Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Bojnické zvesti

Bojnické zvesti - r. 2005 - č. 2

SLOVO NA ÚVOD

Katastrofálne zemetrasenie, spojené s prílivovými vlnami tsunami, vetrolam v Tatrách, dostavba budovy Slovenského národného divadla, škandalózne výpredaje storočia v supermarketoch, to všetko a ešte všeličo iné hýbe dnes verejnosťou vo veľkom svete. ...
 

OKIENKO PRIMÁTORA

Vážení spoluobčania. Máme za sebou prvý mesiac v tomto roku a zima nám nadelila dostatok snehu na to, aby sme s ním mali nemalé starosti. No myslím si, že aj o tom je dobrá zima. Chcel by som sa v mojom príspevku vrátiť k poslednému riadnemu rokova ...
 

PRÍKLAD NA VYPLNENIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Pre jednoduchšie vyplnenie daňového priznania k dani z nehnuteľností (ďalej len DP) a vzhľadom na opakujúce sa chyby zo strany niektorých daňovníkov pri tejto činnosti,Vám predkladáme tento príklad: Daňovník, ktorý si neuplatňuje nárok na zníženie d ...
 

NOVOROČNÁ NÁVŠTEVA Z JESENÍKA

Úvod nového roka tradične patrí návštevám. Stretávajú sa dobrí priatelia, aby si popriali všetko najlepšie, obzreli sa za starým rokom a pripravili si plány do nadchádzajúceho. V tomto duchu sa nieslo aj stretnutie predstaviteľov mesta Bojnice s dele ...
 

AJ CEZ FOTOGRAFIE SA DÁ CESTOVAŤ

Dá sa spoznať nejaké miesto a pritom ho nenavštíviť? Za určitých okolností to možné je. Možnosť spoznať mesto Jeseník v Českej republike, naše partnerské mesto, mali možnosť návštevníci autorskej výstavy Jozefa Halamíčka, ktorá sa uskutočnila v januá ...
 

V ZÁMOCKOM PARKU SA NERÚBE BEZHLAVO

V uplynulých dňoch vzbudili u obyvateľov mesta záujem práce, ktoré sa robia v parku patriacemu k zámku. Ako sme sa dozvedeli, jeden z nespokojných rozoslal do médií informácie, podľa ktorých pracovníci múzea rúbu stromy v parku bez povolenia. Na skut ...
 

PRIPRAVUJE SA REKONŠTRUKCIA

Mesto Bojnice pripravuje v roku 2005 projektovo rekonštrukciu Hurbanovho námestia v Bojniciach. Aby výsledné dielo bolo trvalé a kvalitné, súčasťou rekonštrukcie musí byť aj rekonštrukcia inžinierskych sietí v predmetnom území. Preto žiadame všetkýc ...
 

SEPAROVANÝ ZBER

Termíny na odovzdávanie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu - utorok : 8.00 - 11.00 h a 13.00 - 16.00 h - štvrtok : 8.00 - 11.00 h a 13.00 -16.00 h - sobota : 8.00 - 12.00 h a 13.00 -16.00 h Ak na niektorý z uvedených dní v týždni pripadn ...
 

NOVÉ AMBULANCIE V MESTE

Od janára 2005 môžu občania mesta na Ul. J.Kráľa v Zdravotnom stredisku v Bojniciach využiť služby novootvorenej ambulancie so zameraním na internú medicínu a funkčnú diagnostiku MUDr. Daniely Iliašovej. ...
 

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD BOJNICE INFORMUJE

Mesto Bojnice zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy aj v oblasti stavebného poriadku, teda je príslušným stavebným úradom na umiestňovanie a povoľovanie stavieb v ka-tastrálnom území spravovanom mestom. Táto činnosť je vykonávaná prostredníctv ...
 

SPEVÁCKY ZBOR INFORMUJE

Chrámový spevácky zbor sv. Martina z Bojníc - občianske združenie - oznamuje verejnosti, že od 6. januára 2005 pôsobí v nových priestoroch v budove Meštianskeho domu na Hurbanovom námestí č. 40/49, ktoré mu poskytlo mesto resp. MsKS, p.o.m., Bojnice ...
 

BOJNICE V HISTÓRII, HISTÓRIA V BOJNICIACH

Mestská kronika III., rok 1990, kronikár Ján Ivan Salak
str. 463-478 Rok 1990 po udalostiach, ktoré sa udiali na sklonku predchádzajúceho roku, bol rokom zmien v hospodárskom, politickom i spoločenskom živote. Občania to pociťovali najmä pri uskutočňovaní privatizácie obchodnej činnosti, služieb i nových ...
 

ŠTATISTIKA FARSKÉHO ÚRADU BOJNICE

V roku 2004 bolo vyslúžených sviatostí: Pokrstených detí 93, z toho 48 chlapcov a 45 dievčat z Bojníc 17 chlapcov a 11 dievčat zo Šútoviec 1 chlapec a 1 dievča z iných farností 30 chlapcov a 33 dievčat K sviatosti birmovania pris ...
 

STRAVOVANIE DÔCHODCOV

ROZŠÍRENIE PONUKY SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V MESTE BOJNICE
Mesto Bojnice v spolupráci so Základnou školou s materskou školou v Bojniciach pripravilo pre dôchodcov, občanov mesta Bojnice, ponuku možnosti výhodného stravovania a odberu obedov v jedálni základnej školy na Školskej ulici už od 1. februára 2005. ...
 

OSOBNOSTI z názvov BOJNICKÝCH ULÍC

Ulica Andreja Sládkoviča, starší názov Poštová ulica.
Andrej Sládkovič - štúrovský básnik, literárny kritik a prekladateľ, predstaviteľ slovenského literárneho romantizmu. Vlastným menom Ondrej Braxatoris. Narodil sa 30. marca 1820 v Krupine. Študoval doma a na Evanjelickom lýceu v Banskej Štiavnic ...
 

Bojnický kalendár

Sú dátumy, ktoré majú pre nás veľký význam. Tie súkromné v kruhu rodiny. Sú však dátumy, ktoré sú našimi spoločnými. Historické kalendárium skrýva dátumy, ktoré sa viažu k mestu Bojnice. Tu je niekoľko z nich na február. ...
 

MIMIKRY 2004

Na konci roku všetci bilancujú a ja mám tiež potrebu zhrnúť do pár riadkov všetko, čo sa v roku 2004 udialo. Mám pocit, že o našej práci vie málokto. Možno z toho vyplýva aj nezáujem mnohých, ktorí si nás klasifikovali ako „hopsandy“. Asi nie sme ...
 

VÝZVA MLADÝM

Si občan mesta Bojnice a tvoj vek je od 15 do 26 rokov? Zaujímaš sa o dianie v tvojom meste a chceš sa na ňom aj podieľať? Myslíš si, že máš dobré nápady a nevieš, ako ich realizovať? Chceš sa učiť cudzie jazyky, zúčastňovať sa zaujímavých akcií d ...
 

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE O NAJKRAJŠIU VIANOČNÚ VÝZDOBU BUDOV

Súťaž, vyhlásená primátorom mesta a Turisticko-informačnou kanceláriou, sa konala od 6. decembra 2004 do 6. januára 2005. V tomto období odborná porota sledovala vonkajšiu výzdobu firiem, domov a bytov na území mesta. Rozhodovanie o víťazoch, podob ...
 

ŽIVOT A DIELO SVÄTCOV

Redakčná rada Bojnických zvestí rozhodla, že v rámci zaujímavých informácií vám budeme postupne prostredníctvom príspevkov približovať život a dielo svätcov. Člen Redakčnej rady BZ Ing. Martin Hagara, ktorý zastupuje v rade záležitosti cirkví a farsk ...
 

POZVÁNKA NA PODUJATIE ...

Pri príležitosti Mesiaca knihy MsK pripravuje pre návštevníkov v týždni od 14.3. do 19.3. 2005 stretnutie so slovenskou sinologičkou (čiže odborníčkou zaoberajúcou sa čínskym jazykom, literatúrou, dejinami a kultúrou Číny) a prekladateľkou Marinou ...
 

ČO PRIBUDLO DO KNIŽNÉHO FONDU

Náučná literatúra pre deti
J. Le Goff: Európske dejiny pre deti R. Platt: Piráti M. Macquittyová: Púšte ...
 

POZVÁNKA DO CVČ „JUNIOR“ BOJNICE

Pracovníci Centra voľného času JUNIOR v Bojniciach pripravili pre deti a mládež aj v tomto roku mestský jarný tábor, ktorý bude zameraný na relax a oddych v čase jarných prázdnin v termíne 14. - 18. 2. 2005, kontakt: t. č. 5402624 p. Petrisková. ...
 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka