS - Nezávislý finančný poradca radí: Zdravé rozloženie úspor

Keď sa bližšie pozrieme na priemerné rozloženie úspor bežného občana SR, vyše 90 % tvoria ”neinvestičné” produkty, ako sú termínované účty, vkladné knižky, kapitálové životné poistenie a stavebné sporenie. Je to zapríčinené najmä vysokou konzerva ...
 

CHALLENGE DAY 2004

Mesto Bojnice, Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ v Bojniciach a Asociácia športu pre všetkých so sídlom v Bratislave vyzývajú občanov mesta Bojnice, školy, predškolské a školské zariadenia, športové kluby, oddiely a záujmové ...
 

JARNÉ POHLADENIE V ZŠ BOJNICE

Po tradičných aktivitách Školy podporujúcej zdravie (ŠPZ) ako boli PASOVANIE ZA PRVÁKOV, PREDVIANOČNÁ AKADÉMIA, KARNEVAL, pribudla ďalšia. JARNÁ - VÝSTAVNO - PREDAJNÁ BUR-ZA PRÁC ŽIAKOV I. STUPŇA. Nadšenie, radosť a dobrá nálada teda nechýba ...
 

PRIATEĽKAMI SÚ VECI, KTORÉ NAZÝVAME KNIHY

”Kniha je tajomný svet, ktorý sa dokáže otvoriť pre každého z nás. Najprv ale treba roztiahnuť krídla a potom sa rozletieť na všetky strany, do všetkých kútov Zeme, aj tam, kde ľudská noha ani myseľ nevkročili. Vtedy zacítime ozajstnú chuť víťazstva ...
 

OKIENKO DO ČINNOSTI CVČ JUNIOR V BOJNICIACH

Slniečko už intenzívnejšie svieti a zohrieva nás svojimi čarovnými lúčmi. Prežívame krásny mesiac máj. My - ”školáci” si uvedomujeme, že pomaly bude končiť ďalší školský rok a potom nás čaká opäť nový. Veríme, že kľudnejší a spokojnejší. ...
 

45. ROČNÁ HISTÓRIA BOJNICKEJ HÁDZANEJ

V roku 2004 si pripomíname 45. výročie vzniku organizovanej hádzanej v meste Bojnice, o histórii ktorej sa chceme podeliť s čitateľmi na stránkach Bojnických zvestí. Začiatky hádzanej v Bojniciach sa datujú na máj v roku 1959, keď sa hŕstka ...
 

VÝZNAMNÉ DNI V MÁJI

Štátne sviatky, Dni pracovného pokoja, Pamätné dni SR a významné dni.

 

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM

Vážení jubilanti, život sú veselé i smutné piesne... Život je rovnica zložitá, nikdy ju nikto nevyrieši presne. Z množstva čísel vždy niečo zvýši, bez toho zvyšku však ťažko budeš žiť... Prajeme vám, aby ďalšie roky vášho života prekvitali šť ...
 

VITAJTE MEDZI NAMI

Emma Júlia Rudinská nar. 6.3.2004 Daniel Révay nar. 23.3.2004 Rodičom blahoželáme a prajeme veľa radosti z ich detí. ...
 

ROZLÚČILI SME SA...

Od 20.3.2004 do 25.4.2004 zomreli naši spoluobčania: Irena Szorádová nar. 4.1.1931 Jolana Mikulová nar. 5.1.1920 Vladimír Bartók nar. 25.7.1940 Jozef Paserín nar. 8.4.1927 Jozef Dražo nar. 2.5.1923 Kamila Ptáčková nar. 10.2.1946 Česť ich pam ...
 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka