Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Bojnické zvesti

Bojnické zvesti - r. 2012 - č. 2

UPOZORNENIA MESTA

Mestský úrad, oddelenie regionálneho rozvoja a životného prostredia upozorňuje a vyzýva všetkých prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie), aby v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a v zmysle schváleného všeobecne záväzného nariadenia mesta Bojnice o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, zaslali alebo osobne doručili na mestský úrad oznámenie k určeniu výšky poplatkov za znečisťovanie ovzdušia za každý prevádzkovaný malý zdroj znečisťovania ovzdušia za uplynulý rok, najneskôr do 15. februára 2012. K priznaniu je potrebné doložiť doklad o množstve odobraného paliva za uplynulý rok od jeho dodávateľa. Zároveň chceme upozorniť prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, že v zmysle zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, za nedodržanie termínu predloženia požadovaného oznámenia, je mesto Bojnice povinné uložiť sankciu na základe už uvedeného zákona.
-Odd. regionáln. rozvoja a život. prostredia, MsÚ Bojnice -
Stredoslovenská energetika, a.s., upozorňuje obyvateľov mesta Bojnice, že sa vyskytli prípady návštev podomových predajcov energií, ktorí používajú nekalé obchodné praktiky - nútia k okamžitému podpisu novej zmluvy, alebo zavádzajú občanov, že podpisom sa nezmení dodávateľ energií.
V prípade, že by Vás takíto podomoví predajcovia navštívili, dobre si zvážte výhodnosť každej ponuky, lebo vôbec nemusíte ušetriť a môžete prísť aj o zákaznícku starostlivosť.
Odporúčame vám, aby ste nepodpisovali žiadne dokumenty skôr, ako si ich dôkladne prečítate a v prípade akýchkoľvek pochybností, alebo otázok, môžete kontaktovať Zákaznícku linku Stredoslovenskej energetiky na telefónnom čísle 0850 111 468, kde vám radi poradia.
Občanov, ktorí už novú zmluvu podpísali a nie sú s ňou spokojní, informujeme, že zmluvu uzatvorenú pri podomovom predaji môžu bez udania dôvodu vypovedať do 7 dní od jej uzatvorenia. Viac informácií získate na telefónnom čísle 0850 111 468.


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka