Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Bojnické zvesti

Bojnické zvesti - r. 2005 - č. 12

VIANOCE

Rok sa pomaly blíži k záveru. Jeho hodnotenie bude predmetom mnohých úvah a názorov. Jedno je však už viac ako tisícročie nemenné: každý končiaci sa rok má v kalendári najkrajšie sviatky - VIANOCE. Obdobie venované duchovnému rozmeru kresťanskej tra ...
 

OKIENKO PRIMÁTORA

Milí spoluobčania. Zima nám už zaklopala na dvere a dala o sebe vedieť. Prvý sneh a mrazy máme za sebou. Verím, že nás čaká pekná zima so všetkými svojimi radosťami a starosťami. Na úvod by som rád napísal niekoľko myšlienok na aktuálnu tému. Mám ...
 

ZIMNÁ ÚDRŽBA KOMUNIKÁCII

Blíži sa zimné obdobie a to je čas, kedy Technické služby Bojnice zabezpečujú odhŕňanie a posyp miestnych komunikácií v našom meste. Udržiavanie zjazdnosti miestnych komunikácií, chodníkov a prístupových miest však nie je len záležitosťou Technic ...
 

BOJNICKÝ KALENDÁR

Sú dátumy, ktoré majú pre nás veľký význam. Tie súkromné v kruhu rodiny. Sú však dátumy, ktoré sú našimi spoločným. Historické kalendárium skrýva dátumy, ktoré sa viažu k mestu Bojnice. Tu je niekoľko z nich na december. ...
 

POSLANECKÉ OKIENKO

VIETE O TOM, ŽE BOJNICE MAJÚ UNIKÁTNE OPEVNENIE HRADIEB ZO STREDOVEKU?
Milí Bojničania, asi tušíte, o čom bude reč - o našich mestských kamenných hradbách, ktoré sú dnes na Slovensku skutočným unikátom (i keď si to my sami možno ani neuvedomujeme). Veď koľko slovenských miest sa môže pochváliť, že má okolo svojho histo ...
 

BOJNICE V HISTÓRII - HISTÓRIA V BOJNICIACH

Pod týmto názvom sme sa spolu niekoľko rokov stretávali pri retrospektívnom pomyselnom listovaní kronikou mesta Bojnice. Za celé obdobie sme spolu prešli tri knihy, do ktorých boli spísané dejinné i všedné udalosti, ktorými históriou Bojníc kráčal ča ...
 

ŽIVOT A DIELO SVÄTCOV

Sv. Mikuláš z Mýri, biskup (zomrel okolo r. 350)
Sv. Mikuláš Mýrsky patrí medzi najpopulárnejších svätých. Jeho úcta sa rozšírila v celej Cirkvi, ale zvlášť silná bola a doteraz je na Východe, najmä v Rusku. Tam má „svjatyj Nikolaj“ medzi svätými celkom osobité miesto. Napriek popularite nevieme ...
 

OSOBNOSTI Z NÁZVOV BOJNICKÝCH ULÍC

Bajzova ulica
Jozef Ignác Bajza - kňaz, osvietenec, spisovateľ, mecén Narodil sa 5. marca 1755 v Predmieri. Študoval teológiu vo Viedni, v roku 1780 prijal kňazskú vysviacku. Ako kňaz pôsobil v Ostrihome, Trnave, Dolnom Dubovom, Prietrži a Zbehoch, od roku 1828 k ...
 

ZACHOVAJME DEDIČSTVO NAŠICH OTCOV

Pozorne sledujem dianie a udalosti v našom meste. V Okienku p. primátora Ing. Vladislava Oravca v Bojnických zvestiach zo septembra 2005 ma zaujali jeho názory a úvahy o lipovej aleji na Hurbanovom námestí. Okrem iného píše: „Jedným z nezabudnuteľnýc ...
 

BOLA JUBILEJNÁ VÝSTAVA POSLEDNOU?

Keď sa pred rokmi organizátori celoslovenskej výstavy O najkrajšie jablko pustili usilovne do práce, nevedno či verili, že sa dočkajú jubilea. Desiaty ročník tejto súťaže sa uskutočnil v Huňadyho sále Bojnického zámku 28. októbra 2005. Jej neodmyslit ...
 

AKADÉMIA SPOJILA SPEVÁCKE ZBORY

Tradícia Martinských jarmokov má v Bojniciach niekoľko storočnú históriu. Rovnakou tradíciou sa stáva slávnostná akadémia, ktorú na počesť patróna farnosti a mesta organizuje Spevácky zbor sv. Martina. V obradnej sieni „Pivár“ sa 12. novembra 2005 ...
 

UŽ ROK NAŠIM BOJNICIAM

Občianske združenie Našim Bojniciam si v týchto dňoch pripomína prvé výročie existencie. Za cieľ si stanovilo krátkodobými i dlhodobými aktivitami pomáhať v oblasti vzdelávania, športu, kultúry i charity a aktivizovať obyvateľov mesta Bojnice. Ako sa ...
 

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC V ZŠsMŠ BOJNICE

Medzinárodný deň školských knižníc prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Wolls, prezidentka medzinárodnej asociácie školského knihovníctva v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každý rok štvrtý októbrový týždeň. Tento rok to bol 24. október pod názvom „Objav ...
 

AKTIVITY ZUŠ BOJNICE

V dňoch 4. - 6.11.2005 sa predstavil na vystúpení v Bratislave Malý Vtáčnik s J. Strmenským. Slávnostné otvorenie mimoúrovňovej križovatky, ktoré sa konalo 10.11.2005 v Prievidzi za prítomnosti ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR pána P. Prok ...
 

AKORDEONIKA NA SÚŤAŽI V TALIANSKU

V dňoch 12. -17. októbra 2005 sa členovia orchestra Akordeonika zo ZUŠ v Bojniciach zúčastnili súťaže a zájazdu v Taliansku. Nie každý mal možnosť nás spoznať. Preto ponúkam v krátkosti našu históriu. Vznikli sme v roku 1998 pod vedením Mgr. Ot ...
 

PREHOVORIA STROMY V PARKU?

Zámocký park, ktorý bol ešte donedávna predmetom živého záujmu mnohých Bojničanov, dostáva svoju konkrétnu podobu. V uplynulých dňoch, počas návštevy prezidenta SR, ktorý v parku zasadil genetický výpestok Lipky kráľa Mateja, bol širokej verejnosti p ...
 

MESTSKÁ KNIŽNICA INFORMUJE

Hit predaja: pohľadnice vianočné od 3,- Sk, vianočné servítky od 24,- Sk, papier vianočný od 10,- Sk, vianočné tašky od 4,- Sk, tašky Mikuláš od 2,- Sk, mini diár 2006 19,- Sk, kalendáre na rok 2006 od 20,- Sk, nálepky vianočné na sklo od 39,- Sk, d ...
 

TK TENIS CENTRUM INFORMUJE - DETSKÝ DAVIS CUP A FED CUP 2005

Slovenský tenisový zväz (STZ) v snahe zvýšiť súťaživosť detí do 9 rokov začal organizovať novú súťaž „DETSKÝ DC a FC“. Všetko sa konalo v čase, kedy sú kluby orientované na dokončenie majstrovských súťaží družstiev. Vo výzve k tenisovým klubom bol ...
 

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
Človek človeku by mal byť oporou, stáť pri ňom v radosti, šťastí či prijímaní rán. Človek človeku by nikdy nemal dovoliť, aby sa cítil opustený a zostal sám. Prajeme vám, aby všetky ďalšie roky vášho života plynuli pokojne, v zdraví a šťastí, n ...
 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka