Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Bojnické zvesti

Bojnické zvesti - r. 2004 - č. 4

OSUDY, KTORÉ NEZAVIAL ČAS

Blanka Fábryová - publicistka, prekladateľka, pseudonym Berta Malá, Blanka Malinská, Sestra, Mirjana. Narodila sa 27. marca 1893
v meste Ilok, ležiacom v bývalej Juhoslávii, dnes v Chorvátsku. Jej otcom bol Jozef Maliak, národovec a spisovateľ, popredný aktivista medzi Slovákmi na Dolnej zemi. Vzdelanie získala na školách v za-hraničí - Praha, Zittau, Záhreb, Balassgyarmat i doma - Trenčín, Martin a Blatnica. Absolvovala tiež úradnícky kurz. Po štúdiách pracovala ako pracovníčka v detskej opatrovni a od roku 1918 v administratíve ako úradníčka okresného vojenského veliteľstva v meste Bogatić. Po vzni-ku Československej republiky rodina presídlila na Slovensko. Blanka Fábryová po roku 1919 žila v Banskej Bystrici, Prievidzi a Bojniciach. Jej literárne začiatky sú spojené s časopisom Domácnosť a škola, ktorý redigoval jej otec. Jazykové predpoklady ju viedli k prekladom člán-kov a prózy zo srbochorvátčiny a naopak, do tohoto jazyka prekladala diela Ľudmily Podjavorinskej. Neskôr prešla k fejtónistickej a memoá-rovej publicistike a pozornosť upriamila na oslobodzovacie akcie južných Slovanov v období 1. svetovej vojny. Cenné sú jej state o M. Kukučínovi a E. Márothy - Šoltésovej v juhoslovanských časopisoch
a spätné priblíženie juhoslovanských autorov slovenskému čitateľovi. V jedinom románe Hlas krvi sa pokúsila o náčrt života na Slovensku
v čase po prevrate v roku 1918. Blanka Fábryová bola činná aj v oblasti národopisu a osvety. V roku 1914 bola iniciátorkou prvého sloven-ského divadelného predstavenia v Iloku, a v roku 1916 vystavovala
v Starej Pazove chorvátske výšivky. V publikačnej činnosti sa aj veno-vala výšivkám a krojom. Významný podiel aktivít venovala ženskému hnutiu. V rámci osvetovej činnosti publikovala články a zakladala žen-ské spolky v mnohých mestách a obciach Slovenska. V rokoch 1919 - 1920 bola jednateľkou spolku Živena v Banskej Bystrici, v rámci ktorého organizovala divadelné predstavenia. Na sklonku života žila
v Bojniciach, kde zomrela 25. júla 1964. Pochovaná je vedľa svojho otca na bojnickom cintoríne.

- Erik Kližan -


 

dnes je: 24.9.2019

meniny má: Ľuboš, Ľubor

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka