Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Bojnické zvesti

Bojnické zvesti - r. 2015 - č. 2

SLOVO NA ÚVOD

Vážení spoluobčania, rok sa nám prehupol do druhého mesiaca a ja verím, že ste vykročili tou správnou nohou a nový rok sa Vám začal úspešnejšie v práci, osobnom živote, ale i v štúdiu. Zároveň dúfam, že Vás neopúšťa ani zdravie, ktoré je také vzácne ...
 

SEPAROVANÝ ZBER ODPADU V BOJNICIACH V ROKU 2015

Termíny na odovzdávanie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu (odovzdávanie na zberných miestach) : október – marec: - utorok : 8.00 – 11.00 h a 13.00 – 16.00 h - štvrtok : 8.00 – 11.00 h a 13.00 – 16.00 h - sobota : 8.00 – 12.00 h a 13.00 – ...
 

REFERENDUM 7. FEBRUÁRA 2014

V zmysle zákona č. 564/1992 Zb. § 7, ods. 2) o spôsobe vykonania referenda v platnom znení, za primeraného použitia § 12, zákona č. 333/2004 Z.z o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a zákona č. 320/2014 zo dňa 27.11.2014 Z. z. o vyhlásení ...
 

UPOZORNENIE NA PODANIE OZNÁMENIA ÚDAJOV POTREBNÝCH K STANOVENIU VÝŠKY POPLATKU ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA MALÝMI ZDROJMI ZNEČISTENIA

Upozorňujeme všetkých prevádzkovateľov malých zdrojov znečistenia ovzdušia (právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia), aby si podľa VZN Mesta Bojnice 7/2014, čl. 5 ods. 4 splnili sv ...
 

LÁVKA V NOVOM ŠATE

Už v lete 2013 začali po prvýkrát návštevníci Bojníc intenzívne upozorňovať na havarijný stav oceľovej lávky v mestskom parku medzi mestami Bojnice a Prievidza. Pri následnej obhliadke mostíka bolo zrejmé, že je za zenitom a v podstate neopraviteľný ...
 

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

Spoločný obecný úrad Bojnice zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku pre mesto Bojnice a obce Cigeľ, Chvojnica, Kľačno, Kocurany, Koš, Malinová, Nitrianske Pravno, Opatovce nad Nitrou, Pravenec, Poluvsie, Sebedražie, ...
 

SÚČASNÝ STAV SOCIÁLNEJ SITUÁCIE V MESTE BOJNICE

V prvých mesiacoch nového roka prinášame prehľad počtu obyvateľov nášho mesta za uplynulý rok. Do roku 2014 mesto vstupovalo s počtom 4 941obyvateľov. K 31. decembru 2014 malo mesto 4 917 obyvateľov, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 24 ob ...
 

ZO ZASADNUTIA KOMISIE VÝSTAVBY... - Príprava na letnú turistickú sezónu 2015

Dňa 8. januára 2015 sa uskutočnilo úvodné zasadnutie Komisie výstavby, dopravy, územného plánovania a poľnohospodárstva pri MsZ v Bojniciach, na ktorom sa komisia dohodla na aktívnom fungovaní. Dôvodom skorého termínu stretnutia komisie bola hlavne b ...
 

DO BOJNÍC PRIŠIEL PRVÝKRÁT KRAČÚN – A VZNIKLA NOVÁ TRADÍCIA

Klub podnikateľov mesta Bojnice, založený v jeseni 2014, začal hneď aktívne pracovať. Počas víkendu 20.-21. decembra 2014 zorganizoval 1. ročník vianočného podujatia pod názvom Bojnický Kračún. Takáto akcia tu chýbala a sme veľmi radi, že sa hneď str ...
 

UPLYNULÝ ROK 2014 V KULTÚRE

Začiatkom nového roka bilancujeme, hodnotíme, sumarizujeme predchádzajúce obdobie a súčasne robíme plány do budúcna. Kultúrne centrum Bojnice je príspevkovou organizáciou mesta, ktorej hlavnou činnosťou je najmä organizovanie divadelnej a koncertn ...
 

PREDVOLEBNÉ KORTESAČKY (STOPY ČASU V BOJNICIACH, XCVI. ČASŤ)

Minulý rok bol na Slovensku označovaný za supervolebný, keďže sme k urnám kráčali až štyrikrát (dve kolá prezidentských volieb, voľby do Európskeho parlamentu a komunálne voľby). S výnimkou komunálnych volieb, v ktorých sme si spomedzi nás volili ...
 

BOJNICKÝ KALENDÁR

Sú dátumy, ktoré majú pre každého z nás veľký význam. Historické kalendárium skrýva dátumy, ktoré sa viažu k mestu Bojnice i jeho miestnym častiam. Tu je niekoľko z nich na február: 10.2.1930 – narodil sa Silvester Steinhübl, iniciátor a spoluzakla ...
 

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Nežné sláky ticho hladia husle, rodina sa zišla, na tvárach je úsmev. Vašu náruč kvety zdobia a na stole koláč vonia. Radosť zdobí oči vaše, pozdvihnite spolu čaše. Sviatok nie je každý deň, prajeme vám, nech sa splní každý váš sen! Nech ste ...
 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka