Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Bojnické zvesti

Bojnické zvesti - r. 2012 - č. 12

Primátor mesta

Vážení spoluobčania, opäť je tu posledný mesiac roka 2012 - december a s ním aj čas adventný. Čas, na ktorý sme všetci netrpezlivo čakali. Čas, keď nám vyčarí úsmev na tvári i najmenšia maličkosť. Čas, keď sa opäť po roku stretneme so svojimi milov ...
 

SEPAROVANÝ ZBER ODPADU V BOJNICIACH V ROKU 2012

Termíny na odovzdávanie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu (odovzdávanie na zberných miestach): október – marec: - utorok 8.00 – 11.00 h a 13.00 – 16.00 h - štvrtok 8.00 – 11.00 h a 13.00 – 16.00 h - sobota 8.00 – 12 ...
 

POZVÁNKA NA MsZ

Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach sa uskutoční vo štvrtok 13. decembra o 10.00 h v zasadačke mestského úradu. Hodina pre občanov v programe mimoriadneho MsZ zatiaľ je stanovená od 14.00 do 15.00 h. Obedná prestávka v rokovaní je ...
 

INFORMÁCIE O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY NA ROK 2013

Dňom 01.decembra 2012 nadobúda účinnosť novela (zmena a doplnenie) zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Táto novela priniesla mnoho zmien, a tieto muselo mesto Bojnice ak ...
 

OZNAM

Oddelenie regionálneho rozvoja a životného prostredia MsÚ v Bojniciach upozorňuje, že na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Bojniciach dňa 25.10.2012 bol schválený spôsob organizácie zimnej údržby miestnych komunikácií počas zimného obdobia 201 ...
 

ZIMNÁ ÚDRŽBA

Je tu opäť zimné obdobie a to je doba, kedy Technické služby Bojnice zabezpečujú odhŕňanie a posyp miestnych komunikácií v meste Bojnice. Stav komunikácií a chodníkov musí byť vyhovujúci pre zabezpečenie každodenných potrieb občanov mesta. Vlastníc ...
 

PROJEKT COMENIUS – ŠKOLSKÉ PARTNERSTVÁ

Dňa 4. novembra 2012 niektorí žiaci bojnickej školy, vrátane mňa, odchádzali do Siegburgu v Nemecku na výmenný pobyt v rámci projektu Comenius. Cestovali sme 13 hodín autobusom, keďže mestečko sa nachádza až v kraji Nordrhein Westfalen. Do cieľa sme ...
 

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC

Žiaci ZŠ s MŠ v Bojniciach sa zapojili do 8. ročníka súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Tohtoročná téma bola Kľúč k minulosti, prítomnosti a budúcnosti. 24.októbra 2012 sme telocvičňu našej školy premenili na knižnicu. Zhromažd ...
 

KREATÍVNE DIELNE

V Kultúrnom dome v Dubnickej časti sa od konca októbra konajú klubové podujatia – tvorivé dielne. S iniciatívou vyšli, obyvateľky Bojníc, na podnet ankety v Bojnických zvestiach . V Dubnickom kultúrnom dome sa schádzajú každý druhý piatok v mesiaci o ...
 

HARMONOGRAM TVORIVÝCH DIELNÍ NA MESIAC DECEMBER

07. decembra 2012 - SERVÍTKOVÁ TECHNIKA S DARINOU materiál: biela akrylová farba – najlepšie väčšie balenie – akékoľvek, farebná akrilová farba – menšie balenie z papiernictva (nie je podmienka ju mať), disperzné lepidlo zn. Hercules, Wurstol a ...
 

KDE BOLA HRADNÁ MUČIAREŇ? (STOPY ČASU V BOJNICIACH, LXXI. ČASŤ)

Jednou z najčastejších otázok návštevníkov zámku v Bojniciach je, či tu bola hladomorňa alebo mučiareň a ak áno, tak kde. Odpoveď na túto otázku je sčasti jednoduchá – áno, bola. No dnes je už ťažké určiť miesto, kde sa nachádzala. Pretože zámok po p ...
 

BOJNICKÝ KALENDÁR

Sú dátumy, ktoré majú pre každého z nás veľký význam, hlavne tie súkromné v kruhu rodiny. Sú však dátumy, ktoré sú našimi spoločnými. Historické kalendárium skrýva dátumy, ktoré sa viažu k mestu Bojnice i jeho miestnym častiam. Tu je niekoľko z nich ...
 

MESTSKÁ KNIŽNICA INFORMUJE

• Mestská knižnica Bojnice sa po celý rok snaží propagovať knihy, čítanie. V novembri v spolupráci so ZŠsMŠ Bojnice pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc pripravila podujatie Analfabeta Negramotná. Čitatelia a návštevníci sa zapojili ...
 

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Mnohé chvíle v ušlom žití, ťažké boli ako jarmo, ale človek v srdci cíti, že tie roky nežil darmo. Pre všetky tie šťastné chvíle, pre tých čo sú naokolo, pre všetko, čo je tu milé, žiť tie roky hodné bolo. Preto smútiť nie je dôvod, človek m ...
 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka