Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Bojnické zvesti

Bojnické zvesti - r. 2011 - č. 2

SLOVO NA ÚVOD

Ja som Bojničan. To znie hrdo. Ale je to naozaj pravda? Obyvateľov, ktorí v Bojniciach žijú, je dnes takmer 5000. Ešte viac je tých, ktorí sa v tomto meste narodili, keďže tunajšia nemocnica je široko - ďaleko jedinou. Kto je však skutočným Bojničano ...
 

OSLAVY 645. výročia mesta

Mesto Bojnice Vás pozýva na podujatia pri príležitosti 645. výročia udelenia mestských privilégií Bojniciam piatok 25. februára o 10.00 - veľká sála GALAPROGRAM PRE ŠKOLY piatok 25. februára o 17.30 - vestibul vernisáž výstavy ...
 

MESTSKÝ PLES

Mesto Bojnice spolu s organizáciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti oznamujú občanom, že MESTSKÝ PLES, ktorý sa mal konať v sobotu 26.februára v rámci osláv 645. výročia udelenia mestských privilégií Bojniciam sa z dôvodu malého záujmu konať nebude ...
 

POZVÁNKA NA MsZ

Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach sa uskutoční vo štvrtok 24. februára o 10.00 h v zasadačke mestského úradu. Obedná prestávka počas rokovania MsZ je v čase od 13.00 do 14.00 h. Vystúpenie občanov je plánované v čase od 15.00 do 16.00 ...
 

OZNAM

Primátor mesta Bojnice vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie prednosta MsÚ Bojnice. Žiadosť a požadované doklady je potrebné doručiť najneskôr do 16.februára 2011 vrátane, do podateľne MsÚ Bojnice. Termín výberového konania bude určený doda ...
 

UPOZORNENIE

Mesto Bojnice upozorňuje prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (právnické osoby a fyzické osoby podnikajúce) na povinnosť oznámiť za uplynulý rok do 15. februára 2011 mestu Bojnice za každý malý zdroj znečisťovania ovzduš ...
 

ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Dňa 11. februára sa konalo zasadnutie mestského zastupiteľstva v Bojniciach, ktoré zvolal primátor mesta v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. VYBRANÉ z prijatých uznesení zo zasadnutia MsZ konanéh ...
 

PARKOVANIE V ROKU 2011

Upozorňujeme obyvateľov mesta Bojnice a iné fyzické a právnické osoby, ktoré využívajú parkovanie v centre mesta, že poplatky za parkovanie sa na plochách spravovaných Kultúrnym centrum Bojnice, p.o.m., v roku 2011 budú zmenené a stanovené interným ...
 

SEPAROVANÝ ZBER ODPADU V BOJNICIACH V ROKU 2011

Termíny na odovzdávanie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu (odovzdávanie na zberných miestach): október - marec: - utorok 8.00 - 11.00 h a 13.00 - 16.00 h - štvrtok 8.00 - 11.00 h a 13.00 - 16.00 h - sobota 8.00 - 12 ...
 

NEZNALOSŤ ZÁKONA NEOSPRAVEDLŇUJE

Každá činnosť človeka určitým spôsobom ovplyvňuje životné prostredie. Aj na prvý pohľad jednoduché činnosti (vykurovanie, pranie, používanie motorových vozidiel.... ) pri nesprávnom postupe môžu veľmi negatívne pôsobiť na prírodu. Z tohto dôvodu ...
 

POĎAKOVANIE

Vážení spoluobčania, prihováram sa Vám ako poslanec mestského zastupiteľstva a predseda Komisie verejného poriadku a životného prostredia pri MsZ v Bojniciach. Uplynulé štyri roky ubehli veľmi rýchlo, ale z pohľadu práce našej k ...
 

VÝVOJ POČTU OBYVATEĽOV MESTA BOJNICE V ROKU 2010

Mesto Bojnice vstupovalo do roku 2010 s počtom 4 945 obyvateľov. Z toho počtu bolo 2 587 (52,32%) žien a 2 358 (47,68%) mužov. Do roku 2011 sme vstúpili s počtom obyvateľov 4 929, čo predstavuje pokles počtu o 16 obyvateľov. Počet žien sa v roku 2010 ...
 

JUBILUJÚCE BOJNICE

Mesto Bojnice si tento rok pripomína viacero významných výročí. Pri tejto príležitosti Mestská knižnica a Kultúrne centrum Bojnice pripravili pre obyvateľov mesta viacero aktivít. Patrí k nim aj litarárna a výtvarná súťaž Bojnice mojimi očami a vedom ...
 

NA PRECHÁDZKE PO NOVEJ NEMOCNICI (STOPY ČASU V BOJNICIACH, LVI. ČASŤ)

V týchto dňoch to bude už 50 rokov, čo verejnosť na hornej Nitre dostala do užívania novú nemocnicu v Bojniciach. Bolo to presne 25. februára 1961, pri príležitosti 13. výročia „Víťazného februára“. Ešte predtým však, 23. februára, sa novotou voňajú ...
 

BOJNICKÝ KALENDÁR

Sú dátumy, ktoré majú pre každého z nás veľký význam, hlavne tie súkromné v kruhu rodiny. Sú však dátumy, ktoré sú našimi spoločnými. Historické kalendárium skrýva dátumy, ktoré sa viažu k mestu Bojnice i jeho miestnym častiam. Tu je niekoľko z nich ...
 

MESTSKÁ KNIŽNICA INFORMUJE

Nové knihy vo fonde mestskej knižnice: Beletria pre deti a mládež: T.Brezina: Útok čiernych čarodejníc, Krvilačný upír, Prízraky bez tváre, Návrat zo záhrobia, N.Gaiman: Záhrobná kniha, T.Deary: Shwindlova zločinecká akadémia 1, 2, F.Gehm: Kamoška ...
 

HÁDZÁNARSKY KLUB KÚPELE BOJNICE INFORMUJE

ČESKO-SLOVENSKÁ LIGA MLADŠÍCH A STARŠÍCH ŽIAKOV 2.kolo mladší žiaci (Karviná) Bojnice - Pov.Bystrica 13:18 Bojnice - Karviná 13:23 Bojnice - Topoľčany 18:18 Bojnice - Kopřivnice 14:9 Bojnice - Polanka 7:18 Strelci spolu: Fantura 25, Augu ...
 

NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŠPORTOVCI, ŠPORTOVÉ KOLEKTÍVY, TRÉNERI A FUNKCIONÁRI ŠPORTU V MESTE BOJNICE ZA ROK 2010

Piatok 28. januára 2011 odovzdali v kongresovej sále primátor mesta František TÁM a predseda KKVMaŠ pri MsZ Jozef HOLIČKA ocenenia tým, ktorí sa výraznou mierou podieľali na úspechoch bojnického športu v roku 2010. Ocenenia boli udelené: Kat ...
 

OZNAM PRE PRÍJÍMATEĽOV 2% DANE A ICH DARCOV

Vzhľadom k tomu, že sa blíži zdaňovacie obdobie roku 2010, oznamujeme záujemcom, že sa môžu na internetovej stránke www.rozhodni.sk dozvedieť, komu môžu venovať 2% z dane z príjmu za rok 2010. Rovnako sú na tomto portáli uverejnené aj všetky potre ...
 

POZVANIE PRE NOVÝCH OBYVATEĽOV

Mesto Bojnice a ZPOZ Človek človeku pri MsZ Bojniciach prostredníctvom Kultúrneho centra Bojnice pripravujú pre nových obyvateľov mesta Bojnice narodených v období od 1. júla 2010 do 31. decembra 2010 spoločné vítanie do života. Rodičom týchto de ...
 

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Dnes nad zlato je ľudské teplé slovo, keď prihovára sa ti nežne deň čo deň. Podeľ sa so všetkým, len s ľuďmi hovor, len s nimi prekuješ sa v čisté svedomie. To želáme všetkým jubilantom, ktorí v týchto dňoch slávia svoje väčšie či menšie jubile ...
 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka