Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Bojnické zvesti

Bojnické zvesti - r. 2015 - č. 1

SLOVO NA ÚVOD

Vážení spoluobčania, na prahu nového roka Vám prajem hlavne pevné a stále zdravie, lebo keď je zdravie, potom už skôr príde medzi nás všetkých aj šťastie, pohoda, láska a vzájomné porozumenie. Prajem Vám a Vašim najbližším rodinnú stabilitu a pros ...
 

Z USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Dňa 12. decembra 2014 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie MsZ v Bojniciach, ktoré zvolal primátor mesta v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. UZN. č. 243/2014 MsZ schválilo program ustanovujúceh ...
 

REFERENDUM 7. FEBRUÁRA 2015

V zmysle zákona č. 564/1992 Zb. § 7, ods. 2) o spôsobe vykonania referenda v platnom znení, za primeraného použitia § 12, zákona č. 333/2004 Z.z o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a zákona č. 320/2014 zo dňa 27.11. 2014 Z. z. o vyhlásen ...
 

INFORMÁCIE O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY NA ROK 2015

Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach na svojom zasadnutí dňa 30. októbra 2014 schválilo VZN č. 4 – 2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN č. 5 – 2014 o miestnych daniach, do ktorých boli premietnuté zmeny vy ...
 

SEPAROVANÝ ZBER ODPADU V BOJNICIACH V ROKU 2015

Termíny na odovzdávanie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu (odovzdávanie na zberných miestach) : október – marec: - utorok : 8.00 – 11.00 h a 13.00 – 16.00 h - štvrtok : 8.00 – 11.00 h a 13.00 – 16.00 h - sobota : 8.00 – 12.00 h a 13.00 ...
 

PREZENTÁCIA BOJNÍC NA KONFERENCII ROP

Vo štvrtok 11. decembra 2014 sa v Bratislave konala Výročná konferencia Regionálneho operačného programu a Operačného programu Bratislavský kraj za rok 2014. Na túto konferenciu bolo vďaka úspešným realizáciám projektov financovaných z fondov regioná ...
 

DIELO PODPOROVANIA CHUDOBNÝCH (STOPY ČASU V BOJNICIACH, XCIV. ČASŤ)

Bojnice ako domov stavebných robotníkov a roľníkov nepatrili v minulosti medzi bohaté obce. Úroveň života obyvateľov v mnohom závisel od dostatku úrody na poliach či dostupnosti práce doma alebo v blízkom aj vzdialenejšom okolí. Áno, treba povedať, ž ...
 

BOJNICKÝ KALENDÁR

Sú dátumy, ktoré majú pre každého z nás veľký význam. Tie súkromné v kruhu rodiny. Sú však dátumy, ktoré sú našimi spoločnými. Historické kalendárium skrýva dátumy, ktoré sa viažu k mestu Bojnice i jeho miestnym častiam. Tu je niekoľko z nich na janu ...
 

ADVENT V BOJNICIACH

Malí aj veľkí mali svoj program - v prvý decembrový piatok (5.12.) na Hurbanovom námestí bolo poriadne rušno. Tak ako každoročne aj tento rok Kultúrne centrum Bojnice pripravilo pre občanov, ale aj všetkých návštevníkov krásny adventný program. O záb ...
 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V ZŠ S MŠ BOJNICE

Základná škola s materskou školou v Bojniciach dňa 21.januára 2015 od 15.00 do 16.30 h usporiada pre budúcich prvákov a ich rodičov Deň otvorených dverí – Hravá škola. Navštívite sedem trpaslíkov, u ktorých si Vaše deti môžu vyskúšať rôzne č ...
 

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Zima zahalila krajinu do biela ako nevestu. Zavládol pokoj a večery prajú stretnutiam blízkych. Radosť z každého príjemného dňa a každého milého stretnutia nech vstúpi do Vašich sŕdc. Prajeme Vám, aby všetky ďalšie roky vášho života plynuli ...
 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka