Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Bojnické zvesti

Bojnické zvesti - r. 2004 - č. 4

BOJNICE V HISTÓRII, HISTÓRIA V BOJNICIACH

Mestská kronika III., rok 1980, kronikár Ondrej Bešše

str. 177 - 201
Sčítanie ľudu, domov a bytov bolo azda najnáročnejšou prácou roka. Rozhodujúcim okamihom sčítania bola polnoc z 31. októbra na
1. novembra 1980. Podľa výsledkov mali Bojnice 4789 trvale bývajúcich obyvateľov, z toho 2426 žien a 2363 mužov. Z nich bolo 2385 ekonomicky činných, čo je 49,8 %. Podľa národnosti sa obyvateľstvo člení na národnosť slovenskú (4733), českú (40), poľskú (2), maďarskú (8), nemeckú (3), inú a nezistenú (3). Pri sčítaní bolo zaznamenaných 1420 spoločne hospodáriacich domácností s nasledovným vybavením: chladnička (1208), automatická práčka (405), farebný TV (74), čiernobiely TV (1127), chata (29), osobné auto s garážou (474), bez garáže (51), motocykle (49).
V priebehu roka 1980 sa v našom meste narodilo 80 detí, v rov-nakom období zomrelo 44 občanov, ktorých priemerný vek sa pohy-boval okolo 72 rokov. V obradnej sieni MsNV alebo v Zlatej sále zámku uzatvorilo sobáš 218 manželských párov, z ktorých 97 boli Bojničania.
V rámci sčítania bolo v meste zaevidovaných 1246 domov. Bolo
v nich 1119 bytov obývaných trvale, 127 neobývaných, 7 v prestavbe, 14 vo výstavbe a 6 určených na demoláciu. Okrem toho je v meste 25 ubytovacích zariadení s počtom 684 obytných miestností. Veková skladba domov podľa výstavby: 1899 a strašie: 30, 1900 - 1919: 52, 1920 - 1945: 141. Po oslobodení bolo postavených 896 domov.
V roku 1980 komplexnou bytovou výstavbou pribudlo na sídlisku pod nemocnicou 30 bytov. Zároveň sa tu začalo s výstavbou ďalších 164 bytov. Na úseku individuálnej bytovej výstavby sa postavilo 24 bytov.
Úspešné plnenie volebného programu sa neobišlo bez ťažkostí, ktoré spôsobili značné sklzy v ukončievaní stavieb. Najciteľnejšie sa to prejavilo na výstavbe kultúrneho domu, ktorý sa nepodarilo odovzdať do užívania ani do konca roku 1980. Výsledky spoločnej práce občanov mesta najlepšie dokumentuje výstavba zdravotného strediska, detských jaslí i skladu ovocia v ZOO.
Rozpočet mesta na rok 1980 činil 11.670.562 korún.
Práca Technických služieb sa z roka na rok zlepšuje. V roku 1980 vybudovali na Rybníčkoch 2 skleníky pre pestovanie kvetov na re-zanie. Materiál použili zo starého skleníka na Mlynoch. V 3. štvrť-roku sa začalo pri križovatke ulíc Gottwaldova a Červenej armády
s výstavbou Domu služieb a ubytovne pri reštaurácii Strážov. Úspechy Ústavu ovocných a okrasných drevín vytvorili priaznivé predpoklady pre nadviazanie spolupráce s Výskumným ústavom ovocinárskym z Kišineva (ZSSR). V auguste uzavretá dohoda bude spočívať vo výmene poznatkov z oblasti šľachtenia, výskumu a veľ-kovýrobnej praxe. Reštauráciu Strážov vybudovali s nákladom
2 mil. korún. Oficiálne ju odovzdali do užívania 1. novembra 1980. Je v nej jedáleň s kapacitou 120 stoličiek a vináreň so 70 stoličkami. Jej súčasťou bude ubytovňa, ktorá by mala byť ukončná v r.1981.
Dňa 29. februára 1980 odovzdali do užívania nový pavilón v ne-mocnici, ktorý nákladom 11.233.000 Kčs stavali 3 roky. Pribudlo tým
90 nemocničných lôžok pre interné a 30 pre kožné oddelenie. Súčasne
v prvej polovici decembra tu položili základný kameň pre výstavbu pavilónu pre rehabilitáciu pacientov. S kapacitou 330 postelí by mal byť ukončený v r.1983.
Rozvoj výchovy a vzdelávania na úseku školstva dokladá odovzdanie novej Materskej školy III. 1. septembra 1980 pre 60 detí. Výstavba s vy-bavením si vyžiadala 2,4 mil. korún. Riaditeľkou bola menovaná Alžbeta Kapustová.
V školskom roku 1979/80 navštevovalo školu 732 žiakov. Náboženskú výchovu navštevovalo 31 žiakov, čo činí 6,4%.
Kultúrne a spoločenské stredisko v roku 1980 metodicky riadilo v me-ste 26 súborov a krúžkov. Do organizácie a priameho riadenia patria: divadelný súbor s 15 členmi, 26-členný ženský spevácky zbor, 8-členný tanečný súbor Mimikry, detský tanečný súbor Žubrienky s 12 členmi, malé javiskové formy s 13 členmi, detské divadielko so 7 členmi, 5-člen-ná hudobná skupina Orfeus a 5-členná country skupina Fúzači.
V záujme rozšírenia záujmu obyvateľstva o vážnu hudbu bol v roku 1980 založený Klub priateľov vážnej hudby s 28 členmi.
Pracovníci ZOO oslávili v tomto roku 25. výročie založenia. Obdržali pozdravný list ministra kultúry a množstvo vyznamenaní. V bežnom ro-ku si návštevníci na 30 ha plochy mohli prezrieť 257 druhov zvierat. K chovateľským úspechom sa radia 4 mláďatá rysa, 3 dropy veľké a 4 le-víčatá.
V hradnej priekope zámku začali s terénnymi úpravami pre sústavu jazierok. V expozícii dostal prioritu priestor pre umelecko-historické predmety ako nábytok, koberce, porcelán, obrazy a umelecko-remeselné predmety. V priebehu sezóny navštívilo zariadenie 275.263 návštevníkov, z toho 12.500 zahraničných.
Významnou udalosťou v živote telovýchovných organizácií bola prí-prava cvičencov na celoštátnu spartakiádu. Najviac sa ich grupovalo zo žiakov miestnej ZDŠ. V kategórii najmladších žiakov bolo 60 cvičencov, v kategórii mladších žiakov 64, starších žiakov 36 a starších žiačok 36. Výsledok nácviku predviedli na miestnom Spartakiádnom dni na ihrisku ZDŠ 18. mája 1980.
Na 19. ročníku medzinárodných plaveckých pretekoch v krytom bazéne v Bojniciach 5. a 6. júla 1980 obsadili mladí plavci z TJ Slovan Bojnice s družstvom A 1. miesto a s družstvom B 7. miesto. V Majstrov-stvách Slovenska žiaci vybojovali 22 víťazstiev, 14 druhých a 22 tretích miest, pričom prekonali 1 slovenský rekord. Od OV ČSTV obdržali titul Vzorný kolektív mládeže.
Zo športových podujatí v meste treba spomenúť súťaž cyklistov 23. novembra 1980, ktorá sa uskutočnila na novej trati v okolí chaty Družba. V 4 vekových kategóriách sa tu zišlo 185 cyklistov z 35 oddielov z celej ČSSR. V 7. pretekoch čs. pohára zvíťazil Radomír Šimůnek z Favoritu Brno, najúspešnejší zo slovenských pretekárov bol Ján Stejskal z Tatra Pravenec.

Z kroniky vybral E. Kližan


 

dnes je: 24.9.2019

meniny má: Ľuboš, Ľubor

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka