Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Bojnické zvesti

Bojnické zvesti - r. 2004 - č. 4

MESTÁ PRIATEĽSKÉ DEŤOM

Bojnice dostali pozvánku do zvláštneho klubu. Zaujíma nás váš názor! O deťoch často hovoríme, ale...
...dostávajú od nás dospelých, čo im naozaj patrí? Ochranu, podporu a príklad, s ktorým sa chcú stotožniť? Vytvára im potreb-né podmienky na rozvoj štát, mesto i vlastná rodina?
Za troma bodkami nedopovedanej vety by každý z vás vedel doplniť svoje - podľa životnej etapy, v ktorej sa nachádza a na základe doterajšej skúsenosti.
UNICEF je organizáciou, ktorá dlhodobo pracuje pre deti
a presadzuje ich záujmy. Má dosť informácií na to, aby zod-povedne konštatovala, že pre deti by sme mohli robiť viac. Preto navrhuje uviesť do života projekt ”Mesto priateľské deťom”, pre ktorý sa v prvej fáze rozhodol prizvať iba tri slovenské mestá: Bojnice, Piešťany a Modru. Mestá priateľské deťom vznikli
v Taliansku, Španielsku, Nemecku, Švédsku, Belgicku, Nórsku, Írsku, Slovinsku, Chorvátsku, Albánsku, Macedónii, Francúzsku i Švajčiarsku. Mestá prichádzajú s novými programami pre deti,
s navyšovaním prostriedkov na sociálne účely a pri prijímaní územných plánov stále častejšie zohľadňujú záujmy detí, aby zlepšili kvalitu ich života. Deti a mladí ľudia sa začali podieľať na rozhodovacom procese a plánovaní mesta takého, aké by ho chceli mať. Miera, v akej zámery rozvoja mesta zohľadňujú záujmy detí, sa stala jedným z kritérií pri posudzovaní kvality plánov.

Postupujú všetci rovnako?
Zďaleka nie. Mestá majú rôzne problémy i rozdielne možnosti - a to podmieňuje ich plánovanie pre deti. Mestá, ktoré sa k inicia-tíve prihlásili, zväčša prijali metodiku a rozhodovanie ”priateľské deťom” a stanovili si ciele. Niektoré sa sústredili na sociálne záležitosti, iné na životné prostredie, ďalšie jednoducho vylepšili infraštruktúru. V zásade všetky mestá vychádzali z Do-hovoru o právach dieťaťa a prijali rozhodnutia, z ktorých budú profitovať deti.

Mesto, ktoré sa zapojí do iniciatívy, má predovšetkým reš-pektovať štyri nasledujúce princípy:
· NEDISKRIMINÁCIA (čl. 2 Dohovoru)
· NAJLEPŠÍ ZÁUJEM DIEŤAŤA (čl. 3)
· PRÁVO (dieťaťa) ŽIŤ A ROZVÍJAŤ SA (čl. 6)
· REŠPEKTOVAŤ NÁZOR DIEŤATA (čl. 12)

Iniciatíva CFC - Child Friendly Cities - sa zrodila v r. 1966 na svetovej konferencii o ľudských sídlach Habitat II. v Istanbule. Tam prijatá rezolúcia vyjadruje presvedčenie, že uspôsobiť mes-tské konglomeráty potrebám detí znamená, že sa mestá stanú ”priateľskými” pre všetkých obyvateľov. Predchádzali im tiež stretnutia kompetentných v rámci hnutia ”Primátori - ochran-covia detí” v Dakare (1992), Mexiku (1994), Paríži (1995).

Prečo práve UNICEF
UNICEF - Detský fond OSN - považuje už viac ako polstoročie dieťa za dôvod a zmysel svojej existencie. Ochrana zdravia, pre-ventívne programy, ale tiež núdzové dodávky liekov, výživových doplnkova čistej vody sú rovnako známe, ako úsilie dožičiť všet-kým deťom vzdelanie, a teda šancu na dôstojne prežitý život. - Na pôsobenie UNICEF sme si zvykli natoľko, že si treba pripomínať, že plných 40 percent vakcín na celom svete dodáva deťom práve táto agentúra; zachraňuje tak 2,5 milióna detských životov ročne. Keby mohol UNICEF zaočkovať deti aj na tých najnedostupnejších miestach, ako sa o to usiluje, pribudli by ročne k zachráneným ďalšie 3 milióny detí... Na Slovensku pô-sobí národný výbor UNICEF od r. 1993. Za uplynulé desaťročie uviedol do života program Nemocnice priateľské deťom, ktorým podporuje prirodzenú výživu detí v prvých mesiacoch života - teda dojčenie. Zriadil tiež Linku detskej istoty, kde viac ako 300 detí denne hľadá odpoveď na svoje malé, ale i veľké starosti. Niekoľko rokov tiež UNICEF spolupracuje so školami; tie, ktoré sa do projektov pre deti zapájajú intenzívnejšie nesú titul ”Škola priateľská deťom”. Takto po krôčikoch - po nemocniciach
a školách - sa iniciatíva priblížila až k ambicióznejším zámerom
a vznikol zámer zriadiť ”deťom priateľské” celé mestá.

Kde hľadať informácie, na koho sa obrátiť, koho zaanga-žovať?
Od r. 2000 funguje pre ”Mestá priateľské deťom” medzinárod-ný sekretariát v Taliansku, vo Florencii, UNICEF Innocenti Research Centre Piazza SS Annunziata 12, 501 22. Viac infor-mácií nájdete na internetovej stránkie www.childfriendly cities.org, nápomocný bude aj Slovenský výbor pre UNICEF, Grösslingova 6, P.O.Box 52, 810 00 Bratislava, dostupný tiež na www.UNICEF.sk, alebo na tel. 00421 - 2 - 5296 5082.
Pri realizácii programu je dobré rátať so zapojením mimovlád-nych organizácií, kultúrnych ustanovizní, škôl, médií a rodičov-skej verejnosti.
Investície do detí sú najvýhodnejšie vloženými prostriedkami. Vrátia sa nám nielen v krajšom a menej agresívnom prostredí, ale tiež v úsporách na sociálne a zdravotnícke služby, nehovoriac
o malých súkromných radostiach v rodinnom kruhu.

Zuzana Alnerová,
hovorkyňa UNICEF Slovensko
VÝZNAMNÉ DNI V MARCI


 

dnes je: 24.9.2019

meniny má: Ľuboš, Ľubor

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka