Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Bojnické zvesti

Bojnické zvesti - r. 2004 - č. 4

AKTIVITY ZUŠ BOJNICE

V mesiacoch február, marec, apríl prebiehajú ďalšie triedne večierky.

·Dňa 23.1.2004 sa konalo v MsKS Bojnice vyhlásenie najúspeš-nejších športovcov za rok 2003, kde žiaci našej školy prispeli kultúrnym programom.
· Dňa 30.1.2004 sa konalo v MsKS Bojnice vyhlásenie najúspeš-nejších a jubilujúcich pracovníkov v kultúre v regióne za rok 2003 - KULTÚRA 2003. Z našej školy boli ocenení Mgr. Daniela Chlpeková a Maguranka JUNIOR pod vedením riaditeľa Jozefa Baláža. Oce-neným sme pripravili pekný kultúrny program.
· Dňa 6.2.2004 sa konala v Muzeálnej expozícii K. A. Medveckého vernisáž výstavy ”Z dejín Bojníc”, ktorú spestrili programom žiaci J. Vidovej.
· Dňa 9.2.2004 sa uskutočnil koncert Akordeoniky v Kúpeľoch Boj-nice, a.s., Bojnice pod vedením Mgr. Ota Mellu.
· Dňa 13.2.2004 sa uskutočnila v MsKS Bojnice vernisáž výstavy ”ŽIJEM A TVORÍM V BOJNICIACH”. Žiaci I. Bakšovej, J. Vidovej a Mgr. D. Chlpekovej účinkovali v programe.
· Dňa 14.2.2004 sa konal v HNOS konkurz speváckej súťaže ”Studnička”. Žiačka D. Mazúrová z triedy S. Jadroňovej postúpila do vyššieho kola.
· Dňa 15.2.2004 sa konala spevácka súťaž Hrdlička vo Veľkej Lehôtke. I. Fabianová z triedy B. Balážovej získala 1. miesto a N. Pernišová z triedy S. Schniererovej získala 2. miesto.
· Dňa 21.2.2004 mládežnícky dychový orchester pod vedením M. Chlpeka spestril svojím vystúpením fašiangy v Lehote pod Vtáč-nikom.
· Dňa 21.2.2004 sa uskutočnila spevácka súťaž ”Spievala mi stará mať”, v porote boli učiteľky Svitková, Čentíková a do programu pri-speli naši žiac.
· V dňoch 4. - 8. 3. 2004 sa konal zájazd školského orchestra Magu-ranka Junior a mažoretiek Trend na súťažný karneval do Francúzska, kde koncertovali pri príležitosti vítania jari. V medzinárodnej súťaži si vybojovali spomedzi 12 súborov pekné 2. miesto.
· Dňa 7. 3. 2004 Akordeonika uskutočnila koncert v Podhradí.
· Dňa 16.3.2004 sa konala vernisáž výtvarného odboru ZUŠ ”Naša tvorba”, ktorú pripravila z prác svojich žiakov Mgr. Irena Karaková. Výstava potrvá do 2. 4. 2004.
· Dňa 17.3.2004 sa LDO pod vedením Eleny Čentíkovej zúčastnila na prehliadke ”Rozprávkové javisko” v Novákoch.
· Dňa 23.3.2004 sa konala prehliadka dychového oddelenia.
· Dňa 26. 3. 2004 uskutočnila Akordeonika koncert v Kúpeľoch Boj-nice, a.s., Bojnice.
· Dňa 15. 3. 2004 sa konali talentové skúšky na konzervatóriách
v Banskej Bystrici. Naši žiaci P. Bielický z triedy A. Pössa a Ľ. Ďurina z triedy M. Chlpeka boli prijatí na štúdium. Na Konzervatórium do Žiliny boli prijatí Erika Krkošková z triedy S. Petákovej a Zuzana Hroncová z triedy J.Svitkovej. Z triedy Mgr. Ireny Karakovej sa na skúškach v Kremnici a Bratislave zúčastnila žiačka výtvarného odbo-ru Laura Štorcelová. Na obe školy spravila skúšky a je len na jej rozhodnutí, pre ktorú školu sa rozhodne. Žiak Mgr. Ireny Karakovej Jozef Herbrik spravil talentové skúšky na umelecké stolárstvo v Pra-venci.

Jozef Baláž
Riaditeľ ZUŠ 

dnes je: 24.9.2019

meniny má: Ľuboš, Ľubor

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka