Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Bojnické zvesti

Bojnické zvesti - r. 2004 - č. 4

AFS- Nezávislý finančný poradca radí:Investovanie do podielových fondov

Každý človek má svoje predstavy a sny. Na splnenie väčšiny z nich však treba financie. Kde ich však získať? Vzhľadom na situáciu väčšiny občanov je nemožné, aby si svoje sny splnili zo dňa na deň. Musia na to myslieť dlhodobo
a pripravovať sa.
Jednou z najvýhodnejších ciest je dlhodobé pravidelné sporenie. Keďže však úroky v bankách výrazne klesajú, sporenie do bankových produktov je z dlho-dobého hľadiska pre klienta málo výhodné. Lepšou alternatívou je sporenie do kvalitných podielových fondov.
Ľudia však majú strach z poklesu hodnoty vkladu, ako aj z miery garancie. Tu však treba povedať, že investícia do podielových fondov je ”vklad do budú-cnosti s istotou”. Zákonná a legislatívna ochrana je veľmi vysoká, o čom svedčí aj fakt, že pripravovaná dôchodková reforma bude zrejme smerovaná práve cez podielové fondy. To svedčí o tom, že táto oblasť finančného trhu je minimálne tak chránená a kontrolovaná, ako bankový sektor.
· Pri každej investícii treba zvažovať 3 základné parametre:
- výnos - koľko danou investíciou získam,
- riziko - aké veľké nebezpečenstvo hrozí, že môžem časť investovaných pro-striedkov stratiť,
- likviditu - ako rýchlo a za akých podmienok môžem svoju investíciu dostať späť.
· Výhody sú však pre klienta , ktorí investuje do podielových fondov veľké:
- daňová úľava,
- možnosť výberu z ponuky rôznych typov podielových fondov, teda vlastná investičná stratégia,
- možnosť vyšších výnosov z dlhodobého hľadiska ako na vkladnej knižke alebo termínovanom vklade,
- profesionálna správa,
- vysoká likvidita.
Každý z fondov má inú investičnú stratégiu a hodí sa pre iný typ investorov. Ak ukladáte peniaze na dobu niekoľkých mesiacov až 1 roku, najvhodnejším riešením sú fondy peňažného trhu. Ponúkajú stabilný výnos, obvykle mierne vyšší ako termínované vklady v bankách.
Pri investícii na viac ako 1 rok je dobré časť prostriedkov presunúť do dlhopisových fondov. Dlhopisy prinášajú o niečo vyššie výnosy ako fondy peňažného trhu. Dlhopisové fondy nakupujú predovšetkým štátne dlhopisy
a dlhopisy dôveryhodných firiem.
Do zmiešaných fondov je vhodné investovať zhruba na 3 roky a dlhšie. V ich zložení sú zastúpené dlhopisy i akcie rôznych, najmä zahraničných spoloč-ností.
Najdlhší investičný horizont, obvykle 5 a viac rokov, majú fondy akciové.
V krátkom období môže ich kurz výrazne kolísať. Skúsenosť ale ukazuje, že pokiaľ investor v dobe pádu kurzu nestratí hlavu, akciové fondy mu prinesú vyššie zhodnotenie, ako ostatné typy fondov.
O uvedenej problematike by sa toho dalo napísať oveľa viac. Naše odporú-čanie znie: poraďte sa o možnostiach investovania svojich peňazí s nezávislým finančným poradcom.

Správna odpoveď na otázku z minulého čísla:
Zamestnanec si môže svoj príspevok do DDP odpočítať z daňového základu, najviac však do výšky 10 % svojej hrubej mzdy, resp. maximálne 24 000,- Sk za rok .

Súťažná otázka: Aké základné parametre by mal zvažovať občan, ktorý chce investovať do otvorených podielových fondov?
Vaše odpovede s adresou a telefónnym číslom zasielajte na korešpondenčnom lístku na adresu pobočky - heslo ”súťaž”. Všetky správne odpovede budú zaradené do zlosovania o ceny.

Mgr. Daniela Kontrová, AFS - Nezávislý finančný poradca, a.s., pobočka Bojnice
Rekreačná 4, Bojnice 972 01, Tel: 046/ 543 9632, Fax: 046/ 543 9633
E-mail: bojnice@afs-nfp.sk, www.afs-nfp.sk


 

dnes je: 24.9.2019

meniny má: Ľuboš, Ľubor

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka