Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Bojnické zvesti

Bojnické zvesti - r. 2005 - č. 3

OKIENKO PRIMÁTORA

Milí spoluobčania. Ako som v poslednom okienku uviedol, budem sa venovať aj hodnoteniu mojich predvolebných predsavzatí - takzvaných predvolebných sľubov. V poslednom príspevku som chcel čitateľom objasniť moje vnímanie problematiky vzťahu pred voľb ...
 

MAREC - mesiac knihy

Každoročne koncom , ale aj začiatkom roka - pri uzatváraní hospodárenia, vypracovávaní štatistických hlásení za knižničnú oblasť kultúry, ako aj pri príležitosti Mesiaca knihy, prehodnocujeme a zamýšľame sa nielen nad výsledkami a činnosťou, ale aj ...
 

PARKOVANIE v centre mesta

Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach odsúhlasilo dňa 23.2.2005 poplatky za dočasné státie na miestnej komunikácii na Hurbanovom námestí, v okolí budovy a za budovou kultúrneho domu ( tzv. poplatky za parkovanie). Podľa uznesenia MsZ č.274/2004 zo d ...
 

ŠTATISTIKA PODUJATÍ MsKS, p.o.m., BOJNICE ZA ROK 2004

A) Bojnické zveti 12 výtlačkov v náklade 19.800 ks B) Rozhlasové relácie 51 C) Filmové predstavenia 83 s počtomplatiacich návštevníkov 4.457 D) Podujatia ZPOZ z toho: ...
 

OSOBNOSTI z názvov BOJNICKÝCH ULÍC

Ulica Františka Hečku.
František Hečko - spisovateľ, redaktor, úradník. Narodil sa v Suchej nad Parnou 10. júna 1905. Navštevoval školu v rodnej obci a v Bratislave. Odborné vzdelanie získal vo Vinársko-ovocinárskej škole v Bratislave, Hospodárskej škole v Košiciach a v P ...
 

VÝZVA PRE OPRÁVNENÉ OSOBY NA PREDLOŽENIE IDENTIFIKAČNÝCH ÚDAJOV

Emitent, Poľnohospodárske družstvo Horná Nitra so sídlom v Nedožeroch - Brezanoch v súlade s §33c odst. 3 zákona č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov vyzýva všetky oprávnené osoby ...
 

ŽIVOT A DIELO SVÄTCOV

Sv. Ján z Boha (1495-1550)
Sv. Ján z Boha pôsobil takmer celý život v Španielsku, hoci pochádzal z Portugalska. Narodil sa v roku 1495 v Montémoronovo pri meste Évore. Joho rodičia boli robotníci. Mal už od detstva veľmi dobrodružný život. Keď mal osem rokov, stratil sa z do ...
 

OZNAMY FARSKÉHO ÚRADU

· Na Veľký piatok 25.marca 2005 bude na Bojnickej kalvárii krížová cesta. Odchod od kostola je o 11.30 h v sprievode. · Na Veľkonočnú sobotu 26. marca 2005 bude na Hurbanovom námestí o 21.30 h Veľkonočná vigília spojená so slávnosťou Vzkriesenia. ...
 

BOJNICE V HISTÓRII, HISTÓRIA V BOJNICIACH

Mestská kronika III., rok 1991, kronikár Ján Ivan Salak
str. 479-501 Koncom januára požiadal primátor mesta Ing. arch. Vladimír Záborský o uvoľnenie z tejto funkcie zo zdravotných dôvodov. Voľby nového primátora sa konali 18. mája. Novozvolený primátor mesta Ing. Miroslav Kmeť zložil pred MsZ sľub 23. m ...
 

ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA MÁ PÄŤDESIAT

Zoologická záhrada (ZOO) v Bojniciach patrí k atrakciám nášho mesta. Každoročne k nám priťahuje tisíce návštevníkom. Popritom plní aj dôležitú úlohu ochrany ohrozených živočíchov z rôznych kútov sveta. V tomto roku si pripomína 50. výročie svojho vzn ...
 

Z DEJÍN BOJNÍC

Vo februári sme si pripomenuli 639. výročie udelenia mestských privilégií. Pri tejto príležitosti pripravili pracovníci HNM Prievidza novú výstavu v Muzeálnej expozícii K.A.Medveckého. Na vernisáži 28.1.2005 sme sa dozvedeli z úst jednej z autoriek M ...
 

Bojnický kalendár

Sú dátumy, ktoré majú pre nás veľký význam. Tie súkromné v kruhu rodiny. Sú však dátumy, ktoré sú našimi spoločným. Historické kalendárium skrýva dátumy, ktoré sa viažu k mestu Bojnice. Tu je niekoľko z nich na marec. ...
 

ČO ZAŽILI NAŠE DETI

Začiatkom februára pripravilo MsKS Bojnice pre deti dve zaujímavé podujatia. V sobotu 5. februára vo veľkej sále MsKS súťaž detí v speve ľudových piesní SPIEVALA MI STARÁ MAŤ a v nedeľu 6. februára v kongresovej sále DETSKÝ MAŠKARNÝ PLES. Det ...
 

DOBRE JE NÁM V ŠKÔLKE, PEKNÉ HRAČKY MÁME...

V Materskej škole na Pribinovej ulici v Bojniciach je vždy veselo. Máme tu šikovné deti, ktoré nemajú čas na nudu. Tancujeme, spievame a pekne sa hrávame. - Pravidelne navštevujeme knižnicu a besedujeme o prečítaných knihách. - Deti zo ZUŠ nám pr ...
 

MÚZEUM V BOJNICIACH MÁ 55

Zámok v Bojniciach v dnešnej podobe je už takmer sto rokov dominantou mesta. Osud mesta i osud s mestom prežíva však už niekoľko storočí. Päťdesiatpäť rokov v porovnaní s tým sa preto môže zdať len ako nepatrný zlomok. Presne toľko uplynie v tomto ro ...
 

ČLOVEČINA 2, ALEBO ČLOVEK SA VÔBEC NEZMENIL

Radošinské naivné divadlo (RND) už tradične začína nový rok v Bojniciach. Nie inak tomu bolo ani v tomto roku, kedy sa Radošinci predstavili bojnickému publiku svojou hrou Človečina 2 - správa o domácnosti alebo Hra na domáce zvieratá. K tejto hre au ...
 

KULTÚRA 2004

Slávnostný večer, ktorého cieľom bolo rekapitulovať významné počiny roka v oblasti kultúry na hornej Nitre, sa uskutočnil v Bojniciach 11. februára 2005. Ocenení (kolektívy i jednotlivci), ktorí prevzali z rúk organizátorov plakety a pamätné listy, ...
 

DRAHÍ MOJI POMOCNÍCI alebo „Veľa tvoriť, málo troviť“

Verne mi slúžia - jeden hreje a varí, druhý svieti, tretí živú vodu dodáva. Ich predstavení sídlia ďaleko a pretože som si potrebovala práve u nich niečo vybaviť, aby som ušetrila poštovné, cestovné, poplatok za telefón, vybrala som sa na koni apošto ...
 

MLADÍ HUSLISTI V BOJNICIACH

Dňa 7.2.2005 sa v zasadačke Mestského úradu Bojnice uskutočnilo Stretnutie mladých huslistov, ktoré zorganizovala bojnická ZUŠ. Do nultého ročníka sa prihlásili žiaci z rôznych miest Slovenska. Účelom stretnutia bola konfrontácia jednotlivých žiakov ...
 

ZUŠ V BOJNICIACH v januári a februári

Z nového roka uplynuli zatiaľ dva mesiace, no aj počas nich sme zaznamenali viacero aktivít. V rámci vítania nového roku vystupoval L. Zubaj, žiak J. Pusztaia, 4. januára 2005 v MsÚ Bojnice i v Klube dôchodcov. V Lehote pod Vtáčnikom vítali nový rok ...
 

Dôraz na rozvoj cestovného ruchu

V stredu 2.3.2005 o 13.00 h sa v kongresovej sále MsKS uskutoční stretnutie zástupcov miest a obcí, predstaviteľov štátu, samosprávneho kraja, zástupcov relevantných organizácií a podnikateľských subjektov, na ktorom bude pod záštitou primátora me ...
 

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
Vážení jubilanti, človek by chcel žiť tak, aby sa jeho život podobal piesni. V tlčúcom srdci chcel by skryť jediný oka svit aj vesmír hviezdny, veci blízke aj nedozerné, ktoré prúd náhod do cesty nám posiela. Prajeme vám, aby ďalšie roky váš ...
 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka