Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Bojnické zvesti

Bojnické zvesti - r. 2011 - č. 1

NOVOROČNÝ PRÍHOVOR PRIMÁTORA

Vážení spoluobčania, milí Bojničania ! Prežívame čas sviatočný, doznievajú v nás vianočné koledy a spomíname na krásne chvíle prežité pri vianočnom stromčeku v kruhu svojich najbližších. Na dvere nám zaklopal jedenásty rok tretieho tisícročia. Koni ...
 

POĎAKOVANIE ZA SPOLUPRÁCU

Keď som dňa 1. júna 1973 stála na javisku bojnického amfiteátra ako speváčka skupiny GOLEM, netušila som, že bojnická kultúra mi bude súdená na mnoho rokov. Potom prišli roky osemdesiate, s nimi Hudobný festival mladých a Filmový festival pracujúcich ...
 

UPOZORNENIE

Mesto Bojnice upozorňuje prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia ( právnické osoby a fyzické osoby podnikajúce) na povinnosť oznámiť za uplynulý rok do 15. februára 2011 mestu Bojnice za každý malý zdroj znečisťovania ovzduši ...
 

MIESTNE DANE A POPLATKY V ROKU 2011

V zmysle zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení schválilo Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach na svojom zasadnutí dňa 25. novembra 2010 Všeobecne záväzné nar ...
 

JUBILUJÚCE BOJNICE

V decembrových Bojnických zvestiach sme uverejnili prvé kolo vedomostnej súťaže k 645. výročiu udelenia mestských privilégií Bojniciam. Dnes pokračujeme 2. kolom. Vedomostná súťaž pre obyvateľov Bojníc 2. kolo 1. Prepošt pôsobiaci v Bojniciach, ...
 

ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

UZNESENIA z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 20. decembra 2010: UZN. č. 267, 268, 269 /2010 Mestské zastupiteľstvo schválilo * program ustanovujúceho Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konanéh ...
 

MESTSKÝ PLES – VÝZVA

Mesto Bojnice spolu s organizáciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti pripravuje niekoľko podujatí k oslavám 645. výročia udelenia mestských privilégií Bojniciam. Organizačný štáb osláv odporučil konanie MESTSKÉHO PLESU. Jeho organizovanie však závi ...
 

STAVEBNÉ AKTIVITY V MESTE

Mesto Bojnice v rámci zabezpečovania preneseného výkonu štátnej správy v oblasti územného rozhodovania a stavebného poriadku aj v období roku 2010 povolilo v zmysle uvedenej kompetencie k umiestneniu, realizácii a k užívaniu viacero stavieb. Z dôvodu ...
 

PARKOVANIE V ROKU 2011

Upozorňujeme obyvateľov mesta Bojnice a iné fyzické a právnické osoby, ktoré využívajú parkovanie v centre mesta, že poplatky za parkovanie sa na plochách spravovaných Kultúrnym centrum Bojnice, p.o.m., v roku 2011 budú zmenené a stanovené interným ...
 

SEPAROVANÝ ZBER ODPADU V BOJNICIACH V ROKU 2011

Termíny na odovzdávanie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu (odovzdávanie na zberných miestach) : október marec: - utorok 8.00 11.00 h a 13.00 16.00 h - štvrtok 8.00 11.00 h a 13.00 16.00 h - sobota 8.00 12.00 h a 13 ...
 

TABUĽA K DESIATEMU VÝROČIU (STOPY ČASU V BOJNICIACH, LV. ČASŤ)

Starší Bojničania vedia, no tí mladší hádam ani nie, že na budove dnešnej základnej umeleckej školy, schovaná pod strechou, je tmavá tabuľa. Nesie poprsia dvoch osôb a text. Nie je už dobre čitateľný, no je to pochopiteľné. Veď tabuľa má už 82 rokov. ...
 

BOJNICKÝ KALENDÁR

Sú dátumy, ktoré majú pre každého nás veľký význam. Tie súkromné v kruhu rodiny. Sú však dátumy, ktoré sú našimi spoločnými. Historické kalendárium skrýva dátumy, ktoré sa viažu k mestu Bojnice i jeho miestnym častiam. Tu je niekoľko z nich na tohtor ...
 

POĎAKOVANIE

Vážení občania Bojníc, v mene kandidátov za KDH a nezávislých s podporou KDH by som sa vám rád poďakoval za vaše hlasy, ktoré ste nám odovzdali pri komunálnych voľbách. Výsledky volieb sú známe. Tým, že väčšina hlasov pripadla kandidátom za stranu S ...
 

ZUŠ BOJNICE INFORMUJE

V novom kalendárnom roku 2011 pozdravujem pedagógov, žiakov, rodičov a priaznivcov našej školy, prajem všetkým mnoho zdravia, šťastia a životného optimizmu. Za uplynulý rok ďakujem primátorovi mesta Františkovi Támovi a Mestskému zastupiteľstvu v B ...
 

Z TRADIČNEJ ŠKOLY MODERNÁ ŠKOLA

Rok sa s rokom stretáva a prichádza čas bilancovať. V Základnej škole s materskou školou Bojnice to bol rok premeny tradičnej školy na modernú. V čom? Po rekonštrukcii školy sa žiaci učia v pekných a moderne zariadených priestoroch. Za zmienku stoja ...
 

MESTSKÁ KNIŽNICA INFORMUJE

Nové knihy vo fonde mestskej knižnice: Krásna literatúra pre dospelých: J.Jance:Temný zámer, J.Hynes: Z blata do kaluže, J.Hague: Zóna 22, Lietajúci mágovia, S.Collins: Skúška ohňom, J.Červenák: Brána Irkally, J.J.Rousseau: Emil alebo O výchove, G. ...
 

HÁDZÁNARSKY KLUB KÚPELE BOJNICE INFORMUJE

1. LIGA MUŽI 11. kolo - 21. novembra 2010 HK Kúpele Bojnice - TJ Slovan Modra 27:25 (12:8) strelci: Brhlík 11, Štrbák 7, Daumer 4, Ivan 2, Šimko 1, Hološko 1, Šnirc 1 Družstvo 1. ligy mužov odohralo 11 kôl, v ktorých získalo 6 bodov a v celko ...
 

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Radosť z každého prežitého dňa, radosť z detí, vnúčat, či rodiny, radosť zo stretnutí s priateľmi a radosť z každodenných maličkostí. To želáme tým, ktorí v týchto dňoch slávia svoje väčšie či menšie jubileá. A k tomu plnú náruč zdravia. Nech ...
 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka