Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Bojnické zvesti

Bojnické zvesti - r. 2006 - č. 2

OKIENKO PRIMÁTORA

Vážení spoluobčania. Každé mesto má svoju históriu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou dedičstva kultúry a života jeho obyvateľov. Tak ako my oslavujeme naše osobné jubileá, tak aj v existencii obcí a miest sú medzníky, ktoré sú natrvalo zapísané v ic ...
 

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU KONTROLY NKÚ SR

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vykonával v termíne od 25.10.2005 do 11.1.2006 na MsÚ Bojnice kontrolu hospodárenia s prostriedkami Štátneho fondu rozvoja bývania a s prostriedkami štátneho rozpočtu SR určenými na podporu výstavby nájomn ...
 

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PLÁNU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA), zabezpečujúca administratíve činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami národných podpôr, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka: A.) ...
 

BOJNICKÝ KALENDÁR

Sú dátumy, ktoré majú pre nás veľký význam. Tie súkromné v kruhu rodiny. Sú však dátumy, ktoré sú našimi spoločným. Historické kalendárium skrýva dátumy, ktoré sa viažu k mestu Bojnice. Tu je niekoľko z nich na február. ...
 

OSOBNOSTI V NÁZVOCH BOJNICKÝCH ULÍC

Ulica Jesenského
Janko Jesenský - právnik, básnik, prozaik Narodil sa 30. decembra 1874 v Martine. Pochádzal z uvedomelej zemianskej rodiny. Absolvoval právnickú akadémiu v Prešove a univerzitu v Kluži. Pôsobil ako advokát v Bánovciach nad Bebravou. Narukoval na fro ...
 

STOPY ČASU V BOJNICIACH, II. ČASŤ

NA ÚSVITE MESTSKEJ ORGANIZÁCIE
Mestskú organizáciu určujú privilégiá. Bojnice tieto získali vlastne ako prvá obec na území dnešnej hornej Nitry. Udelil im ich uhorský kráľ Ľudovít I. 22. februára 1366. Síce sa nezachovali v origináli, poznáme ich ale z odpisu z roku 1429. Vydanie ...
 

ŠTATISTIKA A INFORMÁCNIE Z BOJNICKEJ FARNOSTI ZA ROK 2005

V Bojnickej farnosti bolo v roku 2005 pokrstených 105 detí, z toho 57 chlapcov a 48 dievčat. Z Bojníc bolo 25 chlapcov a 12 dievčat, zo Šútoviec 2 chlapci a 2 dievčatá, z iných farností 30 chlapcov a 34 dievčat. Sviatosť manželstva prijalo 83 snú ...
 

SV. ANTON PUSTOVNÍK V BOJNICIACH

Sv. Anton Pustovník ( sviatok 17. januára) sa narodil približne v roku 250 n. l. v Egypte. Pochádzal zo zámožnej kresťanskej rodiny. Keď mu zomreli rodičia, staral sa o hospodárstvo a sestru. Pod vplyvom evanjelia rozdal zvyšný majetok a utiahol sa n ...
 

VYHODNOTENIE ZUŠ BOJNICE ZA I. POLROK ŠK. ROKA 2005/06

Za I. polrok škol. roka sme uskutočnili viac ako 80 koncertov , podujatí a rôznych vystúpení, na ktorých sa podieľali všetci vyučujúci a žiaci zo všetkých odborov - hudobného, tanečného, výtvarného a literárno-dramatického. Pre MsKS Bojnice - 6 vyst ...
 

OBJAVOVANIE NEOBYČAJNÉHO ROZMERU OBYČAJNÝCH VECÍ S JÁNOM ULIČIANSKYM

Mestská knižnica v Bojniciach aj v roku 2006 pripravuje niekoľko stretnutí so slovenskými autormi. Na prvej tohtoročnej besede koncom februára privítame spisovateľa pre deti a mládež, dramatika Jána Uličianskeho. Študoval dramaturgiu a bábkarskú réž ...
 

POSLANECKÉ OKIENKO

Blíži sa Letná turistická sezóna 2006 - bude lepšia, ako tá minulá?
Milí Bojničania, jednou z pripomienok v ankete v mesačníku Bojnické zvesti bola aj tá, že občania mesta majú málo informácií o tom, ako si poslanci plnia svoj volebný program. Súhlasím s tým, že v Bojnických zvestiach by sa poslanci mohli častejšie ...
 

DO KNIŽNÉHO FONDU MsK PRIBUDLO

Do knižného fondu MsK Bojnice pribudli koncom decembra ďalšie knihy z grantu MK SR: ...
 

NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŠPORTOVCI, ŠPORTOVÉ KOLEKTÍVY, TRÉNERI A FUNKCIONÁRI ŠPORTU v meste BOJNICE za rok 2005

Piatok 13. januára 2006 odovzdali vo veľkej sále primátor mesta Ing. Vladislav ORAVEC a predseda KKVMaŠ pri MsZ Ing. Milan RYBANSKÝ ocenenia tým, ktorí sa výraznou mierou podieľali na úspechoch bojnického športu v roku 2005. Ocenenia boli udelen ...
 

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
Vážení jubilanti. Človek by chcel žiť tak, aby sa jeho život podobal piesni. V tlčúcom srdci chcel by skryť jediný oka svit aj vesmír hviezdny, veci blízke aj nedozerné, ktoré prúd náhod do cesty nám posiela. Prajeme vám, aby všetky ďalšie r ...
 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka