Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Bojnické zvesti

Bojnické zvesti - r. 2005 - č. 11

SLOVO NA ÚVOD

Je tu jeseň, obdobie, kedy sa život utišuje. Slovensko však ovláda panika z hroziacej pandémie. Tzv. vtáčia chrípka na nás číha zatiaľ iba z novín, rozhlasových a televíznych prijímačov. Rôzni odborníci ponúkajú návody na ochranu i prevenciu. Nejeden ...
 

PREZIDENT SLOVENSKEJ REPUBLIKY V BOJNICIACH

Vzácnu návštevu - prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča privítal na pôde mesta Bojnice primátor Ing. Vladislav ORAVEC spolu s členmi mestského zastupiteľstva 27. októbra 2005. Program prezidenta republiky v Bojniciach začal stretnutím so ...
 

OKIENKO PRIMÁTORA

Milí spoluobčania V týchto pekných jesenných dňoch vám v mojom príspevku prinášam informácie o uplynulých dňoch z pohľadu primátora mesta. Neoddeliteľnou súčasťou existencie nášho mesta je aj spolupráca s partnerskými mestami. Táto spolupráca sa ...
 

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2005

Občania mesta - voliči môžu využiť svoje zákonné právo hlasovať o kandidátoch na predsedu a poslancov samosprávneho kraja Trenčín vo voľbách, ktoré sa budú konať v sobotu 26. novembra 2005. Všetkým voličom, ktorí majú trvalý pobyt v meste, bude v zák ...
 

SEPAROVANÝ ZBER

Termíny na odovzdávanie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu - utorok : 8.00 - 11.00 h a 14.00 - 17.00 h - štvrtok : 8.00 - 11.00 h a 14.00 - 17.00 h - sobota : 8.00 - 12.00 h a 14.00 - 17.00 h Ak na niektorý z uvedených dní v týždni pripad ...
 

BOJNICKÝ KALENDÁR

Sú dátumy, ktoré majú pre nás veľký význam. Tie súkromné v kruhu rodiny. Sú však dátumy, ktoré sú našimi spoločnými. Historické kalendárium skrýva dátumy, ktoré sa viažu k mestu Bojnice. Tu je niekoľko z nich na november ...
 

POSLANECKÉ OKIENKO

ČO MAJÚ BOJNICE SPOLOČNÉ S HRADČANMI V PRAHE?
Milí Bojničania, možno vás prekvapila otázka v názve tohto článku, a tak ju hneď úvodom vysvetlím: dovolil som si prirovnať naše Bojnice k pražským Hradčanom, keďže tak ako Hradčany majú Pražský hrad s historicky významnou katedrálou sv. Víta, aj my ...
 

ZMENY V STAVEBNOM ZÁKONE

Spoločný obecný úrad Bojnice, prostredníctvom ktorého mesto Bojnice zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku, dáva do pozornosti občanom, že v Národnej rade Slovenskej republiky bol prijatý vládny návrh zákona, ktorým ...
 

ČO NÁM PREZRADILA ANKETA

Možnosť vyjadriť sa k obsahu, forme, či doručovaniu Bojnických zvestí (BZ) mali občania mesta prostredníctvom ANKETY uverejnenej v septembrovom čísle. Naše mestské periodikum vyšlo aj v septembri 2005 v náklade 1700 kusov a teda sme teoreticky mohli ...
 

PODPORA EÚ PRE MESTO BOJNICE

Mesto Bojnice a partnerské obce - Opatovce nad Nitrou a Kocurany začínajú naplno s prácami na Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta a partnerských obcí. Mesto Bojnice zároveň spracováva zmeny a doplnky ÚPN SÚ Bojnice. Na obstaranie týchto ...
 

NA NÁVŠTEVE V BAD KROZINGENE

( Udelenie mestských práv družobnému mestu Bad Krozingen) Samospráva prežíva v posledných rokoch búrlivý rozvoj vo vzťahu k rozširovaniu kompetencií, novej legislatívy a v neposlednom rade aj v oblasti spoločenskej. Veľmi intenzívne sa rozvíjajú ...
 

BOJNICE V JESENÍKU 2005 - KULTÚRNA MISIA V DRUŽOBNOM MESTE V RÁMCI MESIACA ČESKEJ A SLOVENSKEJ KULTÚRNEJ VZÁJOMNOSTI

Bojnice sa v Jeseníku predstavili viacerými spôsobmi. Výstavu z tvorby bojnických umelcov vo Výstavnej sieni Divadla Petra Bezruča otvorili v piatok 21.10.2005 primátor mesta Bojnice Ing. Vladislav Oravec a starosta mesta Jeseník Ing. Jiří Krátký. ...
 

O PROJEKTE PO PROJEKTE

Koncom júna boli Bojnice doslova jazykovou džungľou. Ulicami sa niesli rôzne cudzie reči. Príčinou bola realizácia projektu Stretnutie partnerských miest, podporeného z prostriedkov Európskej únie, za účasti obyvateľov - Jeseníka (ČR), Bad Krozingenu ...
 

PRIPOMENULI SME SI ...

Dňa 1. októbra uplynulo presne 85 rokov od príchodu Karola Antona Medveckého do Bojníc. Nielen toto výročie, ale najmä 130. výročie jeho narodenia (8.6.1875), bolo dôvodom na prípravu a realizáciu dvoch podujatí, ktoré sa uskutočnili piatok 14. októb ...
 

MELENČIARI UŽ OFICIÁLNE

Klub Melenčiarov vyvíja svoje aktivity na území miestnej časti Dubnica už rovných desať rokov. V jubilejnom roku svojej existencie sa jeho členovia a sympatizanti rozhodli dať svojej iniciatíve právnu formu a 5. októbra 2005 sa stretli na ustanovujúc ...
 

O ZÁBAVU NEBOLA NÚDZA... ALEBO AKO SME ZAČALI?

Nový školský rok 2005/2006 (konkrétne 14. september) sa v ZŠsMŠ Bojnice začal v športovo - zábavnom duchu na utuženie vzťahov, čoho dôkazom bolo aj flexibilné, a ako sa ukázalo podľa záujmu nás žiakov, aj úspešné zorganizovanie prvej, úvodnej mimoš ...
 

JESEŇ V NAŠEJ ŠKOLE

V plnom šate zavítala aj k nám. Dňa 23. septembra 2005 v našom školskom rozhlase bola pod dohľadom pani učiteľky Renaty Chovanovej vyhlásená a otvorená jesenná akcia PLODY - DARY JESENE. Prvá prispievateľka, Lucia Pekárová z 8. A triedy, nás potešil ...
 

AKTIVITY ZUŠ BOJNICE

Už od septembra sa naši žiaci a pedagógovia aktívne zapájajú do podujatí nielen v našom meste. Dňa 9.9. v HNOS v Prievidzi vystúpili žiačky H. Nechalovej pri krste knihy Zrelý klas autorky Š. Koriťákovej. V Novom Meste nad Váhom sa Maguranka 15.9 ...
 

OSOBNOSTI Z NÁZVOV BOJNICKÝCH ULÍC

Ulica kpt. Nálepku
kpt. Ján Nálepka - pedagóg, povstalecký veliteľ. Narodil sa 20.septembra 1912 v Smižanoch. Študoval v Učiteľskom ústave v Spišskej Novej Vsi. Ako učiteľ nastúpil v Hornej Marikovej, Dolnej Marikovej, Bielej Vode, Stupave a Nemeckej Porube. Vo svojej ...
 

BOJNICE V HISTÓRII, HISTÓRIA V BOJNICIACH

Mestská kronika II., rok 1999, kronikár Ján Ivan Salak
str. 363-416 MsZ v júni schválilo udelenie Ceny primátora mesta pánovi Jánovi Ivanovi Salakovi za dlhoročnú prácu kronikára mesta Bojnice. V októbri navštívila bojnická delegácia družobné mesto Lug v Juhoslávii ako súčasť pokračovania družobných st ...
 

ŽIVOT A DIELO SVÄTCOV

Sv. Martin Tourský ( 316? - 397 )
Svätý biskup Martin Tourský patrí medzi svätcov, ktorých úcta a pamiatka sa veľmi rozšírila v Cirkvi. V Európe je mu zasvätených niekoľko tisíc kostolov a kláštorov, (aj bojnický farský kostol je zasvätený sv. Martinovi) viaceré mestá, hrady, ostrovy ...
 

RYTIERI HOKEJA NA BOJNICKOM ZÁMKU

Ľadový hokej patrí k našim najobľúbenejším kolektívnym športom. Nedávne medailové úspechy podnietili hokejových funkcionárov a zanietencov k realizácii myšlienky otvorenia Siene slávy slovenského hokeja (SSSH). Jej jedinečnosť dokresľuje fakt, že dne ...
 

TENISOVÝ KLUB IDEÁL HODNOTÍ SEZÓNU

S prichádzajúcim chladným počasím pomaly utícha aj ruch na športoviskách a tenisové kurty na Lúčkach už zatvárajú brány pre svojich priaznivcov. A práve to je čas na bilancovanie tohtoročnej sezóny, poznačenej nepriaznivým počasím. Ani ono však neubr ...
 

MESTSKÁ KNIŽNICA INFORMUJE

PRI PRÍLEŽITOSTI DŇA BOJA ZA SLOBODU A DEMOKRACIU UMOŽNÍ MESTSKÁ KNIŽNICA ŽIAKOM A ŠTUDENTOM DŇA 16.11.2005 ZÁPISNÉ ZA 1,-Sk ...
 

ZBRAŇOVÁ AMNESTIA

Ešte 14. apríla 2005 nadobudla účinnosť novela zákona o zbraniach a strelive, ktorá upravuje tzv. „zbraňovú amnestiu“. Na jej základe počas dvanástich mesiacov je priestor na dobrovoľné odovzdanie nezákonne držanej strelnej zbrane. Policajti zaručujú ...
 

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
Človek človeku by mal byť oporou, stáť pri ňom v radosti, šťastí či prijímaní rán. Človek človeku by nikdy nemal dovoliť, aby sa cítil opustený a zostal sám. Prajeme vám, aby všetky ďalšie roky vášho života plynuli pokojne, v zdraví a šťastí, ...
 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka