Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Bojnické zvesti

Bojnické zvesti - r. 2004 - č. 4

OKIENKO PRIMÁTORA

Vážení spoluobčania,

Dovoľte, aby som sa dnes venoval jednej problematike životného prostredia. Prichádza jar a nastáva čas, keď je viac ako po iné dni možnosť vzniku požiaru, najmä následkom vyššej migrácie obyvateľstva do lesov. Aj keď začiatkom jari je nebezpečenstvo vzniku požiaru nižšie ako v čase dlhotrvajúcich horúcich dní. Väčšina požiarov však úzko súvisí s neopatr-nosťou a podceňovaním nebezpečenstva, ktoré z nej priamo vyplýva. Jedná sa hlavne o manipuláciu s otvoreným ohňom, pri pálení odpadového raždia, zakladanie ohňa mimo miest na to určených a pod.
Každoročne spôsobujú lesné požiare značné materiálne škody, ale i škody na životnom prostredí poškodením ekosystému, ktorý sa vytváral celé desať-ročia. V roku 2003 vzniklo na území Slovenska 851 lesných požiarov s pria-mou škodou za 17 435 800,- Sk, pri ktorých boli 2 osoby zranené. V porov-naní s rokom 2002 došlo k nárastu počtu požiarov o 299 a škody boli vyššie
o 958 700,- Sk.
V našom okrese sa za rok 2003 vyskytlo osem lesných požiarov s celkový-mi škodami v hodnote 56 700,- Sk.
Myslím si, že snahou nás všetkých je predísť vzniku lesných požiarov, ale aj požiarov všeobecne, preto by som rád pripomenul niekoľko zásad, ktoré je potrebné dodržiavať:
- dbať na dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach
so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
- zákaz fajčiť a používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným ne-bezpečenstvom vzniku požiaru,
- zákaz vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol roz-šíriť,
- poskytnutie osobnej a vecnej pomoci v prípade vzniku požiaru,
- poučiť občanov s možnosťou sankcie zo strany orgánov štátneho proti-požiarneho dozoru, a to buď v skrátenom priestupkovom konaní (blokovom konaní) do výšky 1.000,- Sk alebo v priestupkovom konaní až do výšky 10.000,- Sk.
Budem veľmi rád, ak počas nadchádzajúceho leta nebudeme mať starosti
so vzniknutými požiarmi.
Záverom chcem každému poďakovať za čas venovaný týmto riadkom.

Ing. Vladislav Oravec
primátor mesta


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka